Навигација
Viber

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Бранке Топић-Павковић

ДокторатиЕкономски факултет

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени Гласник Републике Српске „бр 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13), члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 20. Статута Економског факултета, Наставно–научног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци, на III сједници одржаној 17.12.2014. године, донијело је Oдлуку број: 13/3.2503-III-10/14, о именовању Комисије за оцјену урађене докторске дисертације кандидата мр Бранке Топић-Павковић под насловом: “Процес монетарног интегрисања у условима кризе".

Састав Комисије је сљедећи:

1. Др Никола Шпирић, редовни професор, ужа научна област: Монетарна и фискална економија, Економски фкултет, Униерзитет у Бањој Луци, предсједник;
2. Др Новак Кондић, редовни професор, ужа научна област: Рачуновдство и ревизија, Економски фкултет, Униерзитет у Бањој Луци, члан;
3. Др Александар Живковић, редовни професор, ужа научна област: Монетарна економија, Економски фкултет, Униерзитет у Београду, члан.

Комисија је у предвиђеном року прегледала и оцијенила докторску дисертацију под наведеним насловом, те о томе Наставно-научном вијећу Економског факултета и Сенату Универзитета у Бањој Луци подноси сљедећи

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Бранке Топић-Павковић

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3991/logoEF.png