Navigacija

Arhiva novosti

Dani studenata od 2. do 12. aprila

Dani studenata Univerziteta u Banjoj Luci održaće se od 2. do 12. aprila 2023. godine. Dani studenata postali su tradicija Univerziteta, čiji je cilj promocija studentskog života u Banjoj Luci. U sklopu manifestacije, studenti, a i svi ostali, imaće...

Info-dan COST programa

COST – European Organisation on Science and Technology  organizuje 24. maja 2023. godine COST informativni događaj. Cilj ovog info-dana, koji se održava onlajn, jeste da informiše istraživače i inovatore, sa posebnim naglaskom na mlade istraživače, o...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke pločastog namještaja za potrebe Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog i Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 2

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke pločastog namještaja za potrebe Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog i Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 2. Prilog: Obrazac realizacije ugovora - LOT 2