Navigacija

PBK - Prednapregnute betonske konstrukcije

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije drugog ciklusa
Studijski program Građevinarstvo
Naziv Prednapregnute betonske konstrukcije
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
PBK izborni 2 3P + 2V 7.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
- -
Ciljevi izučavanja predmeta
Sticanje osnovnih znanja iz oblasti prethodno napregnutih konstrukcija.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Projektovanje osnovnih sistema prethodno napregnutih konstrukcija. Organizacija i izvođenje radova sa elementima od prethodno napregnutog betona
Sadržaj predmeta
Uvod, istorijat, osnovni pojmovi. Materijali. Čelik za prednaprezanje. Osobine koje treba da zadovolji beton koji se koristi kod prednapregnutih konstrukcija, injekciona masa. Objašnjenje principa prednaprezanja. Vrste prethodno napregnutog betona. Oblici elemenata od prethodno napregnutog betona. Promjena sile prednaprezanja. Gubici sile prednaprezanja. Uticaji u konstrukcijama. Dimenzionisanje. Granična stanja upotrebljivosti. Granična stanja nosivosti. Posjeta gradilištu. Unošenje sile prednaprezanja i konstruktivne pojedinosti. Konstrukcijske pojedinosti. Kotve, sidrenje. Prethodno napregnuti elementi i konstrukcija
Metode izvođenja nastave
Auditorna predavanja, praktične vježbe, drugi oblici nastave i konsultacije. Izrada semestralnih i praktičnih zadataka iz predmetne oblasti uz konsultacije sa saradnikom ili saradnicima na času. Samostalni rad studenta, uz povremene konsultacije sa nastavnikom ili saradnikom, koje nisu u terminu vježbanja.
Literatura
  1. 1. Leonhart F., Prednapregnuti beton u praksi, Građevinska knjiga, Beograd, 1968
  2. 1. Leonhart F., Prednapregnuti beton u praksi, Građevinska knjiga, Beograd, 1968
  3. 1. Leonhart F., Prednapregnuti beton u praksi, Građevinska knjiga, Beograd, 1968
  4. 4. Pejović R., Prethodno napregnuti beton, Građevinska knjiga, Beograd, 2008.
  5. 5. Priručnik za primenu PBAB87, Jugoslovensko društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija, Savez društava građevinskih konstruktera Jugoslavije, Beograd, 1989
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Uslov za dobijanje potpisa je izrađen semestralni zadatak. Provjere znanja se vrše u pismenom i usmenom obliku. Pismene provjere se vrše preko 2 kolokvijuma koja se održavaju u toku semestra (sredinom i na kraju), a usmena provjera znanja se obavlja nakon uspješnog polaganja prethodno navedenih programom predviđenih obaveza.Ukoliko student ne položi jedan od kolokvijuma tokom semestra mora da polaže integralno oba kolokvijuma u terminima redovnih ispitnih rokova. Sve provjere znanja se smatraju položenim ukoliko kandidat zasluži 51% ili više od programom predviđenih bodova za pojedinu provjeru znanja.
Posebna naznaka
Predmet je izborni i predaje se samo na Konstruktivnom usmjerenju. Nastavne jedinice koje student sluša i polaže se formiraju u skladu sa potrebnim kompetencijama upisanog usmjerenja