Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na Univerzitetu u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na Univerzitetu u Banjoj Luci i to za šest lotova: -  LOT 1 - javna nabavka usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nast...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke stomatološkog materijala za protetiku za potrebe izvođenja nastave na studijskom programu Dentalna medicina Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 2.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke stomatološkog materijala za protetiku za potrebe izvođenja nastave na studijskom programu Dentalna medicina Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 2. PRILOG: Odluka o izbo...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke ugradbenog stomatološkog materijala za potrebe SC „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 6

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke ugradbenog stomatološkog materijala za potrebe SC „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 6. PRILOG: Odluka o izboru - LOT 6.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke toplovodnih cirkulacionih pumpi i mjernih uređaja za potrošnju toplotne energije i vode za potrebe Studentskog kulturnog centra Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke toplovodnih cirkulacionih pumpi i mjernih uređaja za potrošnju toplotne energije i vode za potrebe Studentskog kulturnog centra Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Odluka o izboru  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke aspiratora za hirurgiju za potrebe Specijalističkog centra Dentalna klinika Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke aspiratora za hirurgiju za potrebe Specijalističkog centra Dentalna klinika Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 2. Prilog: Odluka o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke tehničke pjeskare za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 4

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke tehničke pjeskare za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 4. Prilog: Odluka o izboru LOT 4