Навигација

Редовни професори

Ред. бр. Име Презиме Организациона јединица Ужа/е научна/е /умјетничка област/и Предмет  
1. Драгутин Матаругић Пољопривредни факултет Физиологија домаћих животиња PDF
2. Душко Васић Медицински факултет Хирургија PDF
3. Гордана Ђурић Пољопривредни факултет Заштита и одрживо коришћење генетичких ресурса PDF
4. Гордана Ђурић Пољопривредни факултет Воћарство PDF
5. Илија Комљеновић Пољопривредни факултет Ратарство PDF
6. Иван Шијаковић Факултет политичких наука Теорија социологије PDF
7. Младен Шукало Филолошки факултет Теорија и историја књижевности, Компаративна књижевност PDF
8. Немања Савић Академија умјетности Хор и Основе дириговања PDF
9. Ратко Дејановић Електротехнички факултет Рачунарске науке PDF
10. Свјетлана Стоисављевић Шатара Медицински факултет Фармакологија и токсикологија PDF