Навигација

Архива новости

Одлуком Научно-наставног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 18-3-311/2013 од 23.04.2013. године, именована је Комисија за оцјену подобности теме под насловом:"Распрострањеност каријеса раног дјетињства и дејство денталних лако...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 18-3-377/2013, које је одржано 04. Јуна 2013. године, именована је Комисија за оцјену подобности теме под насловом „Клиничка и радиографска анализа стања пародонцијум...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци број: 18-3-378/2013 одржаног дана 04.06.2013. године, именована је Комисија за оцјену подобности теме под насловом ''Микробиолошка анализа ефеката различитих модалитета тера...

Одлуком Научно-наставног вијећа Медицинског факултета Универзитета Бања Лука, на сједници одржаној 4.6.2013. године одлуком број 8-3-379/2013 од 4.6.2013. године именована је Комисија за оцјену подобности теме "Утицај ксеростомије као нуспојаве примје...

На основу члана 149. став (1). Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" бр. 73/10, 104/11 и 84/12) даје се сљедеће Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације мр Јосипа Билића

На основу члана 149. став (1). Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" бр. 73/10, 104/11 и 84/12) даје се сљедеће Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације мр Игора Милуновића

Састав Комисије: 1. Миодраг Ралевић, проф. др, д.и.а. Урбанизам и планирање простора, Архитектонски факултет Универзитета у Београду 2. Миленко Станковић, проф. др, Архитектонско пројектовање, Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој Луц...

Састав Комисије: 1. Др Миодраг Ралевић, редовни професор, Архитектонски факултет Београд, ужа научна област Урбанизам и планирање простора 2. Др Александра Ђукић, доцент, Архитектонски факултет Београд, ужа научна област Урбанизам и планирање простора3...

Састав Комисије: 1. Др Драго Бранковић, редовни професор, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, ужа научна област: Општа педагогија, предсједник; 2. Др Ненад Сузић, редовни професор, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, ужа научна об...

На основи члана 149. Закона о високом образовању („Службени Гласник Републике Српске" број 73/10) и члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној дана 09.02.2013. године, донијело је одлу...

Наставно-научно вијеће Филозофског факултета у Бањој Луци на сједници одржаној 10.09.2012. године рјешењем број 07/3.1185-1/12 именовало је Комисију за оцјену докторске тезе под називом "Утицај методичких модела интерактивног учења на ток наставне кому...

На основи члана 149. Закона о високом образовању („Службени Гласник Републике Српске" број 73/10) и члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној дана 23.04.2013. године, донијело је одлу...

На основу члана 149. став (1). Закона о високом образовању ("Сл. гласник Републике Српске" бр. 73/10, 104/11 и 84/12) даје се сљедеће ОБАВЈЕШТЕЊЕ о одбрани докторске дисертације мр Биљане Лубарде

На основу одлуке Научно-наставног вијећа Природно-математичког факултета бр. 19/3.1109/13 од 18.04.2013.год. именована је комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називом „Специјација и екстракција тешких метал...

Дана, 13.06.2013. године са почетком у 14.00 сати у амфитеатру Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци, Ул. Младена Стојановића бр. 2, кандидат мр Свјетлана Лолић браниће докторску дисертацију под називом"Микробиолошка анализа стања и...

Састав Комисије: 1. Др Ненад Сузић, редовни професор Филозофског факултета у Бањој Луци, ужа научна област Општа педагогија и методика васпитно образовног рада, предсједник; 2. Др Драго Бранковић, редовни професор Филозофског факултета у Бањој Луци, уж...

На основу члана 71. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 73/10, 104/11 и 84/12) Наставно-научно вијеће Филолошког факултета, на сједницци одржаној 11.04.2013. године именовало је Комисију у сљедећем саставу: 1. Др Пава...