Навигација

Доценти

Ред. бр. Име Презиме Организациона јединица Ужа/е научна/е /умјетничка област/и Предмет  
1. Адриана Лукић Факултет физичког васпитања и спорта Плес, Плесови, Аеробик и фитнес, Стречинг PDF
2. Александра Петрашевић Природно-математички факултет Општа картографија PDF
3. Александра Шиндић Радић Филозофски факултет Методика упознавања околине и друштвене средине PDF
4. Боривоје Крушковић Економски факултет Макроекономија PDF
5. Борко Петровић Факултет физичког васпитања и спорта Антропомоторика PDF
6. Боро Бронза Филозофски факултет Општа историја новог вијека 1 и 2 PDF
7. Бранко Предојевић Природно-математички факултет Обрада резултата мјерења PDF
8. Дарко Јовић Медицински факултет Хирургија PDF
9. Дејан Микеревић Економски факултет Анализа хартија од вриједности PDF
10. Драгана Бањац Академија умјетности Клавир (облигациони) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 PDF
11. Драгана Грујић Технолошки факултет Конструкција одјеће I и II, Текстилна  PDF
12. Дуња Симић Академија умјетности Соло пјевање 1-8 и Методика соло пјевања 1-4 PDF
13. Душан Јаничић Медицински факултет Хирургија PDF
14. Душанка Бундало Филозофски факултет Информатика PDF
15. Душко Певуља Филолошки факултет Српска књижевност 18. вијека и Српски предромантизам PDF
16. Елена Костић Академија умјетности Глума 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 PDF
17. Горан Поповић Економски факултет Макроекономија PDF
18 Горан Радивојац Економски факултет Рачуноводство банака и осигуравајућух друштава PDF
19. Горан Вучић Академија умјетности Техника и технологија телевизије PDF
20. Гордана Тица Машински факултет Расхладна постројења PDF
21. Игор Јокановић Архитектонско-грађевински факултет Саобраћајнице PDF
22. Ирена Медар Тањга Природно-математички факултет Основи етиологије и Национална етнологија PDF
23. Јеленка Пандуревић Филолошки факултет Народна књижевност 1 и 2 PDF
24. Љиљана Дошеновић Шумарски факултет Урбано шумарство PDF
25. Љиљана Лакс Прегл Економски факултет Истраживање тржишта PDF
26. Марина Бабић Младеновић Архитектонско-грађевински факултет Механика флуида PDF
27. Милена Карапетровић Филозофски факултет Онтологија PDF
28. Милан Жигић Медицински факултет Хирургија PDF
29. Миленко Крајишник Економски факултет Спољнотрговинско пословање PDF
30. Миленко Војводић Факултет физичког васпитања и спорта Статистика спорта и Методологија истраживања у спорту PDF
31. Милка Мавија Медицински факултет Офталмологија PDF
32. Милош Шолаја Факултет политичких наука Међународни односи и национална сигурност PDF
33. Мирјана Букара Медицински факултет Физиологија PDF
34. Мирјана Жабић Природно-математички факултет Биохемија I, Биохемија II и Основи биохемијских процеса PDF
35. Младен Ђукић Академија умјетности Анимација и Компјутерска анимација PDF
36. Пеђа Ковачевић Медицински факултет Клиничка пракса I и II-Прва помоћ PDF
37. Предраг Соломун Академија умјетности Монтажа PDF
38. Рада Петровић Природно-математички факултет Физичка хемија I, Физичка хемија са електрохемијом, Физичка хемија са колоидном хемијом и Хемијска термодинамика PDF
39. Радомир Нешковић Факултет политичких наука Компаративна политика PDF
40. Рената Агостини Академија умјетности Сценски покрет PDF
41. Синиша Вученовић Природно-математички факултет Физика материјала, Увод у нанотехнологију и Методика наставе физике 1 и 2 PDF
42. Славица Глувић Академија умјетности Солфеђо 1, 2, 3, 4, 5 и 6 и Методика солфеђа 1, 2, 3 и 4 PDF
43. Слободан Симовић Факултет физичког васпитања и спорта Основе менаџмента са менаџментом у спорту, Менаџмент спортских организација и Менаџмент спортских такмичења PDF
44. Снежана Митровић Архитектонско-грађевински факултет Металне конструкције и Дрвене конструкције PDF
45. Снежана Митровић Архитектонско-грађевински факултет Менаџмент у грађевинарству PDF
46. Светозар Радуловић Медицински факултет Хирургија PDF
47. Свјетлана Јањић Технолошки факултет Наука о влакнима I и II, Механичке текстилне технологије, Испитивање текстила I и II, Технички текстил и Влакна специјалних својстава  PDF
48. Тамара Прибишев Белеслин Факултет политичких наука Општа педагогија PDF
49. Тамара Прибишев Белеслин Филозофски факултет Методика формирања математичких појмова PDF
50. Танаско Тасић Електротехнички факултет Општа електротехника PDF
51. Тања Станковић Јанковић Филозофски факултет Методика васпитно-образовног рада I и Васпитни рад у малим групама PDF
52. Весна Гајанин Медицински факултет Анатомија PDF
53. Зденка Гојковић Медицински факултет Интерна медицина PDF
54. Зора Леви Технолошки факултет Општа хемија, Неорганска хемија и Хемија PDF
55. Зоран Ђерић Академија умјетности Позоришна и радио драматургија 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и Драматургија 1, 2, 3, 4 PDF