Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga izrade projekta unutrašnjeg uređenja i opremanja Studentskog kulturnog centra UNIBL na lokaciji Univerzitetski grad u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga izrade projekta unutrašnjeg uređenja i opremanja Studentskog kulturnog centra UNIBL na lokaciji Univerzitetski grad u Banjoj Luci Prilog: Odluka o izboru

Preminuo prof. dr Goran V. Janković

Dr Goran V. Janković, vanredni profesor na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, preminuo je 18. maja 2021. godine u 64. godini. Goran V. Janković, rođen 26. januara 1957. godine u Podgorici. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Lu...