Navigacija

Arhiva novosti

Odluku o izboru drugorangiranog ponuđača u postupku nabavke terestičkog laserskog skenera u okviru realizacije Erazmus+ projekta GEOBIZ Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluku o izboru drugorangiranog ponuđača u postupku nabavke terestičkog laserskog skenera u okviru realizacije Erazmus+ projekta GEOBIZ Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: odluka o izboru drugorangiranog...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke potrošnog stomatološkog materijala za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta univerziteta u Banjoj Luci – LOT 5

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke potrošnog stomatološkog materijala za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta univerziteta u Banjoj Luci – LOT 5. Prilog: Odluka o izboru LOT 5.  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke materijala za fiksne proteze za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 4

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke materijala za fiksne proteze za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 4. Prilog: Odluka o izboru LOT 4.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke materijala za tehniku za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 3

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke materijala za tehniku za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 3. Prilog: Odluka o izboru LOT 3.  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke zuba za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke zuba za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 2. Prilog: Odluka o izboru - LOT 2.

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku nabavke računarske opreme za potrebe Sveučilišta u Mostrau u okviru Erasmus+ projekta „Vrednovanje IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) u revitalizaciji obrazovanja i obuka u poljoprivredi - Vitalising ICT relevance in agricultural learning-VIRAL“ – LOT 3

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku nabavke računarske opreme za potrebe Sveučilišta u Mostrau u okviru Erasmus+ projekta „Vrednovanje IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) u revitalizaciji obrazovanja i obuka u poljoprivredi - Vitalising ICT ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga popravke i servisiranja aparata za destilaciju vode TERMO SCIENTIFIC BARNSTEAD LAB TOWER EDI 30 za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga popravke i servisiranja aparata za destilaciju vode TERMO SCIENTIFIC BARNSTEAD LAB TOWER EDI 30 za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: odluka o izboru.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke video kamere za potrebe Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u okviru Erasmus+ projekta „Vrednovanje IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) u revitalizaciji obrazovanja i obuka u poljoprivredi - Vitalising ICT relevance in agricultural learning-VIRAL“ - LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke video kamere za potrebe Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u okviru Erasmus+ projekta „Vrednovanje IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) u revitalizaciji obrazovanja i obuka...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke audio i video opreme za potrebe Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u okviru Erasmus+ projekta „Vrednovanje IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) u revitalizaciji obrazovanja i obuka u poljoprivredi - Vitalising ICT relevance in agricultural learning-VIRAL“ - LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke audio i video opreme za potrebe Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u okviru Erasmus+ projekta „Vrednovanje IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) u revitalizaciji obrazovanja...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke sistema za navodnjavanje „kap po kap“ za potrebe Eksperimentalno-edukativnog centra Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke sistema za navodnjavanje „kap po kap“ za potrebe Eksperimentalno-edukativnog centra Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Odluka o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke računarske opreme za potrebe Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog, Filološkog, Tehnološkog, Elektrotehničkog, Poljoprivrednog fakulteta i Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke računarske opreme za potrebe Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog, Filološkog, Tehnološkog, Elektrotehničkog, Poljoprivrednog fakulteta i Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci Prilog: Odlu...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga žetve poljoprivrednih usjeva za potrebe Eksperimentalno - edukativnog centra Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga žetve poljoprivrednih usjeva za potrebe Eksperimentalno - edukativnog centra Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci Prilog: Odluka o izboru