Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke stomatološkog materijala za protetiku za potrebe izvođenja nastave na studijskom programu Dentalna medicina Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 2.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke stomatološkog materijala za protetiku za potrebe izvođenja nastave na studijskom programu Dentalna medicina Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 2. PRILOG: Odluka o izbo...

Dani studenata od 14. do 24. aprila

Ovogodišnji Dani studenata Univerziteta u Banjoj Luci, čiji je cilj afirmacija i promocija studentskog života, biće održani od 14. do 24. aprila 2024. godine. Dani studenata će i ove godine ponuditi široku paletu aktivnosti, uključujući Studentske sport...