Навигација

Дајана Драгић
виши асистент

Сарадник - II-5
Технолошки факултет
Катедре
 • Технолошки факултет - Катедра за хемијско инжењерство и технологије
Ужа научна/умјетничка областЗвањеДатум избора у звање
Неорганске хемијске технологијевиши асистент 24. март 2022.

Предмети

Технолошки факултет

Академске студије другог циклуса
М21005Математичко моделовање хемијских процеса
М21032БАТ у хемијској индустрији – одабрана поглавља
М21036Одрживе технологије и биогорива
М21041Унапријеђени процеси обраде вода
М21042Технологија зеолита
М21043Савремени керамички материјали
М21044Технологија минералних везива
Академске студије првог циклуса
Б03501Технолошке операције
Б03502Технолошке операције
Б14714Контрола квалитета воде за пиће
Б14823Технологија воде и отпадних вода у прехрамбеној индустрији
Б14834Контрола квалитета воде за пиће
Б23522Процесна техника
Б23601Технолошке операције у хемијској индустрији
Б23625Технологија воде
Б24702Неорганска хемијска технологија I
Б24706Малозагађујуће технологије
Б24708Технологија керамичких производа
Б24709Хемија и технологија неорганских малтерних везива
Б24721Неорганске хемијске технологије
Б24726Биогорива и термохемијски процеси
Б24727Управљање чврстим и опасним отпадом
Б24802Неорганска хемијска технологија II
Б24807Материјални и енергетски биланси у производњи
Б24808Инструменталне методе анализе
Б24822Технологија неорганских материјала
Б24823Малозагађујуће технологије и чистија производња
Б33624Основе еколошког инжењерства
Б53503Инжењерство заштите околине

Природно-математички факултет

Академске студије првог циклуса
1Ц13ЕОС1095Хемија и технологија отпадних вода
1Ц16ХОС1124Индустријска хемија 1

Библиографија

Радови у часописима

  Start-up of biofilter for nitrification and effect of filtration rate on the ammonium removal efficiency in drinking water treatment on pilot plant

  DOIhttps://doi.org/10.2166/ws.2024.038
  ЧасописWater Supply
  Година2024
  АуториДајана Драгић, Дијана Дрљача и Слободанка Зорић
  Волумен24
  Број4
  Страна од1207
  Страна до1223
  Веб адресаhttps://iwaponline.com/ws/article/24/4/1207/100732/Start-up-of-biofilter-for-nitrification-and-effect

  Removal of bemacid red dye by adsorption on sawdust and carbonized sawdust

  DOI10.5937/zasmat2301065D
  ЧасописЗаштита материјала
  Година2023
  АуториДијана Дрљача, Дајана Драгић, Александра Борковић, Татјана Ботић и Radmila Jandrić
  Волумен64
  Број1
  Страна од65
  Страна до77
  Веб адресаhttp://idk.org.rs/wp-content/uploads/2023/03/8DIJANA.pdf

  Efficiency of "Brita" home water filter for water purification

  DOIhttps://doi.org/10.59919/JCTE04202301E220
  ЧасописJournal of Chemists, Technologists and Environmentalists
  Година2023
  АуториДијана Дрљача, Дајана Драгић и Сања Бањац
  Волумен4
  Број1
  Страна од20
  Страна до29

  Adsorption of Bemacid Red dye from aqueous solutions on coal fly ash modified with hydrochloric acid

  DOIhttps://doi.org/10.59919/JCTE04202301E231
  ЧасописJournal of Chemists, Technologists and Environmentalists
  Година2023
  АуториДрагана Раца, Љиљана Вукић, Дијана Дрљача и Дајана Драгић
  Волумен4
  Број1
  Страна од30
  Страна до39

  Application of the principles of green chemistry in the plastic recycling industry: a case study

  DOIhttps://doi.org/10.51558/2232-7568
  ЧасописTechnologica Acta
  Година2023
  АуториБорислав Малиновић, Неда Брестовац, Дарио Марјановић, Дајана Драгић, Драженко Бјелић и Тијана Ђуричић
  Волумен16
  Број2
  Страна од21
  Страна до29
  Веб адресаhttps://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/technologicaacta/article/view/28066/15628

  Pretreatment of biomass pellets by acid washing in order to reduce alkaline components

  DOIhttps://doi.org/10.7251/JCTE2203013B
  ЧасописJournal of Chemists, Technologists and Environmentalists
  Година2022
  АуториТатјана Ботић, Дијана Дрљача, Петар Гверо, Дајана Драгић, Александра Борковић и Слободан Ракуљ
  Волумен3
  Број1
  Страна од13
  Страна до19
  Веб адресаhttps://glasnik.tf.unibl.org/wp-content/uploads/2022/12/3JCTE-3-1-13-19-2022.pdf

  TESTING OF SMALL HOUSEHOLD BIOMASS BOILERS FROM THE ASPECT OF WASTE GAS EMISSIONS

  DOI10.7251/STED2202012B
  ЧасописSTED Journal
  Година2022
  АуториTatjana Botić, Petar Gvero, Dijana Drljača, Александра Борковић, Dajana Dragić и Slobodan Rakulj
  Волумен4
  Број2
  Страна од12
  Страна до20
  Веб адресаhttps://stedj-univerzitetpim.com/volume-4-issue-2-november-2022/

  Leaching of heavy metals from wood biomass ash, before and after binding in cement composite

  DOIhttps://doi.org/10.2298/JSC220217054D
  ЧасописJournal of the Serbian Chemical Society
  Година2022
  АуториДијана Дрљача, Љиљана Вукић, Дајана Драгић, Александра Борковић, Татјана Ботић, Перо Дугић, Саша Папуга, Marko Šolić, Snežana Maletić, Петар Гверо и Jelena Savković
  Волумен87
  Број9
  Страна од1091
  Страна до1108
  Веб адресаhttps://www.shd-pub.org.rs/index.php/JSCS/article/view/11631/9365

  Electrochemical removal of hexavalent chromium by electrocoagulation

  DOI10.5281/zenodo.6918321
  ЧасописTechnologica Acta
  Година2022
  АуториБорислав Малиновић, Tijana Đuričić, Dajana Dragić, Rade Malešević и Draženko Bjelić
  Волумен15
  Број1
  Страна од23
  Страна до28
  Веб адресаhttps://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/technologicaacta/article/view/22856

  Methylene blue removal by adsorption on unmodified and modified wood sawdust

  DOIhttps://doi.org/10.7251/JCTE2102034D
  ЧасописJournal of Chemists, Technologists and Environmentalists
  Година2021
  АуториDijana Drljača, Александра Борковић, Dajana Dragić, Tatjana Botić, Violeta Mićanović, Goran Popović, Ljiljana Vukić и Pero Dugić
  Волумен2
  Број1
  Страна од34
  Страна до46
  Веб адресаhttps://glasnik.tf.unibl.org/archive/issue/vol-2-no-1-2021

  EFFICIENCY OF DEGREASING BY DISHWASHING DETERGENTS

  DOI10.5281/zenodo.6371252
  ЧасописTechnologica Acta
  Година2021
  АуториАлександра Борковић, Pero Dugić, Tatjana Botić, Sanja Tatić, Dajana Markuljević, Dijana Drljača и Dajana Dragić
  Волумен14
  Број2
  Страна од23
  Страна до29
  Веб адресаhttp://tf.untz.ba/wp-content/uploads/2021/02/TA13-2_complete-web.pdf

Радови са скупова

  OPTIMIZATION OF LIQUID SOAP FORMULATION

  Научни скупVIII International Scientific-Professional Symposium „ENVIRONMENTAL RESOURCES, SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND FOOD PRODUCTION – OPORPH 2023“
  DOI10.51558/2566-3364
  ПубликацијаbOOK OF ABSTRACTS
  Година2023
  АуториАлександра Борковић, Tatjana Botić, Dijana Drljača, Dajana Dragić, Mirjana Brdar, Sanda Pilipović и Pero Dugić
  Страна од43
  Страна до43
  Веб адресаhttp://tf.untz.ba/okolisni-potencijali-odrzivi-razvoj-i-proizvodnja-hrane-oporph-2023/

  INFLUENCE OF RAW PELLET MATERIAL ON ECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF LOW POWER HOUSEHOLD BOILERS

  Научни скупXI MЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА О ДРУШТВЕНОМ И ТЕХНОЛОШКОМ РАЗВОЈУ
  ПубликацијаThe Book of Abstract
  Година2022
  АуториТатјана Ботић, Петар Гверо, Дијана Дрљача, Александра Борковић, Дајана Драгић и Слободан Ракуљ
  Страна од106
  Страна до107
  Веб адресаhttp://conf.univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2022/11/STED-2022

  CHANGES IN CHEMICAL PROPERTIES OF THERMALLY MODIFIED WOOD

  Научни скупVII International Congress “Engineering, Environment and Materials in Process Industry“
  DOI10.7251/EEMEN2101189B
  Година2021
  АуториTatjana Botić, Pero Dugić, Aleksandra Šinik, LJiljana Vukić, Vojislav Aleksić, Dajana Dragić, Dijana Drljača, Jelena Savković и Zoran Petrović
  Страна од189
  Страна до198

  REMOVAL OF AMMONIUM ION BY ADSORPTION ON BENTONITE IN DRINKING WATER TREATMENT ON THE PILOT PLANT

  Научни скупVII International Congress “Engineering, Environment and Materials in Process Industry“
  DOI10.7251/EEMEN2101246D
  Година2021
  АуториДијана Дрљача, Ирена Хаврељук, Дајана Драгић, Слободанка Зорић, Драгица Лазић и Драгана Кешељ
  Страна од246
  Страна до259

  REMOVAL OF SODIUM LAURYL SULFATE FROM WASTEWATER BY ADSORPTION ON ACTIVATED CARBON

  Научни скупXIII Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska
  Година2020
  АуториCvjetana Pejaković, Dijana Drljača, Aleksandra Šinik, Dajana Dragić и Ljiljana Vukić
  Страна од229
  Страна до240

  Investigation of the Possibilities for Reduction of Ash Melting Problems in Biomass Combustion

  Научни скуп4th South East Europe Conference on Sustainable. Development of Energy, Water and Environment Systems
  Година2020
  АуториПетар Гверо, Татјана Ботић, Дијана Дрљача, Александра Шиник, Дајана Драгић и Slobodan Rakulj

  AN EXAMPLE OF THE DEVELOPMENT OF A NEW PRODUCT AND ITS PLACING ON THE MARKET

  Научни скупVI INTERNATIONAL CONGRESS "ENGINEERING, ENVIRONMENT AND MATERIALS IN PROCESSING INDUSTRY"
  Година2019
  АуториDajana Dragić, Александра Шиник, Tatjana Botić, Jelena Račić и Pero Dugić
  Страна од806
  Страна до806

  TECHNOLOGICAL POSSIBILITIES REDUCE THE CONTENT OF THE BENZENE IN THE MOTOR GASOLINE

  Научни скупVI INTERNATIONAL CONGRESS "ENGINEERING, ENVIRONMENT AND MATERIALS IN PROCESSING INDUSTRY
  Година2019
  АуториAleksandra Šinik, Tatjana Botić, Dajana Dragić, Siniša Jeremić и Pero Dugić
  Страна од95
  Страна до95

  AN EXAMPLE OF SOLVING BIODEGRADABLE WASTE PROBLEM BY APPLYING THE CONCEPT OF CLEANER PRODUCTION

  Научни скупXII Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska
  ПубликацијаBook of Proceedings
  Година2018
  АуториДајана Драгић, Saša Papuga и Aleksandar Savić
  Страна од649
  Страна до655

Пројекти

Напредне (зелене) технологије за третман отпадних вода

роцеси третмана отпадних вода морају бити процијењени да би се утврдило који су економски и еколошки најбољи, односно њихов избор и спровођење мора бити адекватан. Конвенционална постројења за пречишћавање отпадних вода нису дизајнирана да уклоне микрозагађиваче и тзв. емергентне полутанте, што може имати озбиљне посљедице по здравље људи и животну средину. Напредне технологије су развијене управо да би се ријешио овај проблем. Једне од таквих технологија ...

Број пројекта1251173
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални - остали
Организациона јединицаТехнолошки факултет
Руководилацпроф. др Борислав Малиновић
Пројектни тимСањин Гутић
Тијана Ђуричић, ма
Александра Борковић, ма
проф. др Радован Кукобат
доц. др Драженко Бјелић
Дајана Драгић
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој и високо обарзовање Републике Српске
Почетак реализације01.12.2023.
Завршетак пројекта31.12.2024.
Вриједност пројекта4000.0 БАМ

Иновативна рјешења за третман отпадних вода

Основни циљ овог пројекта јесте подршка реализацији одобреног ЕUREKA пројекта, „Innovative solutions for the treatment of chromates-containing wastewaters“ (EUREKA Network Application E!13305 INSOLT-CHR - одобрен 24. октобра 2019. године), од стране истраживачког особља са Технолошког факултета.

Број пројекта1251142
СтатусНеактиван
Тип пројектаМеђународни научноистраживачки - Остали
Организациона јединицаТехнолошки факултет
Руководилацпроф. др Борислав Малиновић
Пројектни тимТијана Ђуричић, ма
доц. др Ђорђе Војиновић
доц. др Драженко Бјелић
Дајана Драгић
ФинансијерМинистарство цивилних послова БиХ
Почетак реализације01.01.2020.
Завршетак пројекта25.11.2021.
Вриједност пројекта10000.0 БАМ

Карактеризација и примјена пепела од сагоријевања биомасе у топланама

Идеја за предложена истраживања пронађена је у чињеници да се биомаса, и на овим просторима све више користи за производњу топлотне и електричне енергије, те да количина насталог пепела стално расте, чиме и проблем збрињавања са еколошког и економског аспекта, постаје сложенији..

Број пројекта1251136
СтатусНеактиван
Тип пројектаНационални научноистраживачки
Организациона јединицаТехнолошки факултет
Руководилацпроф. др Љиљана Вукић
Пројектни тимпроф. др Татјана Ботић
проф. др Петар Гверо
Дајана Драгић
проф. др Саша Папуга
Марко Шолић
доц. др Дијана Дрљача
проф. др Перо Дугић
Александра Борковић, ма
др Снежана Малетић
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Почетак реализације01.01.2020.
Завршетак пројекта30.09.2022.
Вриједност пројекта17000.0 БАМ

Примјена напредних електрохемијских процеса за третман органских полутаната

Напредни оксидациони процеси (Advanced Oxidation Processes, AOP), које карактерише генерисање in-situ реактивних врста, прије свега хидроксил радикала (OH), препознати су као једна од потенцијалних технологија за уклањање органских загађујућих материја из различитих отпадних вода.

Број пројекта1251135
СтатусНеактиван
Тип пројектаНационални научноистраживачки
Организациона јединицаТехнолошки факултет
Руководилацпроф. др Борислав Малиновић
Пројектни тимСлободан Бунић
Тијана Ђуричић, ма
Марина Ракановић Клопић, ма
Хелена Просен
Дајана Драгић
Стефан Врањеш
Сањин Гутић
Душко Зорић
доц. др Драженко Бјелић
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Почетак реализације01.12.2019.
Завршетак пројекта26.03.2024.
Вриједност пројекта20000.0 БАМ

Развој процеса термохемијске обраде дрвета

Интензивним загријавањем и влажењем дрвета доводи до трајних промјена већег броја његових хемијских и физичких особина, односно до продужавања вијека трајања производа од термодрвета. Дрво постаје отпорније на влагу, значајно мање бубри и има бољу димензиону стабилност што омогућава да се користи не само за опремање ентеријера него и за спољашњу употребу...

Број пројекта1251110
СтатусНеактиван
Тип пројектаНационални развојни
Организациона јединицаТехнолошки факултет
Руководилацпроф. др Татјана Ботић
Пројектни тимВојислав Алексић
Зоран Петровић
проф. др Љиљана Вукић
Александра Борковић, ма
Дајана Драгић
проф. др Перо Дугић
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Почетак реализације01.12.2018.
Завршетак пројекта11.07.2024.
Вриједност пројекта9500.0 БАМ