Navigacija

Arhiva novosti

Poziv za ,,Advanced grantˮ

Objavljen je poziv za ,,Advanced grantˮ Evropskog istraživačkog savjeta ERC-2023-ADG. Poziv za grant objavljen je na stranici https://erc.europa.eu/apply-grant/advanced-grant i odgovarajućim stranicama za tendere i pozive okvira Horizont Evropa. Svi d...