Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke  visinomjera – ultrazvučni kombinovani uređaj za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 2. Prilog: Odluka o izboru LOT 2.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke mjernog instrumenta za praćenje i ispitivanje neurokognitivnih procesa za potrebe Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 1. Prilog: Odluka o izboru LOT 1.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke    analizatora sastava tjelesne mase i odgovarajućeg softvera za potrebe Erasmus+ projekta „Inoviranje alata za procjenu kvaliteta studija farmacije u Bosni i Hercegovini“ – IQPHARM Medicin...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke   unguatora sa dodacima za potrebe Erasmus+ projekta „Inoviranje alata za procjenu kvaliteta studija farmacije u Bosni i Hercegovini“ – IQPHARM Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Lu...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke  dodataka za viskozimetar za potrebe Erasmus+ projekta „Inoviranje alata za procjenu kvaliteta studija farmacije u Bosni i Hercegovini“ – IQPHARM Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke dodataka za uređaj za ispitivanje brzine rastvaranja ljekovite supstance iz farmaceutskog oblika za potrebe Erasmus+ projekta „Inoviranje alata za procjenu kvaliteta studija farmacije u Bosni ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke laboratorijske opreme i potrošnog materijala za potrebe Erasmus+ projekta „Inoviranje alata za procjenu kvaliteta studija farmacije u Bosni i Hercegovini“ – IQPHARM Medicinskog fakulteta Un...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke vodenog kupatila za potrebe Erasmus+ projekta „Inoviranje alata za procjenu kvaliteta studija farmacije u Bosni i Hercegovini“ – IQPHARM Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LO...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku zajedničke javne nabavke softvera za potrebe Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru u okviru Erasmus+ projekta VIRAL - LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku zajedničke javne nabavke softvera za potrebe Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru u okviru Erasmus+ projekta VIRAL - LOT 2. Prilog: odluka o izboru LOT 2.

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke računarske opreme za potrebe Erasmus+ projekta „Inoviranje alata za procjenu kvaliteta studija farmacije u Bosni i Hercegovini“ – IQPHARM Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci Prilog: O...