Navigacija

Arhiva novosti

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku nabavke računarske opreme za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci u okviru Erasmus+ projekta „Vrednovanje IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) u revitalizaciji obrazovanja i obuka u poljoprivredi - Vitalising ICT relevance in agricultural learning-VIRAL“ – LOT 1

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku nabavke računarske opreme za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci u okviru Erasmus+ projekta „Vrednovanje IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) u revitalizaciji obrazovanja i obuka u poljoprivredi - Vitalising ...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga žetve poljoprivrednih usjeva za potrebe Eksperimentalno – edukativnog centra Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga žetve poljoprivrednih usjeva za potrebe Eksperimentalno – edukativnog centra Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci Prilog: Obrazac realizacije ugovora  

Ljetni konverzacijski kursevi

Centar za strane jezike i prevođenje Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci organizuje ljetne konverzacijske kurseve stranih jezika. Cilj kurseva je da polaznicima približe jezik, kulturu i glavna obilježja zemalja u kojima se ti jezici govore.  ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke sistema za navodnjavanje „kap po kap“ za potrebe Eksperimentalno-edukativnog centra Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke sistema za navodnjavanje „kap po kap“ za potrebe Eksperimentalno-edukativnog centra Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Odluka o izboru