Навигација

Наставници/ Наставници страног језика

Ред. бр. Име Презиме Организациона јединица Ужа/е научна/е /умјетничка област/и Предмет  
1. Екрем Хамзић Академија умјетности Клавир - главни предмет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 и Методика клавира 1, 2, 3 и 4 PDF
2. Милана Граховац Академија умјетности Сценски говор са основама српског језика PDF
3. Сања Маглов Машински факултет Енглески језик PDF