Навигација

Виши асистенти

Ред. бр. Име Презиме Организациона јединица Ужа/е научна/е /умјетничка област/и Предмет  
1. Александар Савић Технолошки факултет Прехрамбене технологије PDF
2. Александра Ђери Медицински факултет Болести зуба PDF
3. Александра Кукрић Факултет физичког васпитања и спорта Теорија и методологија у спорту PDF
4. Биљана Тубић Медицински факултет Фармацеутска хемија PDF
5. Борис Бабић Филозофски факултет Историја средњег вијека PDF
6. Бранка Радошевић Академија умјетности Оркестар 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 4 и Оперски студио 1, 2, 3, 4 PDF
7. Бранко Ђурић Пољопривредни факултет Крмно биље на ораницама PDF
8. Чедомир Зељковић Електротехнички факултет Електроенергетика PDF
9. Далибор Кесић Филозофски факултет Енглески језик PDF
10. Даворин Бајић Природно-математички факултет Просторно планирање PDF
11. Ђорђе Војиновић Технолошки факултет Реакцијско инжењерство PDF
12. Драган Мацановић Архитектонско-грађевински факултет Примјењена геодезија PDF
13. Драгана Грујић Технолошки факултет Технологија израде одјеће, Конструкција одјеће, Машине и уређаји у конфекцији и Физиологија одјеће PDF
14. Драгана Лукајић Филозофски факултет Француски језик PDF
15. Душко Лепир Факултет физичког васпитања и спорта Методика у спорту и физичком васпитању PDF
16. Душко Трнинић Филозофски факултет Социологија религије PDF
17. Горан Мирјанић Пољопривредни факултет Гајење животиња PDF
18 Горана Тешановић Факултет физичког васпитања и спорта Методика спортског тренинга, Кондициона припрема, програмирање и контрола тренинга и Теорија спортског тренинга PDF
19. Гордана Роквић Пољопривредни факултет Рурални развој, Пољопривредно савјетодавство и Задруга и друге асоцијације у пољопривреди PDF
20. Гордана Роквић Пољопривредни факултет Организација и економика производње анималних производа, Економика анималне производње и Организација сточарске производње PDF
21. Игор Тодоровић Економски факултет Стратегијски менаџмент PDF
22. Иван Оташевић Академија умјетности Виолина 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 4 и Оркестарске дионице 1, 2, 3 и 4 PDF
23. Љиља Соломун Медицински факултет Педијатрија PDF
24. Љиљана Дошеновић Шумарски факултет Шума и животна средина PDF
25. Маријана Каповић Шумарски факултет Шумарска педологија PDF
26. Милада Нелесник Машински факултет Медицинска биохемија PDF
27. Милица Дробац Ступар Филозофски факултет Педагошка психологија PDF
28. Милован Котур Машински факултет Термодинамика, пренос топлоте и масе PDF
29. Миљан Цветковић Пољопривредни факултет Сорте и подлоге воћака 1 и 2 PDF
30. Мира Софиљ Архитектонско-грађевински факултет Менаџмент у грађевинарству PDF
31. Мирјана Жабић Природно-математички факултет Биохемија I, Биохемија II и Основи биохемијских производа PDF
32. Ненад Барош Економски факултет Пословно право PDF
33. Ненад Танасковић Медицински факултет Максилофацијална хирургија PDF
34. Петар Матић Електротехнички факултет Електричне машине PDF
35. Предраг Гајић Економски факултет Управљачко рачуноводство PDF
36. Радмила Чокорило Филозофски факултет Новинарство PDF
37. Ранка Перић Факултет политичких наука Посебне социологије PDF
38. Рената Хаџић Хаџибеговић Медицински факултет Породична медицина - Ургентна медицина PDF
39. Сања Гњато Медицински факултет Стоматолошка протетика PDF
40. Сања Љубишић Филозофски факултет Латински језик PDF
41. Саша Папуга Технолошки факултет Реакцијско инжењерство PDF
42. Саша Вученовић Економски факултет Специјална рачуноводства PDF
43. Синиша Лакић Филозофски факултет Методологија у психологији PDF
44. Синиша Шкондрић Природно-математички факултет Систематика и филогенија кормофита и Екологија и разноврсност кормофита PDF
45. Слађана Бабић Природно-математички факултет Геометрија и топологија и Анализа PDF
46. Слава Сукара Медицински факултет Дјечија и превентивна стоматологија PDF
47. Славиша Јењић Филозофски факултет Методика наставе природе и друштва PDF
48. Снежана Дупљанин Природно-математички факултет Физика јонизованих гасова, Електродинамика, Оптика и Електромагнетизам PDF
49. Свјетлана Боројевић Филозофски факултет Општа психологија PDF
50. Тања Мишлицки Природно-математички факултет Национална географија 1 и Национална географија 2 PDF
51. Тања Мишлицки Природно-математички факултет Просторно планирање PDF
52. Татјана Ботић Технолошки факултет Органска хемијска технологија I, Органска хемијска технологија II, Технологија горива и мазива и Технологија коже PDF
53. Татјана Ножица Радуловић Медицински факултет Физикална медицина и рехабилитација PDF
54. Вања Даничић Шумарски факултет Генетика са оплемењивањем биљака PDF
55. Весна Шућур Јањетовић Филозофски факултет Социјални рад са појединцем PDF
56. Војислав Тимарац Економски факултет Нумеричка математика PDF
57. Жељка Цвијетић Медицински факултет Онкологија PDF
58. Жељка Којић Медицински факултет Парадонтологија и орална медицина PDF
59. Жељка Сајин Филозофски факултет Историја старог вијека PDF
60. Жељко Рачић Економски факултет Економско-математички модели и методе PDF
61. Жељко Вујадиновић Филозофски факултет Историја новог вијека PDF
62. Зоран Маунага Шумарски факултет Прираст и принос шума PDF