Navigacija

Arhiva novosti

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga održavanja stomatološke opreme za potrebe odsjeka Stomatologija i SC "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta  Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga održavanja stomatološke opreme za potrebe odsjeka Stomatologija i SC "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta  Univerziteta u Banjoj Luci Prilog: Obrazac realizacije ugovora

Odluka o poništenju postupka javne nabavke računarske opreme za potrebe Univerziteta u Tuzli u okviru  Erasmus+ projekta „Vrednovanje IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) u revitalizaciji obrazovanja i obuka u poljoprivredi - Vitalising ICT relevance in agricultural learning-VIRAL“ – LOT 4

Odluka o poništenju postupka javne nabavke računarske opreme za potrebe Univerziteta u Tuzli u okviru  Erasmus+ projekta „Vrednovanje IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) u revitalizaciji obrazovanja i obuka u poljoprivredi - Vitalising ICT relevan...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke računarske opreme za potrebe Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru u okviru Erasmus+ projekta „Vrednovanje IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) u revitalizaciji obrazovanja i obuka u poljoprivredi - Vitalising ICT relevance in agricultural learning-VIRAL“ – LOT 2

Odluka o poništenju postupka javne nabavke računarske opreme za potrebe Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru u okviru Erasmus+ projekta „Vrednovanje IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) u revitalizaciji obrazovanja i obuka u poljoprivredi - Vital...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke trinokularnog polarizacijskog mikroskopa i izvora napajanja za elektroforezu za potrebe Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke trinokularnog polarizacijskog mikroskopa i izvora napajanja za elektroforezu za potrebe Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 2 Prilog: Odluka o izboru - LOT 2  

Rudarski fakultet sarađuje sa Gradom Prijedorom

Dekan Rudarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci sa sjedištem u Prijedoru prof. dr Vladimir Malbašić i gradonačelnik Grada Prijedora Dalibor Pavlović, potpisali su 10. juna 2021. godine Memorandum o saradnji po više osnova. Gradonačelnik Prijedora...

Prijem za profesore sa Mašinskog fakulteta iz Beograda

Prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Biljana Antunović, sastala se 9. juna 2021. godine sa grupom od pet profesora sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, inače učesnicima CEEPUS projekta. R...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke terestičkog laserskog skenera u okviru realizacije Erazmus+ projekta GEOBIZ Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke terestičkog laserskog skenera u okviru realizacije Erazmus+ projekta GEOBIZ Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: odluka o izboru.

Preminula prof. dr Gordana Tica

Dr Gordana Tica, vanredni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, preminula je 10. juna 2021. godine u 57. godini. Rođena je 31. marta 1964. godine. Osnovne, magistarske i doktorske studije završila je na Mašinskom fakultetu Univerzi...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke čvora za klaster ETF-CC01 za potrebe realizacije projekta HORIZONT 2020 Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 6

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke čvora za klaster ETF-CC01 za potrebe realizacije projekta HORIZONT 2020 Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 6. PRILOG: Obrazac realizacije LOT 6.

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke uređaja za neprekidno napajanje za potrebe realizacije projekta HORIZONT 2020 Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 5

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke uređaja za neprekidno napajanje za potrebe realizacije projekta HORIZONT 2020 Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 5. PRILOG: Obrazac realizacije LOT 5.