Navigacija

Arhiva novosti

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke računarske opreme za potrebe Erasmus+ projekta „Inoviranje alata za procjenu kvaliteta studija farmacije u Bosni i Hercegovini“ – IQPHARM Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci Prilog: O...

Kursevi cjeloživotnog učenja

U organizaciji Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, biće održani kursevi cjeloživotnog učenja (stručni treninzi) iz oblasti ekološkog monitoringa i bioindikacija kopnenih voda. Kursevi će biti organizovani u vidu blok nastave u...

Besplatni kursevi stranih jezika

Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci organizuje novi ciklus besplatnih kurseva stranih jezika. Riječ je o kursevima engleskog, njemačkog, italijanskog i ruskog jezika. Biće organizovan i početni nivo kursa francuskog jezika i kurs srpskog za ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke licence za softver Pentacle (Molecular Discovery)  za potrebe  Erasmus + projekta  "Inoviranje alata za procjenu studija farmacije u Bosni i Hercegovini" - IQPHARM Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke licence za softver Pentacle (Molecular Discovery)  za potrebe  Erasmus + projekta  "Inoviranje alata za procjenu studija farmacije u Bosni i Hercegovini" - IQPHARM Medicinskog fakulteta Uni...