Навигација
Viber

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе мр Јелене Граховац

ДокторатиПравни факултет

Наставно-научно вијеће Правног факултета Универзитета у Бањој Луци је, на VI сједници одржаној 15. децембра 2014. године, донијело Одлуку о именовању Комисије за подношење извјештаја о урађеној докторској дисертацији мр Јелене Граховац, број: 12/3.1355-VI -6/14, под називом: Правни аспекти несаобразности робе у праву међународне трговине". У Комисију су именовани:

1. Др Александар Ћирић, редовни професор, ужа научна област Пословно (трговинско) право, Правни факултет, Универзитет у Нишу, предсједник
2. Др Марко Рајчевић, редовни професор, ужа научна област Пословно (трговинско) право и Право друштава, Правни факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан
3. Др Радован Вукадиновић, редовни професор, ужа научна област Међународно право, за ужу област Привредно право, предмет Међународно пословно право, којој припада тема докторске дисертације, Привредно право, Право ЕУ и Право интелектуалне својине, Правни факултет, Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет, Универзитет у Бањо Луци, ментор - члан

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе мр Јелене Граховац

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3939/large_thumb_logo-pravni.jpg