Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga popravke i servisiranja aparata za destilaciju vode TERMO SCIENTIFIC BARNSTEAD LAB TOWER EDI 30 za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga popravke i servisiranja aparata za destilaciju vode TERMO SCIENTIFIC BARNSTEAD LAB TOWER EDI 30 za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: odluka o izboru.

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke računarske opreme za potrebe Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog, Filološkog, Tehnološkog, Elektrotehničkog, Poljoprivrednog fakulteta i Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke računarske opreme za potrebe Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog, Filološkog, Tehnološkog, Elektrotehničkog, Poljoprivrednog fakulteta i Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci Prilog: Obrazac reali...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke video kamere za potrebe Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u okviru Erasmus+ projekta „Vrednovanje IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) u revitalizaciji obrazovanja i obuka u poljoprivredi - Vitalising ICT relevance in agricultural learning-VIRAL“ - LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke video kamere za potrebe Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u okviru Erasmus+ projekta „Vrednovanje IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) u revitalizaciji obrazovanja i obuka...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke audio i video opreme za potrebe Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u okviru Erasmus+ projekta „Vrednovanje IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) u revitalizaciji obrazovanja i obuka u poljoprivredi - Vitalising ICT relevance in agricultural learning-VIRAL“ - LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke audio i video opreme za potrebe Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u okviru Erasmus+ projekta „Vrednovanje IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) u revitalizaciji obrazovanja...

Novi ciklus kurseva kineskog jezika

Konfucijev institut Univerziteta u Banjoj Luci organizuje novi ciklus kurseva kineskog jezika. Kursevi će biti održani od 20. septembra do 31. decembra 2021. godine i besplatni su  za sve studente i zaposlene na Univerzitetu u Banjoj Luci, te učenike ...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga objavljivanja konkursa u dnevnim novinama za upis studenata u akademskoj 2021/2022. godini za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga objavljivanja konkursa u dnevnim novinama za upis studenata u akademskoj 2021/2022. godini za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci. PRILOG: Obrazac realizacije ugovora

Odluka o poništenju postupka nabavke usluga izrade platforme za online realizaciju interaktivnog sajamskog događaja za potrebe Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u okviru Erasmus+projekta VIRAL

Odluka o poništenju postupka nabavke usluga izrade platforme za online realizaciju interaktivnog sajamskog događaja za potrebe Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u okviru Erasmus+projekta VIRAL. Prilog: odluka o poništenju.

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku nabavke komore za testiranje za potrebe Sveučilišta u Mostaru u okviru Erasmus+ projekta „Vrednovanje IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) u revitalizaciji obrazovanja i obuka u poljoprivredi - Vitalising ICT relevance in agricultural learning-VIRAL“ – LOT 3

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku nabavke komore za testiranje za potrebe Sveučilišta u Mostaru u okviru Erasmus+ projekta „Vrednovanje IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) u revitalizaciji obrazovanja i obuka u poljoprivredi - Vitalising IC...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku nabavke laboratorijske opreme za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci u okviru Erasmus+ projekta „Vrednovanje IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) u revitalizaciji obrazovanja i obuka u poljoprivredi - Vitalising ICT relevance in agricultural learning-VIRAL“ – LOT 1

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku nabavke laboratorijske opreme za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci u okviru Erasmus+ projekta „Vrednovanje IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) u revitalizaciji obrazovanja i obuka u poljoprivredi - Vitalis...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku nabavke računarske opreme za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci u okviru Erasmus+ projekta „Vrednovanje IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) u revitalizaciji obrazovanja i obuka u poljoprivredi - Vitalising ICT relevance in agricultural learning-VIRAL“ – LOT 1

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku nabavke računarske opreme za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci u okviru Erasmus+ projekta „Vrednovanje IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) u revitalizaciji obrazovanja i obuka u poljoprivredi - Vitalising ...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga žetve poljoprivrednih usjeva za potrebe Eksperimentalno – edukativnog centra Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga žetve poljoprivrednih usjeva za potrebe Eksperimentalno – edukativnog centra Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci Prilog: Obrazac realizacije ugovora