Навигација

Доценти

Ред. бр. Име Презиме Организациона јединица Ужа/е научна/е /умјетничка област/и Предмет  
1. Арсен Чаркић Академија умјетности Клавир 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 4 и Корепетиција и Читање са листа 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 4 PDF
2. Биљана Антуновић Архитектонско-грађевински факултет Грађевинска физика и Физика зграде PDF
3. Бранка Родић Грабовац Природно-математички факултет Органска хемија 1, Органска хемија 2 и Органска хемија PDF
4. Данило Капасо Филозофски факултет Романистика (Италијанистика) PDF
5. Динко Благојевић Академија умјетности Клавир 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 4 и Историја и теорија 1, 2, 3 и 4 PDF
6. Драгана Башић Економски факултет Банкарство PDF
7. Драго Вејновић Академија умјетности Фотографија PDF
8. Драженко Јоргић Филозофски факултет Андрагогија PDF
9. Гордана Гардашевић Електротехнички факултет Телекомуникациони системи и Мултимедијалне телекомуникације PDF
10. Игор Вучковић Факултет физичког васпитања и спорта Кошарка PDF
11. Игор Зекановић Природно-математички факултет Политичка географија PDF
12. Јагода Балабан Медицински факултет Катедра за дерматовенерологију PDF
13. Лазар Стојановић Технолошки факултет Методе површинске експлоатације, Рударска механизација, Утицај рударске експлоатације на животну средину, Физибилити студија и Заштита околине у површинској експлоатацији PDF
14. Лејла Васић Природно-математички факултет Педагогија са психологијом PDF
15. Љиљана Тадић Латиновић Медицински факултет Патолошка анатомија PDF
16. Љиљана Топалић Тривуновић Природно-математички факултет Екологија и разноврсност кормофита PDF
17. Миленко Живковић Природно-математички факултет Регионална географија Европе и Регионална географија Азије PDF
18 Мирко Ивковић Технолошки факултет Механика стијена и тла и Геомеханика PDF
19. Наташа Глишић Академија умјетности Историја свјетске драме и позоришта PDF
20. Небојша Савић Пољопривредни факултет Анимална производња PDF
21. Ненад Понорац Медицински факултет Физиологија PDF
22. Никола Трбојевић Машински факултет Пројектовање система заштите на раду PDF
23. Новак Демоњић Академија умјетности Сликарство PDF
24. Раденко Добраш Факултет физичког васпитања и спорта Методичка пракса и Студентска пракса PDF
25. Роберто Руси Филозофски факултет Романистика (Италијанистика) PDF
26. Санда Додик Академија умјетности Хармонија са хармонском анализом 1, 2, 3, 4, 5, 6 PDF
27. Сања Радановић Филозофски факултет Методика наставе њемачког језика PDF
28. Синиша Видаковић Академија умјетности Историја и теорија ликовних умјетности и архитектуре PDF
29. Славко Грбић Медицински факултет Хирургија PDF
30. Слободан Мајсторовић Технолошки факултет Израда подземних просторија, Методе подземне експлоатације, Пројектовање у подземној експлоатацији PDF
31. Слободан Симовић Факултет физичког васпитања и спорта Кошарка PDF
32. Сњежана Мандић Технолошки факултет Прехрамбене технологије намирница животињског поријекла I PDF
33. Сњежана Поповић Академија умјетности Клавир 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 PDF
34. Срђан Душанић Филозофски факултет Социјална психологија људских група и Практикум из социјалне психологије PDF
35. Стево Бојанић Академија умјетности Вокална техника и Познавање инструмената PDF
36. Страин Посављак Машински факултет Отпорност материјала PDF
37. Свјетлана Средић Природно-математички факултет Општа и неорганска хемија PDF
38. Татјана Марјановић Филозофски факултет Енглески језик PDF
39. Тибор Живковић Филозофски факултет Историја средњег вијека PDF
40. Тихомир  Латиновић Машински факултет Информатика PDF
41. Вера Гајановић Академија умјетности Историја и теорија музичке умјетности PDF
42. Весна Зубер Факултет политичких наука Новинарство PDF
43. Владимир Малбашић Технолошки факултет Површинска експлоатација минералних сировина PDF
44. Здрава Стојановић Правни факултет Национална историја државе и права и Општа историје државе и права PDF
45. Жељка Бабић Филозофски факултет Енглески језик PDF
46. Зоран Ђурић Електротехнички факултет Рачунарске комуникације и Програмски језици PDF
47. Зоран Мавија Медицински факултет Интерна медицина PDF
48. Зоран Николић Академија умјетности Хармонија са хармонском анализом и Солфеђо PDF
49. Зоран Станивуковић Шумарски факултет Заштита шума PDF