Навигација

Ванредни професори

Ред. бр. Име Презиме Организациона јединица Ужа/е научна/е /умјетничка област/и Предмет  
1. Бранка Максимовић Филолошки факултет Енглески језик PDF
2. Драгољуб Урошевић Машински факултет Сигурносна техника PDF
3. Горан Поповић Економски факултет Економика Европске уније PDF
3. Гордана Глобочки Лакић Машински факултет Конвенционалне технологије, Трибологија, машине, алати и прибори PDF
4. Миле Дмичић Правни факултет Уставно право PDF
5. Милена Ставрић Архитектонско-грађевински факултет Визуализација и моделовање 1 и 2 PDF
6. Мирјана Рађеновић Правни факултет Управно право и управа PDF
7. Мирјана Влаисављевић Филозофски факултет Стилистика српског језика PDF
8. Пејо Ђурашиновић Факултет политичких наука Посебне социологије PDF
9. Радислав Тошић Природно-математички факултет Геоморфологија, Основи геоморфологије и Примјена геоморфологије PDF
10. Славица Сладојевић Природно-математички факултет Аналитичка хемија I, Аналитичка хемија II, Аналитичке методе у заштити околине и Одабрана поглавља из аналитичке хемије PDF
11. Слободан Бијељац Академија умјетности Сликање 1, 2, 3, 4 PDF
12. Весна Алексић Марић Економски факултет Електронско пословање PDF
13. Владимир Јовановић Природно-математички факултет Анализа 1 и 2 и Диференцијалне једначине PDF
14. Жељко Митровић Академија умјетности Глума PDF
15. Живко Бабић Машински факултет Нацртна геометрија и Инжењерска графика PDF
16. Зоран Ђерић Академија умјетности Историја филма и Теорија филма и телевизије PDF
17. Зоран Ивић Природно-математички факултет Физика кондензоване материје 1 и 2 PDF