Навигација

Асистенти

Ред. бр. Име Презиме Организациона јединица Ужа/е научна/е /умјетничка област/и Предмет  
1. Анђелка Крстановић Филозофски факултет Њемачка књижевност PDF
2. Анита Зрнић Архитектонско-грађевински факултет Урбанистичко пројкектовање 1 и 2 PDF
3. Бојан Николић Природно-математички факултет Геометрија и топологија PDF
4. Бранислав Цвјетковић Шумарски факултет Шумске културе и плантаже PDF
5. Бранислав Средановић Машински факултет Конвенционалне технологије и Неконвенционалне технологије PDF
6. Далибор Савић Филозофски факултет Методологија социјалних истраживања PDF
7. Дана Коруга Економски факултет Маркетинг PDF
8. Дарко Вучић Академија умјетности Камера PDF
9. Давор Цвијановић Архитектонско-грађевински факултет Архитектонско пројектовање 8-зграде за паркирање возила и гараже и Архитектонско пројектовање 11-пољопривредне зграде PDF
10. Дејан Ћудић Правни факултет Економија PDF
11. Дијана Зрнић Правни факултет Енглеска правна терминологија PDF
12. Драган Матић Природно-математички факултет Програмски језици PDF
13. Драгана Ђајић Филозофски факултет Савремени италијански језик и Граматика италијанског језика PDF
14. Драгана Стокић Архитектонско-грађевински факултет Визуализација и моделовање 1 и 2 PDF
15. Дражена Вујичић Економски факултет Теорија и политика биланса PDF
16. Дубравко Алексић Архитектонско-грађевински факултет Урбанистичко пројкектовање 1 и 2 PDF
17. Душко Глодић Правни факултет Међународно јавно право PDF
18 Емир Мухић Филозофски факултет Енглески језик PDF
19. Гордана Савић Академија умјетности Историја и теорија музичке умјетности PDF
20. Игор Ђукић Медицински факултет Орална хирургија PDF
21. Иван Самелак Природно-математички факултет Хемија природних производа PDF
22. Ивана Росић Академија умјетности Етномузикологија, Етнокореологија и Етнологија PDF
23. Јелена Ристановић Филозофски факултет Романистика PDF
24. Јелена Шајиновић Филозофски факултет Енглески језик PDF
25. Јована Пушац Правни факултет Облигационо право PDF
26. Љиљана Јерковић Филозофски факултет Дидактика PDF
27. Љиљана Кандић Медицински факултет Сестринство PDF
28. Маја Илић Архитектонско-грађевински факултет Визуализација и моделовање 1 и 2 PDF
29. Мања Ђурић Филозофски факултет Међународно односи и национална сигурност PDF
30. Маријана Моћић Економски факултет Стратешки финансијски менаџмент PDF
31. Маркус Манојловић Филозофски факултет Увод у филозофију PDF
32. Милан Пилиповић Правни факултет Уставно право PDF
33. Милијана Лепир Правни факултет Кривично право и Кривично процесно право PDF
34. Младен Матовић Академија умјетности Методика општег музичког образовања 1, 2, 3. 4 PDF
35. Наташа Лакић Технолошки факултет Прехрамбене технологије PDF
36. Небојша Михајлица Медицински факултет Фармакологија и токсикологија PDF
37. Никола Барош Медицински факултет Хирургија PDF
38. Новица Ловрић Природно-математички факултет Геоморфологија, Примијењена геоморфологија и Основи геоморфологије PDF
39. Огњен Шукало Архитектонско-грађевински факултет Архитектонско пројектовање 8-зграде за паркирање возила и гараже и Архитектонско пројектовање 11-пољопривредне зграде PDF
40. Перо Саиловић Природно-математички факултет Органска хемија 1, Органска хемија 2 и Органска хемија са природним продуктима PDF
41. Радослав Тадић Академија умјетности Сликарство PDF
42. Реља Суручић Медицински факултет Фармакогнозија PDF
43. Рената Јосиповић Медицински факултет Болести зуба PDF
44. Санда Миликић Правни факултет Радно и социјално право PDF
45. Сања Вишњић Архитектонско-грађевински факултет Рачун изравнавања 1 и Рачун изравнавања 2 PDF
46. Слађана Гостић Филозофски факултет Савремени српски језик PDF
47. Стојана Копања Правни факултет Грађанско право PDF
48. Сунчица Лончар Академија умјетности Флаута и Методика флауте PDF
49. Тања Тркуља Архитектонско-грађевински факултет Архитектонско пројектовање 8-зграде за паркирање возила и гараже и Архитектонско пројектовање 11-пољопривредне зграде PDF
50. Татјана Марковић Филозофски факултет Психопатологија дјетињства и младости и Психодијагностика PDF
51. Татјана Зиројевић Филозофски факултет Ликовно васпитање са методиком PDF
52. Велибор Ћалић Електротехнички факултет Аутоматика и управљање PDF
53. Велибор Витор Архитектонско-грађевински факултет Примјењена геодезија PDF
54. Вукосава Албијанић Природно-математички факултет Урбана екологија, Еколошки потенцијали и ризици у просторном планирању, Основи геоекологије, Заштита биодиверзитета, Заштита природне средине и Планирање животне средине PDF
55. Златко Дејановић Електротехнички факултет Рачунарске комуникације и Архитектура рачунарских система PDF
56. Зорана Ковачевић Филозофски факултет Италијанска књижевност PDF

 

Untitled Document