Navigacija

Arhiva novosti

Informacija sa 63. elektronske sjednice Senata

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na 63. elektronskoj sjednici održanoj 28. januara 2021. godine razmatrao je i usvojio Izvještaj o realizaciji Programa rada Univerziteta u Banjoj Luci za 2020. godinu. Tokom ove sjednice, jednoglasno je usvojen i Prij...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke  računarske opreme za potrebe projekta „Izrada digitalne baze podataka katastra komunalnih uređaja - prvi dio“ Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 4

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke  računarske opreme za potrebe projekta „Izrada digitalne baze podataka katastra komunalnih uređaja - prvi dio“ Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 4. P...

Novi ciklus kurseva kineskog jezika na Konfucijevom institutu

Konfucijev institut Univerziteta u Banjoj Luci organizuje novi ciklus kurseva kineskog jezika. Kursevi počinju 8. februara 2021. godine i besplatni su za sve studente i radnike Univerziteta u Banjoj Luci. Časovi će biti organizovani dva puta sedmič...