Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke  javne nabavke usluga izrade protetskih radova za potrebe SC „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci , broj nabavke: 411/23

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke  javne nabavke usluga izrade protetskih radova za potrebe SC „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci , broj nabavke: 411/23. PRILOG: Odluka o izboru

Obilježavanje Dana zdravlja biljaka

Obilježavanje Dana zdravlja biljaka biće održano 12. maja 2023. godine, od 10 časova u Biblioteci Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Na ovom događaju, čiji je organizator Katedra za zaštitu biljaka i agroekologiju Poljoprivrednog fakultet...

Radionica o komunikaciji sa studentima

Peta radionica u sklopu profesionalnog usavršavanja za unapređenje nastavnog procesa, na temu Komunikacija sa studentima, biće održana 12. maja 2023. godine. Predavači su prof. dr Srđan Dušanić i prof. dr Siniša Lakić sa Filozofskog fakulteta Univerzi...

Predavanje prof. dr Nikole Mojovića

Predavanje prof. dr Nikole Mojovića, na temu Retoričke vještine u nastavi, zakazano je za 5. maj 2023. godine, u terminu od 13 do 15 časova u amfiteatru 203 na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Riječ je o četvrtoj radionici u sklopu pr...