Навигација

Архива новости

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Инжењерска геологија и геофизика

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Инжењерска геологија и геофизика Цвјетко Сандић Извјештај Комисије за оцјену приступног предавања др Цвјетка Сандића

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Припрема минералних сировина

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Припрема минералних сировина Љиљана Танкосић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Подземна експлоатација минералних сировина

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Подземна експлоатација минералних сировина Љубица Фигун

Обавјештење о јавној одбрани и давању на увид јавности докторске дисертације кандидата мр Љиљане Танкосић

Кандидат мр Љиљана Танкосић брани докторску дисертацију „МЕХАНИЗАМ ФЛОКУЛАЦИЈЕ ЛИМОНИТА ДЈЕЛОВАЊЕМ ПОВРШИНСКИ АКТИВНИХ ЈЕДИЊЕЊА, НАТРИЈУМ ОЛЕАТА И ПОЛИАКРИЛАМИДА“ дана 23.06.2022. године (четвртак) са почетком у 13,00 часова, у свечаној сали Руда...

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата мр Љубице Фигун

Кандидат мр Љубица Фигун брани докторску дисертацију под називом „МОДЕЛИРАЊЕ ОСЦИЛОВАЊА СТИЈЕНСКЕ МАСЕ ПРИ МИНИРАЊУ У ФУНКЦИЈИ ЗАШТИТЕ ОБЈЕКАТА“ дана 17.06.2022. године (петак) са почетком у 13,00 часова, у свечаној сали Рударског факултета. Заинтер...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Подземна експлоатација минералних сировина

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Подземна експлоатација минералних сировина Душко Торбица

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Подземна експлоатација минералних сировина

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Подземна експлоатација минералних сировина Јелена Триван

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата мр Јелене Триван

Кандидат мр Јелена Триван брани докторску дисертацију под називом: „КОМПЛЕКСНО ИЗУЧАВАЊЕ ОТПОРА КОПАЊА ЗА ПРИМЈЕНУ БТО СИСТЕМА У УСЛОВИМА ЧВРСТИХ СТИЈЕНА НА ПОВРШИНСКИМ КОПОВИМА “, дана 07.12.2021. године (уторак), са почетком у 13,00 часова у свечаној...

Обавјештење о давању на увид јавности докторске дисертације кандидата мр Јелене Триван

Обавјештавамо јавност да је докторска дисертација, кандидата мр Јелене Триван,  под називом: “ Комплексно изучавање отпора копања за примјену БТО система у условима чврстих стијена на површинским коповима“ дата на увид јавности. Заинтересовани  исту...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Подземна експлоатација миералних сировина

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Подземна експлоатација миералних сировина Дражена Тошић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Истраживање минералних сировина

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Истраживање минералних сировина Алена Здравковић Приступно предавање

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Инжењерска геологија и геофизика

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Инжењерска геологија и геофизика Александар Голијанин Приступно предавање др Александра Голијанина

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Површинска експлоатација минералних сировина

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Површинска експлоатација минералних сировина Лазар Стојановић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Подземна експлоатација минералних сировина

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Подземна експлоатација минералних сировина Слободан Мајсторовић

Обавјештење о давању на увид јавности докторске дисертације кандидата мр Рузмира Авдића

Обавјештавамо јавност да је докторска дисертација, кандидата мр Рузмира Авдића,  под називом: “Моделирање гравитацијске концентрације угља примјеном Fuzzy логике“ дата на увид јавности. Заинтересовани  исту  могу  добити  на  увид  у  библиотеци  Ру...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Површинска експлоатација минералних сирови

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Површинска експлоатација минералних сирови Владимир Малбашић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Површинска експлоатација минералних сировина

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Површинска експлоатација минералних сировина Жарко Ковачевић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Површинска експлоатација минералних сировина

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Површинска експлоатација минералних сировина Миодраг Челебић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у наставничко звање за ужу наужну област Технологија заштите животне средине

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у наставничко звање за ужу наужну област Технологија заштите животне средине - др Небојша Кнежевић Извјештај Комисије за оцјену приступног предавања кандидата др Небојше Кнежевића