Навигација

Архива новости

На основу одлуке Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета бр. 19/3.696/14 од 20.03.2014. године, именована је комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називом "Карактеризација различитих типова б...

На основу члана 149. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13), члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, и члана 18. Статута Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, Наставно-науч...

На основу члана 149 Закона о високом образовању Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 54 Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинскогфакултета на сједници одржаној дана 12.05.20...

На основу члана 149. Закона о високом образовању (''Службени Гласник Републике Српске'' број 73/10) и члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној дана 13.05.2014. године, донијело је од...

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике српске“ број: 73/10 и 104/11, 84/12 и 108/13) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Технолошког факултета на сједници одржаној дана 12.05.201...

На основу члана 149. Закона о високом образовању ( „Службени гласник Републике Српске“, број: 73/10, 104/11 и 84/12), и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно - научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 12.05. 2014. године...

На основу члана 149. Закона о високом образовању Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 73/10, 104/11 и 84/12) члана 54. Статута универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сје...

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике српске“ број: 73/10 и 104/11, 84/12 и 108/13) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Технолошког факултета на 56. редовној сједниоци, одржаној ...

На основу члана 149. Закона о високом образовању (''Службени гласник Републике Српске'' број 73/10) и члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној дана 04.03.2014.године, донијело је одл...

Наставно-научно вијеће Архитектонско-грађевинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовало је Комисију за писање извјештаја за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске тезе кандидата мр Владана Бранковића у саставу: 1. Др Мирјана Том...

Наставно-научно вијеће Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци, на 54. сједници одржаној 12.03.2014. године, именовало је Комисију за писање извјештаја за оцјену теме докторске дисертације и провјеру услова кандидата. Комисија је радила у састав...

Наставно-научно вијеће Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци је донијело одлуку о именовању Комисије за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске тезе кандидата мр Србислава Павлова Савановића под наслоовом "Испитивање односа сти...

Наставно-научно вијеће Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној 27. фебруара 2014. године, број 07/3.300-1/14. донијело Рјешење о именовању Комисије за оцјену докторске дисертације "Српско православно свештенство у Босни и ...

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени Гласник Републике Српске“ бр. 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета на сједници одржаној д...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 18-3-132/2014 од 04.03.2014. године, именована је комисија за оцјену подобности теме под насловом „Видна оштрина и резидуална рефракција након имплантације ирис-фикси...

 Одлуком Наставно-научног вијећа Технолошког факултета Универзитета у Бањoj Луци бр. 15/3.520-4/14 oд 13.03.2014. године именовани смо у Комисију за оцјену и одбрану урађене докторске дисертације кандидата мр Борислава Малиновићa, под називом „Примјена...

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета, на сједници одржаној 04.3.2014. године, број рјешења 18-3-...

Наставно-научно вијеће Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној 29. 10.2013. године, именовало је Комисију за оцјену докторске дисертације "Појам егзистенције у филозофији Кјеркегора и Сартра - противурјечја и паралеле" кан...

Наставно-научно вијеће Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној 27. фебруара 2014. године, донијело је одлуку број 07/3.300-3/14. о именовању Комисије за оцјену урађене докторске дисертације кандидата мр Жељка Савановића по...

Дана 17. 04. 2014. године са почетком у 12.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат мр Бранко Ђурић браниће јавно докторску дисертацију под насловом:"Квантитативне и квалитативне особине камилице (Chamomila recutita L.) и питоме нане (...

На основу члана 71. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", бр. 73/10, 104/11 и 84/12) Наставно-научно вијеће Филозофског факултета на сједници одржаној 27.02.2014. године донијело је Рјешење о именовању Комисије за оцјену и о...

Наставно-научно вијеће Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној 27. фебруара 2014. године број 07/3.300-47/14. донијело Рјешење о именовању Комисије за оцјену докторске дисертације кандидаткиње мр Весне Зарковић под називом...

На основу члана 71. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", бр. 73/10, 104/11 и 84/12) Наставно-научно вијеће Филозофског факултета на сједници одржаној 27.02.2014. године донијело је Рјешење бр. 07/3.300-5/14 којим се именује...

Извјештај о оцјени подобности теме пријављене докторске дисертације под насловом "Педагошке вриједности и методички поступци стваралачког учења у разредној настави" кандидата мр Зорана Плаића написала је Комисија именована на сједници Наставно-научног ...

Одлуком Наставно-научно вијеће Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, од 02.12.2013. године, број: 07/2255-3/13 изабрани смо у Комисију за оцјену теме докторске дисертације "Утицај интерактивног усавршавања наставника за ненасилну комуникациј...