Навигација

Ванредни професори

Ред. бр. Име Презиме Организациона јединица Ужа/е научна/е /умјетничка област/и Предмет  
1. Александар Милић Филозофски факултет Посебна подручја социјалног рада PDF
2. Биљана Гаврановић Академија умјетности Вечерњи акт 1, 2, 3, 4, 5 и 6 PDF
3. Бранимир Куљанин Филозофски факултет Историја политичке и друштвене филозофије PDF
4. Данко Бркић Академија умјетности Сликарске технике и материјали 1, 2, 3 и 4 PDF
5. Данко Бркић Академија умјетности Цртање 1, 2, 5 и 6, Цртање и Сликање 1 и 2, Сликање 1, 2, 3, 4, 5 и 6, Сликање - изборни 1, 2, 3, 4, 5 и 6 PDF
6. Дарко Гавриловић Филозофски факултет Историја Југославије 1 PDF
7. Драго Тодић Природно-математички факултет Регионална географије Африке и Аустралике и Регионална географија Америке PDF
8. Драгутин Мијатовић Пољопривредни факултет Виноградарство са ампелографијом PDF
9. Драшко Маринковић Природно-математички факултет Географија становништва - Демографија 1 и 2 и Демографија PDF
10. Гостимир Микач Медицински факултет Цитологија, хистологија и Ембриологија PDF
11. Илија Козар Филозофски факултет Методика физичког васпитања PDF
12. Јово Атељевић Економски факултет Стратегијски менаџмент PDF
13. Љиљана Вукић Технолошки факутет Принципи заштите околине, Инжењерство у заштити околине, Систем за пречишћавање отпадних вода и муљева и Пројектовање уређаја и поступака у заштити околине PDF
14. Марко Зељковић Факултет физичког васпитања и спорта Теорија и методологија спорта PDF
15. Мирјана Букара Медицински факултет Физиологија PDF
16. Момир Ћелић Електротехнички факултет Нумеричка математика PDF
17. Ненад Бојић Академија умјетности Позоришна и радио режија PDF
18 Ненад Сузић Филозофски факултет Социологија образовања  PDF
19. Ненад Зељић Академија умјетности Графика 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 и Графика - изборни 1, 2, 3, 4 и 5 PDF
20. Петар Гверо Машински факултет Погонски материјали и Расхладни уређаји PDF
21. Предраг Драгосављевић Факултет физичког васпитања и спорта Кинезиолошка рекреација PDF
22. Проко Драгосављевић Факултет физичког васпитања и спорта Методика спортског тренинга, Кондициона припрема, програмирање и контрола тренинга и Теорија спортских тренинга PDF
23. Радослав Гајанин Медицински факултет Патологија PDF
24. Рајко Гњато Природно-математички факултет Просторно планирање PDF
25. Ранко Цвијић Технолошки факутет Испитивања лежишта минералних сировина, Лежишта минералних сировина, Мала лежишта у минералној економији и Методе испитивања минералних и техногених сировина PDF
26. Синиша Игњатовић Природно-математички факултет Математичка физика 1, Математичка физика 2, Математичка физика 3 и Теоријска механика PDF
27. Слађана Мирјанић Природно-математички факултет Правни аспекти заштите животне средине PDF
28. Славица Грујић Технолошки факутет Сензорска анализа намирница, Прехрамбени адидтиви и законски прописи и Контрола квалитета намирница PDF
29. Снежана Бијелић Факултет физичког васпитања и спорта Базичне моторичке активности PDF
30. Снежана Савичић Академија умјетности Соло пјевање 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 и Методика наставе соло пјевања 1 И 2 PDF
31. Стојко Видовић Природно-математички факултет Молекуларна биологија PDF
32. Зоран Арсовић Филозофски факултет Историја филозофије и Онтологија PDF