Навигација

Асистенти

Ред. бр. Име Презиме Организациона јединица Ужа/е научна/е /умјетничка област/и Предмет  
1. Александар Јанковић Природно-математички факултет Експериментална физика PDF
2. Бојан Влашки Правни факултет Управно право - Општи и посебни дио PDF
3. Бојана Маркић Медицински факултет Офталмолофија PDF
4. Дарија Комјеновић Медицински факултет Броматологија PDF
5. Дејан Малчић Филолошки факултет Италијански језик 1, 2, 3, 4 PDF
6. Дејан Милиновић Филолошки факултет Синтакса енглеског језика 1 и Синтакса енглеског језика 2 PDF
7. Дејан Тркуља Академија умјетности Кларинет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 и Методика кларинета 1, 2, 3 и 4 PDF
8. Димитрије  Чвокић Природно-математички факултет Увод у програмирање, Увод у рачунарство, Рачунарски практикум 1, Рачунарски практикум 2 и Примјена рачунара у природним наукама PDF
9. Драган Папић Природно-математички факултет Географија - регионална географија PDF
10. Драгана Шњегота Природно-математички факултет Генетика I, Генетика II и Генетика са генотоксикологијом PDF
11. Драшко Гајић Академија умјетности Камера PDF
12. Емира Игњатић Медицински факултет Офталмологија PDF
13. Горан Бањац Електротехнички факултет Програмски језици PDF
14. Горан Пашић Факултет физичког васпитања и спорта Пливање PDF
15. Игор Божић Факултет физичког васпитања и спорта Смучање и Смучање I PDF
16. Ирена Касагић Вујановић Медицински факултет Аналитика лијекова PDF
17. Иван Вања Бороја Природно-математички факултет Алгебра PDF
18 Јован Шкундрић Машински факултет Механика PDF
19. Јована Глушац Медицински факултет Стоматолошка протетика PDF
20. Јованка Миловановић Академија умјетности Сценски говор с основама српског језика 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 PDF
21. Лидија Пајић Академија умјетности Соло пјевање 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и Методика соло пјевања 1, 2, 3, 4 PDF
22. Лидија Томић Пољопривредни факултет Заштита и одрживо коришћење генетичких ресурса PDF
23. Марија Кривокућа Медицински факултет Фармакогнозија PDF
24. Марио Ћулум Академија умјетности Филмски и ТВ сценарио PDF
25. Марио Ћулум Академија умјетности Позоришна и радио драматургија PDF
26. Марко Станојевић Природно-математички факултет Географија - регионална географија PDF
27. Матеј Савић Факултет политичких наука Дипломатско и конзуларно право и Међународно право PDF
28. Мила Пејић Марјановић Медицински факултет Офталмологија PDF
29. Милан Врућинић Природно-математички факултет Физика кондензоване материје 1 и 2 PDF
30. Милица Јошић Филолошки факултет Америчка књижевност 1 и 2 PDF
31. Милорад Челебић Рударски факултет Пројектовање површинских копова и Рударска мјерења PDF
32. Наташа Бубић Медицински факултет Фармацеутска технологија са биофармацијом PDF
33. Небојша Малетић Електротехнички факултет Телекомуникације PDF
34. Нина Смољановић Медицински факултет Токсиколошка хемија PDF
35. Огњен Јолџић Електротехнички факултет Архитектура рачунарских система PDF
36. Огњенка Перић Медицински факултет Болести зуба PDF
37. Озренка Бјелобрк Академија умјетности Вокално-инструментална музика, Увод у музичку умјетност и Дјечије музичко изражавање PDF
38. Рената Јосиповић Медицински факултет Болести зуба PDF
39. Сандра Лукић Филозофски факултет Општа историја новог вијека 1 и 2 PDF
40. Сања Илић Медицински факултет Болести зуба PDF
41. Саша Хајдуковић Академија умјетности Филмска и телевизијска режија 1, 2, 3, 4, 5, 6 PDF
42. Саша Њежић Природно-математички факултет Физика PDF
43. Сњежана  Ђурашиновић Филозофски факултет Увод у педагогију 2 и Педагошка комуникологија PDF
44. Сњежана  Максимовић Природно-математички факултет Анализа PDF
45. Сњежана  Митровић Вујић Медицински факултет Офталмологија PDF
46. Соња Чуле Академија умјетности Флаута 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 и Методика флауте 1, 2, 3, и 4 PDF
47. Свјетлана Сиђак Природно-математички факултет Екомониторинг и биоондикатори и Технологија заштите животне средине PDF
48. Тања  Вујић Филозофски факултет Методика упознавања околине и друштвене средине и Методика формирања математичких појмова PDF
49. Тијана Латинчић Медицински факултет Пародонтологија и орална медицина PDF
50. Валентина Милекић Филолошки факултет Теорија књижевности I и II PDF
51. Жарко Гагић Медицински факултет Фармацеутска хемија PDF
52. Жарко Ковачевић Рударски факултет Транспорт у рударству и Рударска механизација PDF
53. Жељко Шарић Филозофски факултет Филозофска антропологија PDF