Navigacija

Arhiva novosti

Onlajn info-dan na PMF-u

Onlajn info-dan Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci (PMF UNIBL) zakazan je za 29. april 2024. godine, od 12 do 14 časova. Tada će budućim studentima prodekanice PMF-a prof. dr Aleksandra Petrašević i doc. dr Milana Grbić dati ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke stomatološkog materijala za protetiku za potrebe izvođenja nastave na studijskom programu Dentalna medicina Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 2.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke stomatološkog materijala za protetiku za potrebe izvođenja nastave na studijskom programu Dentalna medicina Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 2. PRILOG: Odluka o izbo...