Навигација

Виши асистенти

Ред. бр. Име Презиме Организациона јединица Ужа/е научна/е /умјетничка област/и Предмет  
1. Александар Борковић Архитектонско-грађевински факултет Статика конструкције 1, Статика конструкције 2 и Методе коначних елемената PDF
2. Александра Грбић Медицински факултет Интерна медицина PDF
3. Александра Радуловић Медицински факултет Стоматолошка протетика PDF
4. Алексеј Милошевић Природно-математички факултет Основи геологије PDF
5. Алексеј Милошевић Рударски факултет Лежишта минералних сировина и Истраживање лежишта минералних сировина PDF
6. Андреа Пухалић Факултет политичких наука Социјални рад са дјецом и породицом и Супервизија у социјалном раду PDF
7. Биљана Смаилагић Академија умјетности Вокално-инструментална музика, Увод у музичку умјетност и Дјечије музичко изражавање PDF
8. Бланка Шкипина Природно-математички факултет Техничка физика I, Техничка физика II и Техничка физика PDF
9. Борислав Бајић Машински факултет Мотори СУС PDF
10. Дане Марчета Шумарски факултет Искоришћавање шума PDF
11. Данијела Брадић Вуковић Електротехнички факултет Физика PDF
12. Драган Чомић Шумарски факултет Економика предузећа у шумарству PDF
13. Драган Партало Филозофски факултет Методологија педагошких истраживања и Педагошка статистика PDF
14. Горан Вучић Технолошки факултет Инструменталне методе анализе у контроли намирница и Инструменталне методе анализе PDF
15. Горан Зубић Шумарски факултет Ловство PDF
16. Горана Панић Факултет полтичких наука Социјални рад са групом и Социјални рад са зависницима  PDF
17. Игор Симановић Филолошки факултет Општа књижевност 1 и Општа књижевност 2 PDF
18 Игор Сладојевић Медицински факултет Анатомија PDF
19. Јелена Гајић Природно-математички факултет Математика I, Математика II, Математика и Примијењена статистика PDF
20. Јелена Тешић Економски факултет Међународни економски односи PDF
21. Југослав Брујић Шумарски факултет Фитоценологија и основи типологије PDF
22. Кристина Мирнић Филолошки факултет Синтакса и Лексикологија PDF
23. Ладислав Василишин Технолошки факултет Прехрамбене технологије намирница биљног поријекла I II, Технологија воћа, Технологија поврћа, Технологија сокова и концентрата и Амбалажа и паковање хране PDF
24. Лидија Томић Пољопривредни факултет Генетика и оплемењивање биљака PDF
25. Маја Ђилас Архитектонско-грађевински факултет Архитектонско пројектовање 5-зграде за образовање и Архитектонско пројектовање 10-зграде за културу PDF
26. Милорад Војчић Медицински факултет Офталмологија PDF
27. Мирослав Драгић Машински факултет Организација предузећа, Менаџмент производње, Управљање производним системима, Управљање системима квалитета и Савремене методе и технике управљања производњом у процесној индустрији PDF
28. Наташа Гајић Медицински факултет Болести зуба PDF
29. Наташа Тртић Медицински факултет Пародонтологија и орална медицина PDF
30. Небојша Мацановић Факултет политичких наука Општа педагогија PDF
31. Неда Живак Природно-математички факултет Основи просторног планирања и Системи планирања у БиХ PDF
32. Николина Куваља Факултет физичког васпитања и спорта Кинезитерапија 1, Кинезитерапија 2 и Корективна гимнастика PDF
33. Павле Драгичевић Филозофски факултет Увод у историјске студије и Историјска географија PDF
34. Радмила Арбутина Медицински факултет Болести зуба PDF
35. Сања Гргић Медицински факултет Неурологија PDF
36. Срђан Амиџић Економски факултет Макроекономија PDF
37. Срђан Керен Шумарски факултет Гајење шума I PDF
38. Валентина Веселиновић Медицински факултет Стоматолошка протетика PDF
39. Велимир Бланић Академија умјетности Глума 1-8 PDF
40. Весна Вујковић Љубојевић Медицински факултет Цитологија, хистологија и ембриологија PDF
41. Владан Мирјанић Медицински факултет Ортопедија вилица PDF
42. Владимир Ступар Шумарски факултет Дендрологија PDF
43. Жељко Секулић Факултет физичког васпитања и спорта Фудбал PDF
44. Жељко Вукић Факултет физичког васпитања и спорта Планинарење и логоровање PDF
45. Зоран Алексић Медицински факултет Хирургија PDF
46. Зоран Ракоњац Медицински факултет Хирургија PDF
47. Зоран Лазендић Шумарски факултет Шумарска биометрика PDF