Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga servisiranja vatrogasnih aparata i ispitivanja hidrantske mreže i vatrodojavnih aparata i ispitivanja hidrantske mreže i vatrodojavnih sistema za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga servisiranja vatrogasnih aparata i ispitivanja hidrantske mreže i vatrodojavnih aparata i ispitivanja hidrantske mreže i vatrodojavnih sistema za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci. ...

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga servisiranja klima uređaja za potrebe Fakulteta bezbjednosnih nauka, Elektrotehničkog fakulteta, Rektorata i Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga servisiranja klima uređaja za potrebe Fakulteta bezbjednosnih nauka, Elektrotehničkog fakulteta, Rektorata i Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. PRILOG: Odluka o izbor...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga tehničke podrške za potrebe izvođenja koncerta pod nazivom „Poklon Republici“ za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga tehničke podrške za potrebe izvođenja koncerta pod nazivom „Poklon Republici“ za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Odluka o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupka javne nabavke sjemenskog repromaterijala za potrebe proljetne sjetve na površinama Eksperimentalno - edukativnog centra Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupka javne nabavke sjemenskog repromaterijala za potrebe proljetne sjetve na površinama Eksperimentalno - edukativnog centra Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. PRILOG: Odluka o izboru.  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke sprava i rekvizita za potrebe opremanja sale za vježbanje Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke sprava i rekvizita za potrebe opremanja sale za vježbanje Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci. PRILOG: Odluka o izboru