Navigacija

Arhiva novosti

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke sportske odjeće i obuće (dva para patika za potrebe izvođenja praktične nastave) Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci Prilog: Obrazac realizacije ugovora.  

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke  električnih trotineta u sklopu projekta "Univerzitetski grad - Zeleni grad - UNIBIKE" za potrebe Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke  električnih trotineta u sklopu projekta "Univerzitetski grad - Zeleni grad - UNIBIKE" za potrebe Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Obrazac realizacije ugovora.

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga održavanja programske podrške obračuna ličnih primanja i naknada i programa za spajanje xml. faila COP-a i podataka generisanih iz e-info programa plata  za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga održavanja programske podrške obračuna ličnih primanja i naknada i programa za spajanje xml. faila COP-a i podataka generisanih iz e-info programa plata  za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci. ...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga kalibracije laboratorijske opreme od strane ovlaštene laboratorije sertifikovane od strane Instituta za akreditovanje BiH za potrebe akreditacije Laboratorije za sertifikaciju sadnog materijala i rasada hortikulturnih biljaka Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga kalibracije laboratorijske opreme od strane ovlaštene laboratorije sertifikovane od strane Instituta za akreditovanje BiH za potrebe akreditacije Laboratorije za sertifikaciju sadnog materija...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke električnih makaza za rezidbu voća sa pripadajućim setom za potrebe projekta "Nove tehnologije uzgoja šljiva" Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke električnih makaza za rezidbu voća sa pripadajućim setom za potrebe projekta "Nove tehnologije uzgoja šljiva" Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Obrazac realizacije ugovo...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga nadogradnje-implementacije dvojezične funkcionalnosti na digitalni repozitorijum naučnih radova za potrebe Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga nadogradnje-implementacije dvojezične funkcionalnosti na digitalni repozitorijum naučnih radova za potrebe Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Obrazac realizacije ugovora.  

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku nabavke stomatološkog materijala za protetiku za potrebe studijskog programa Stomatologija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 2

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku nabavke stomatološkog materijala za protetiku za potrebe studijskog programa Stomatologija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 2. Prilog: obrazac realizacije - LOT 2.

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku nabavke potrošnog stomatološkog materijala za potrebe studijskog programa Stomatologija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 1

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku nabavke potrošnog stomatološkog materijala za potrebe studijskog programa Stomatologija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 1. Prilog: obrazac realizacije - LOT 1.

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga kopiranja udžbenika za potrebe održavanja kurseva kineskog jezika za potrebe Konfucijevog instituta Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga kopiranja udžbenika za potrebe održavanja kurseva kineskog jezika za potrebe Konfucijevog instituta Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Obrazac realizacije ugovora

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku nabavke istraživačke opreme za eksperimente za potrebe realizacije projekta „SMART-WATER“ Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 1

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku nabavke istraživačke opreme za eksperimente za potrebe realizacije projekta „SMART-WATER“ Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 1. Prilog: obrazac realizacije - LOT 1.