Навигација

Пројекти на Универзитету

Срби у Хабзбуршкој монархији и Османском царству XVIII-XX вијек

Полазећи од претпоставке да у домаћој историографији нису проучени сви аспекти српске прошлости у посматраном временском и географско-политичком простору, циљ истраживања је да се сагледају досадашњи резултати на пољу пручавања српске историје, да се на основу радова, књига и извора донесу нова виђења и подаци у којима би били описани најважнији проблеми српске прошлости на поменутим територијама, са посебним акцентом на везе српског народа из Хабзбуршке монархије и Османског царства...

Број пројекта1251319
СтатусАктиван
Тип пројектаМеђународни научноистраживачки - Остали
Организациона јединицаФилозофски факултет
Руководилацпроф. др Боривоје Милошевић
Пројектни тимВук Мандић
проф. др Бошко Бранковић
доц. др Радован Субић
ФинансијерAUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
Почетак реализације01.05.2022.
Завршетак пројекта31.12.2022.
Вриједност пројекта4800.0 БАМ

Ефекти примене програма вежбања, суплементације и едукативног програма на унапређење физичке форме, биомаркера здравља и квалитета живота код особа трећег доба у Војводини и Републици Српској

Старење становништва представља један од највећих изазова са којим се савремено друштво глобално сусреће. Нарастајући број научних доказа наговештава да редовно вежбање са оптерећењем комбиновано са одговарајућом суплементацијом има значајне ефекте у редукцији дефицита снаге, мишићне масе и функционалних капацитета који настају као последица старења. На основу наведених досадашњих истраживања...

Број пројекта1251215
СтатусНеактиван
Тип пројектаМеђународни научноистраживачки - Остали
Организациона јединицаФакултет физичког васпитања и спорта
Руководилацпроф. др Кристина Пантелић Бабић
Пројектни тимпроф. др Радомир Зрнић
Данијел Божић, ма
Александра Станивук
ФинансијерAUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
Почетак реализације01.04.2022.
Завршетак пројекта15.05.2023.
Вриједност пројекта4993.0 БАМ

Оснаживање и промовисање вриједности инклузије у васпитању и образовању

Наш програм ће се у почетку заснивати на теоријској и практичној обуци студената, ангажованих вршњачких едукатора са пет наставничких факултета Универзитета у Бањој Луци у љетном семестру школске 2021/2022. године. Обучени вршњачки едукатори реализоваће активности (интерактивна предавања, радионице, панел дискусије) са својим наставницима на пет факултета за обуку наставника...

Број пројекта1251317
СтатусНеактиван
Тип пројектаМеђународни научноистраживачки - Остали
Организациона јединицаФилозофски факултет
Руководилацпроф. др Сања Партало
Пројектни тимпроф. др Драган Матић
Александар Пајкић, ма
Тања Глишић, ма
Мирјана Предић, ма
доц. др Желимир Драгић
проф. др Љиљана Јерковић
Марко Аћић
проф. др Светлана Боројевић
проф. др Татјана Михајловић
др Невена Вучен Папић
проф. др Мирослав Дрљача
Жељана Ковачевић
проф. др Александра Шиндић-Радић
проф. др Маргарета Скопљак
доц. др Сњежана Кевић-Зрнић
проф. др Славиша Јењић
мр Кристијан Поповић
проф. др Тамара Прибишев-Белеслин
проф. др Александра Хаџић
проф. др Сања Јосифовић-Елезовић
проф. др Славица Тутњевић
проф. др Тања Станковић - Јанковић
доц. др Драган Партало
проф. др Кристина Пантелић Бабић
проф. др Емир Мухић
проф. др Татјана Марић
ФинансијерУНИЦЕФ
Почетак реализације01.03.2022.
Завршетак пројекта01.07.2024.
Вриједност пројекта41900.0 БАМ

Утицај примене фитопрепарата, додатака исхрани и животних навика на клиничку слику COVID-19

Појава средстава активне имунизације крајем 2020. године сугерисала је успех у борби против COVID-19. Нажалост, различита доступност истих, манипулација научним информацијама и отпор ка имунизацији резултовали су новим таласима пандемије и мутацијама изазивача обољења-SARS-CoV-2. Од почетка пандемије истицан је значај епидемиолошких студија које би у значајној мери допринеле широј слици разумевања обољења, али и развоју ефикаснијих терапијских приступа...

Број пројекта1257037
СтатусАктиван
Тип пројектаМеђународни научноистраживачки - Остали
Организациона јединицаМедицински факултет
Руководилацдоц. др Наташа Бубић Пајић
Пројектни тимдоц. др Биљана Гатарић
Бојана Васић
ФинансијерAUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
Почетак реализације01.12.2021.
Завршетак пројекта31.12.2022.
Вриједност пројекта3987.0 БАМ

Испитивање ефекта третмана плодова трешње, у сврху побољшања квалитета, сузбијања појаве пуцања плодова и кондиционирања истих за дуготрајније чување у складишту, хормонским и минералним приправцима

Велика потражња за квалитетним плодовима трешње разлог је инзензивирања производње ове воћне врсте. Циљ савремених система интензивне производње трешње је побољшање квалитета плода као и продужење рока трајања свјежих убраних плодва. При томе је изузетно важно да се одржи фитосанитарна безбиједност производа. Највећу добит доноси повећање квалитета производа. Одржати квалитет и безбједност плодова трешње од момента бербе до момента конзумације треба да буде водиља свих узгајивача трешње...

Број пројекта1250187
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални научноистраживачки
Организациона јединицаИнститут за генетичке ресурсе
Руководилацпроф. др Борут Босанчић
Пројектни тимпроф. др Мирјана Жабић
доц. др Мирела Кајкут Зељковић
проф. др Борис Пашалић
мр Данило Видовић
Златан Ристић, ма
доц. др Марина Антић
мр Предраг Илић
Соња Умићевић, ма
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Почетак реализације01.06.2022.
Завршетак пројекта31.12.2023.
Вриједност пројекта20000.0 БАМ

Утицај концепта Индустрије 4.0 на трансформацији савременог универзитетског инжењењрског образовања у АП Војводини и Републици Српској

Циљ пројекта је истраживање које се односи на утицај индустрије 4.0 на универзитетско образовање у подручју машинског инжењерства.

Број пројекта1256008
СтатусНеактиван
Тип пројектаМеђународни научноистраживачки - Остали
Организациона јединицаМашински факултет
Руководилацпроф. др Стево Боројевић
Пројектни тимпроф. др Бранислав Средановић
Небојша Кићановић
Јовица Илић
ФинансијерAUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
Почетак реализације01.03.2022.
Завршетак пројекта17.10.2023.
Вриједност пројекта48730.0 БАМ

Босна и Херцеговина, Устав и приступање ЕУ. Академска платформа за дискусију о опцијама

Предлаже се програм размјене академског знања, серија радионица и завршна конференција који ће истражити различите опције у вези са основним питањима која се односе на уставне изазове приступања ЕУ. Пројекат ће укључити и одржавање техничке радионице у којој ће се размотрити даље активности сарадње и бити истражено како би се гарантовала одрживост мреже након завршетка овог пројекта...

Број пројекта1258004
СтатусНеактиван
Тип пројектаМеђународни научноистраживачки - Остали
Организациона јединицаПравни факултет
Руководилацдоц. др Бојан Влашки
Пројектни тимпроф. др Матеј Савић
проф. др Невенко Врањеш
проф. др Игор Милинковић
ФинансијерCENTRALNOEVROPSKA INICIJATIVA -CEI
Почетак реализације01.11.2021.
Завршетак пројекта31.12.2023.
Вриједност пројекта977.0 БАМ

Развој и унапређење услова за одрживо коришћење природних ресурса заштићеног подручја Споменик парковске архитектуре „Универзитетски град“

У Приједлогу за заштиту подручја за управљање ресурсима комплекса „Универзитетски град“ у Бањалуци као основни циљ заштите комплекса наводи се успостављање арборетума и ботаничке баште, заустављање деградационих процеса свих садржаја и цјелине, a насљеђено стање унаприједити кроз стручни приступ, који подразумијева повећање разноврсности биљног фонда, уношење одговарајућих садржаја на начин којим се неће нарушити темељне вриједности. Темељни феномен комплекса Универзитетски град је биолошка...

Број пројекта1251523
СтатусНеактиван
Тип пројектаНационални - остали
Организациона јединицаИнститут за генетичке ресурсе
РуководилацНикола Травар
Пројектни тиммр Сунчица Бодружић
Наташа Пашалић
доц. др Марина Антић
ФинансијерМинистарство пољопривреде,шумарства и водопривреде Републике Српске
Почетак реализације01.01.2022.
Завршетак пројекта31.12.2022.
Вриједност пројекта30000.0 БАМ

Генотипизација гатачког говеда на територији општине Гацко у 2022. години

Једна од најугроженијих аутохтоних раса на простору Републике Српске је гатачко говедо те сматрамо да је то приоритетна раса за генотипизацију ради очувања изворности тј. очувања генофонда, Циљ овог пројекта је утврдити ниво аутохтоности изабраних јединки са подручја општине Гацко.

Број пројекта1251522
СтатусНеактиван
Тип пројектаНационални - остали
Организациона јединицаИнститут за генетичке ресурсе
Руководилацдоц. др Јелена Никитовић
Пројектни тимдр Татјана Крајишник
доц. др Мирела Кајкут Зељковић
мр Драгана Радуловић
доц. др Санда Станивуковић
доц. др Марина Антић
Душан Андријашевић
мр Предраг Илић
Соња Умићевић, ма
проф. др Борут Босанчић
др Белма Каламујић Строил
др Биљана Лолић
ФинансијерPOLJOPRIVREDNA ZADRUGA GACKO
Почетак реализације01.03.2022.
Завршетак пројекта17.07.2023.
Вриједност пројекта30000.0 БАМ

Унапређење могућности испитивања квалитета пелета у Босни и Херцеговини

Катедра за Хемијске технологије на Технолошком факултету УНИБЛ се годинама бави испитивањем квалитета пелета на бази различитих облика биомасе и има успјешну сарадњу са бројним домаћим произвођачима пелета. Међутим, за пласман производа на ЕУ тржиште потребно је добити сертификат квалитета од лабораторија овлаштених од стране Европског вијећа за пелете...

Број пројекта1251151
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални развојни
Организациона јединицаТехнолошки факултет
Руководилацпроф. др Перо Дугић
Пројектни тимпроф. др Татјана Ботић
доц. др Дијана Дрљача
Александра Борковић, ма
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Почетак реализације01.12.2022.
Завршетак пројекта31.12.2023.
Вриједност пројекта2630.0 БАМ

Развој сигналног уређаја за безбједност при раду радних машина и возила

Индустријске радне машине и возила у свом раду захтијевају обучене руковаоце и возаче, који ће савјесно примјењивати све мјере заштите на раду, с циљем заштите здравља и живота људи и заштите материјалних средстава. Ипак, у пракси се дешавају ситуације када због људске непажње долази до хаварије којом се наноси огромна штета не само на техничким средствима...

Број пројекта1256007
СтатусНеактиван
Тип пројектаНационални - остали
Организациона јединицаМашински факултет
Руководилацпроф. др Валентина Голубовић Бугарски
Пројектни тим
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Почетак реализације01.12.2021.
Завршетак пројекта06.03.2024.
Вриједност пројекта4360.0 БАМ

Нове технологије узгоја шљиве као основ повећања ефикасности производње

Пројекат има за циљ да по први пут на подручју Републике Српске у форми огледних засада развије, успостави и демонстрира нове технологије узгоја шљиве. Разлози за интензивирање узгојних облика код шљиве су универзалног карактера као и за друге воћне врсте: ранији повратак уложених средстава, економично коришћење радне снаге и производња високих приноса уз добар квалитет плодова...

Број пројекта1250186
СтатусНеактиван
Тип пројектаНационални стручни (професионални)
Организациона јединицаПољопривредни факултет
Руководилацпроф. др Миљан Цветковић
Пројектни тим
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Почетак реализације01.02.2022.
Завршетак пројекта16.07.2024.
Вриједност пројекта4165.0 БАМ

Унапређење ефикасности гајења шљиве механизовањем радних операција уз подршку информационих технологија

Интензиван и економичан узгој шљиве базиран је на великом учешћу људског рада у процесу производње (резидба и берба). Студија има за циљ да истражи могућност механизовања летње резидбе, ради повећања ефикасности производње. Истраживањем ће бити анализирана могућност употребе опреме за механизовану резидбу шљиве...

Број пројекта1250185
СтатусНеактиван
Тип пројектаНационални - остали
Организациона јединицаПољопривредни факултет
Руководилацпроф. др Миљан Цветковић
Пројектни тим
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Почетак реализације01.02.2020.
Завршетак пројекта16.07.2024.
Вриједност пројекта50000.0 БАМ

Примјена напредних оксидацијских процеса (АОPs) у третману отпадних вода

Конвенционалним третманима пречишћавања отпадних вода многе загађујуће материје не могу у потпуности бити уклоњене, а с друге стране, напредним технологијама могуће је добити воду високог квалитета. Напредне оксидационе процесе (Advanced Oxidation Processes, AOPs) карактерише генерисање in situ реактивних врста...

Број пројекта1251153
СтатусНеактиван
Тип пројектаНационални - остали
Организациона јединицаТехнолошки факултет
РуководилацТијана Ђуричић, ма
Пројектни тимАлександра Борковић, ма
доц. др Драженко Бјелић
Александра Зеленковић
Дарио Марјановић
проф. др Борислав Малиновић
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Почетак реализације01.12.2021.
Завршетак пројекта16.07.2024.
Вриједност пројекта3915.0 БАМ

Дигитални приступ изради еколошки прихватљиве амбалаже

Амбалажа је неопходна за све индустријске гране. Она представља први и доминантан контакт купца са сваким производом ...

Број пројекта1251150
СтатусНеактиван
Тип пројектаНационални - остали
Организациона јединицаТехнолошки факултет
Руководилацпроф. др Младен Станчић
Пројектни тимДавид Радановић
проф. др Драгољуб Новаковић
Бранка Ружичић
др Немања Кашиковић
доц. др Мирослав Драгић
проф. др Сандра Дедијер
Ђорђе Вујчић, ма
Сара Пелкић
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Почетак реализације01.01.2022.
Завршетак пројекта18.03.2024.
Вриједност пројекта20000.0 БАМ

Мултидисциплинарни приступ као подршка проширењу сировинске базе домаћег произвођача хране

Циљ овог истраживања је допринос развоју одрживог и безбједног система наводњавања на пољопривредном земљишту парцелама у Доњим Штрпцима, које је Уговором о концесији додијељено Компанији „Мladegs-Pak“ д.о.о. Прњавор као допринос успостављању рентабилне и одрживе производње здравствено исправног поврћа за производњу хране и зачина...

Број пројекта1259064
СтатусНеактиван
Тип пројектаНационални научноистраживачки
Организациона јединицаПриродно-математички факултет
Руководилацпроф. др Милица Балабан
Пројектни тимдоц. др Слободан Гњато
Жељка Остојић
проф. др Радослав Декић
проф. др Малиша Антић
мр Сања Пржуљ
проф. др Сузана Готовац-Атлагић
Дејана Савић, ма
Мирела Бороја, ма
мр Марко Иванишевић
проф. др Горан Трбић
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Почетак реализације01.03.2022.
Завршетак пројекта11.04.2024.
Вриједност пројекта20000.0 БАМ

Оптимизација технологије производње и прераде индустријске конопље у циљу добијања молекула од значаја за примјену у емдицини и фитомедицини

Тестираће се различити рокови и начини сјетве, методе брања, сушења биљне масе, цвјетова и бербе сјемена, начин примјене и најбоље методологије у откривању изолата и молекула за примјену у медицини и фитомедицини.

Број пројекта1257036
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални научноистраживачки
Организациона јединицаМедицински факултет
Руководилацпроф. др Ранко Шкрбић
Пројектни тимпроф. др Војо Радић
Невена Јокић
Јована Радић
Недељко Кустурић
проф. др Душка Делић
доц. др Реља Суручић
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Почетак реализације01.01.2022.
Завршетак пројекта30.09.2023.
Вриједност пројекта20000.0 БАМ

СИНЕРГИЈА 2021 - BL BusTracker: Праћење аутобуса на линијама приградског саобраћаја

BL BusTracker је дистрибуирани систем за праћење аутобуса у јавном превозу у Бањој Луци, који је развијен у оквиру иницијативе “Бања Лука  паметни град будућности”. Систем тренутно омогућава праћење аутобуса на девет градских и експериментално на једној приградској линији. Систем омогућава корисницима да путем мобилне апликације прате кретање аутобуса у реалном времену и виде процијењено вријеме доласка на одабрано стајалиште...

Број пројекта1255033
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални развојни
Организациона јединицаЕлектротехнички факултет
Руководилацпроф. др Дражен Брђанин
Пројектни тимДраган Јовић
Филип Стојанковић
Александар Босанчић
Данијела Бањац, ма
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Почетак реализације01.03.2022.
Завршетак пројекта30.09.2023.
Вриједност пројекта20000.0 БАМ

Производња и карактеризација нових производа од млијека

Будући да су се различите зачинске биљке вијековима користиле за побољшање укуса хране, а поред тога садрже и многа љековита својства, циљ овог пројекта је да се произведу нови производи, различите врсте сирева са додатком одабраних зачина као што су оригано, босиљак, першун, рузмарин и власац, и да се испита квалитет произведених сирева.Будући да су се различите зачинске биљке вијековима користиле за побољшање укуса хране...

Број пројекта1251149
СтатусНеактиван
Тип пројектаНационални - остали
Организациона јединицаТехнолошки факултет
Руководилацпроф. др Даница Савановић
Пројектни тимпроф. др Љиљана Топалић-Тривуновић
Јован Бањац
Тијана Ђуричић, ма
доц. др Маја Милијаш
Јово Савановић
мр Ана Велемир
Александра Торбица
Немања Јелић
проф. др Александар Савић
мр Сандра Петковић
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Почетак реализације01.01.2022.
Завршетак пројекта18.03.2024.
Вриједност пројекта20000.0 БАМ

Ситну књигу пишем

У времену напретка информационих технологија и све већој упућености младих на њих, постоји оправдана потреба за подучавањем управо младихнараштаја, тј. ученика и студената, о вриједности, значају и богатству писаног (такође и усменог) насљеђа Бања Луке и њене околине. Иначе, Бања Лука као и њена околина имају многе вриједне рукописне документе као свједоке континуитета и богатства ћириличног писма вијековима уназад...

Број пројекта1251612
СтатусНеактиван
Тип пројектаНационални - остали
Организациона јединицаФилолошки факултет
Руководилацпроф. др Биљана Бабић
Пројектни тиммр Горан Милашин
проф. др Дијана Црњак
проф. др Славица Васиљевић Илић
проф. др Драгомир Козомара
ФинансијерFOND ZA IZBEGLA ,RASELJENA LICA I ZA SARADNJU SA SRBIMA U REGIONU
Почетак реализације01.10.2021.
Завршетак пројекта30.04.2022.
Вриједност пројекта2493.0 БАМ

Универзитетски град-ЗЕЛЕНИ ГРАД-UNIBIKE

Један од најједноставнијих начина да допринесемо очувању животне средине јесте вожња бицикла. Замјена аутомобила бициклима смањује емисију гасова са ефектом стаклене баште и тако успорава климатске промјене. Поред позитивног утицаја на здравље људи, бициклизам је најбржи, најфлексибилнији и најпоузданији начин за кретање по градовима. Вриједности концентрација сумпор-диоксида, угљен-моноксида, азотних оксида, олова, бензена, приземног озона, арсена, кадмија, никла, бензо(а)пирена и лебдећих честица ...

Број пројекта1250184
СтатусНеактиван
Тип пројектаНационални - остали
Организациона јединицаРекторат
РуководилацПредраг Говедарица, ма
Пројектни тимдоц. др Марина Антић
ФинансијерФонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске
Почетак реализације01.12.2021.
Завршетак пројекта12.01.2023.
Вриједност пројекта4500.0 БАМ

КАРАКТЕРИЗАЦИЈА И БИОМЕДИЦИНСКА ПРИМЈЕНА ДЕНТАЛНИХ ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТ МАТЕРИЈАЛА СА ДОДАТКОМ РАЗЛИЧИТИХ НАНОЧЕСТИЦА

Главни циљ овог пројекта је утврђивање могућности употребе различитих наночестица у стоматологији кроз развој нове генерације наномодификованих акрилатних материјала који могу на одговарајући начин задовољити антимикробне и механичке захтjеве и бити резистентни на факторе средине у оралној дупљи. Полиметилметакрилат (ПММА) је материјал који се најчешће користи за израду база мобилних протеза, протеза ослоњених на имплантате, мобилних ортодонтских апарата и интраоралних максилофацијалних протеза. ПММА ...

Број пројекта1257035
СтатусАктиван
Тип пројектаМеђународни научноистраживачки - Остали
Организациона јединицаМедицински факултет
Руководилацпроф. др Оливера Долић
Пројектни тимпроф. др Наташа Кнежевић
доц. мр Тијана Адамовић
проф. др Наташа Тртић
проф. др Жељка Којић
проф. др Валентина Веселиновић
проф. др Марија Обрадовић
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Почетак реализације01.07.2021.
Завршетак пројекта30.06.2021.
Вриједност пројекта4000.0 БАМ

Развој "паметне" вертикалне сигнализације

Предложени пројекат представља развој "паметног" система вертикалне сигнализације за рано упозоравање возача моторних возила о намјери преласка рањивих учесника, те њиховом присуству на пјешачком прелазу. Предложени систем се састоји од сензора који детектују присуство особа који имају намјеру да пређу преко пјешачког прелаза, те свјетлосне вертикалне сигнализације која правовремено упозорава возаче моторних возила...

Број пројекта1255031
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални развојни
Организациона јединицаЕлектротехнички факултет
Руководилацпроф. др Жељко Ивановић
Пројектни тимдоц. др Александар Пајкановић
Дамјан Прерад
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Почетак реализације01.12.2021.
Завршетак пројекта31.12.2022.
Вриједност пројекта2215.0 БАМ

Анализа социоекономских аспеката ланца вриједности пшенице

Анализа социоекономских аспеката у ланцу вриједности пшенице на подручју Републике Српске. У реализацији пројекта планиране су активности у области примарног и секундарног истраживања, као и одржавање радионице на задане теме.

Број пројекта1250183
СтатусНеактиван
Тип пројектаНационални научноистраживачки
Организациона јединицаПољопривредни факултет
Руководилацпроф. др Весна Мрдаљ
Пројектни тимпроф. др Александар Остојић
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Почетак реализације01.11.2021.
Завршетак пројекта17.07.2024.
Вриједност пројекта3000.0 БАМ

Пружање услуге управљања и надзора јавном расвјетом Граду Бања Лука

Пружање услуге управљања и надзора јавном расвјетом Граду Бања Лука.

Број пројекта1255032
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални стручни (професионални)
Организациона јединицаЕлектротехнички факултет
Руководилацпроф. др Жељко Ивановић
Пројектни тимПредраг Родић
ФинансијерGRADSKA UPRAVA GRAD BANJA LUKA
Почетак реализације01.01.2022.
Завршетак пројекта30.06.2022.
Вриједност пројекта100000.0 БАМ