Navigacija

Arhiva novosti

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke radova na rekonstrukciji i sanaciji vanjske kanalizacione trase za potrebe Rektorata i Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke radova na rekonstrukciji i sanaciji vanjske kanalizacione trase za potrebe Rektorata i Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci Prilog: Obrazac realizacije ugovora - LOT 1              Obr...

Obavještenje o provedenom postupku javne nabavke iznajmljivanja i održavanja aplikativnog softvera za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci  1992/22

Obavještenje o provedenom postupku javne nabavke iznajmljivanja i održavanja aplikativnog softvera za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci  1992/22 Prilog: Obrazac realizacije ugovora