Навигација

Архива новости

На основу члана 71. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 73/10) Научно-наставно вијеће Филозофског факултета, на сједници одржаној 02.12.2013. године донијело је Рјешење број: 07/2255-5/13, о именовању Комисије за оцјен...

На основу одлуке Научно-наставног вијећа Филозофског факултета именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називном "Узроци и педагошка превенција поремећаја понашања ученика основношколског узраста" ...

Рејешењем Научно-наставног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, од 02.12.2013. године, број: 07/2255-3/13, изабрани смо у Комисију за оцјену подобности теме и кандидата докторске дисертације: Утицај интерактивног усавршавања наставни...

На основу чалана 149 Закона о високом образовању (Сл. гласник РС, број: 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 54 Статута о Универзитету у Бањој Луци, Наставнo-научно вијеће Медицинског факултета, на сједници одржаној 26.11.2013. године, донијело је oдлуку бро...

На основу члана 32. Правилника о научно-наставном раду за стицање звања магистра и доктора наука те предлијега Комисије за постдипломски студиј и докторате. Научно-наставно вијеће Економског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној 09....

На основу одлуке Научно-наставног вијећа Филозофског факултета именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називном "Социјална подршка и прихваћеност дјеце без родитељског старања" у сљедећем саставу:...

Састав Комисије:1. Др Ненад Сузић, редовни професор, биран на предметима Општа педагогија и Социологија образовања, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник2. Др Драго Бранковић, редовни професор, биран на предмету Општа педагогија, Ф...

На основу одлуке Научно-наставног вијећа Природно-математичког факултета број 19/3.3148-1/13 од 19. 11. 2013. године именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називном "Идентификација и карактеризац...

Дана 24. 01. 2014. године са почетком у 13.30 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат мр Горан Мирјанић браниће јавно докторску дисертацију под насловом:"Испитивање пивског квасца и сладовине у исхрани медоносне пчеле"Одбрана докторске д...

На основу члана 149. став (1). Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13) даје сљедећеОбавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата мр Смиљане Параш

Обавјештавамо јавност да је докторска дисертација, кандидата мр Димитрија Марковића, под називом "Алелобиотски односи и њихова улога у биолошкој контроли биљних ваши на кукурузу" дата на увид јавности. Заинтересовани исту могу добити на увид у библиот...

На основу одлуке Научно-наставног вијећа Филозофског именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називном "Југословени, шпански грађански рат и ратна емиграција" у сљедећем саставу: 1. Др Миле Илић, р...

На основу одлуке Научно-наставног вијећа Филозофског именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називном "Југословени, шпански грађански рат и ратна емиграција" у сљедећем саставу: 1. Др Милан Ристо...

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 13/3.2358-I -10.3/13, а на основу члана 31. Правилника о научнонаставном раду за стицање звања специјалисте, магистра наука и доктора наука, те приједлога Комисије за ...

На основу члана 149. Закона о високом образовању Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на седници одржаној 27.09.2013....

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 13/3.1591-VIII -2.2/13, а на основу члана 31. Правилника о научнонаставном раду за стицање звања специјалисте, магистра наука и доктора наука, те приједлога Комисије з...

На основу одлуке Научно-наставног вијећа Природно-математичког факултета бр. 19/3.2377/13 од 18.09.2013. године именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називном "Екотоксиколошка истраживања интокс...

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 13/3.1849-IX -12.1/13, а на основу члана 31. Правилника о научнонаставном раду за стицање звања магистра и доктора наука, те приједлога Комисије за постдипломски студи...

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци од 11.07.2013. године, а на основу члана 31. Правилника о научнонаставном раду за стицање звања магистра и доктора наука, те приједлога Комисије за постдипломски студиј и до...

Одлуком Наставно-научног вијећа Технолошког факултета Универзитета у Бања Луци бр. 15/3.1426-6/13 oд 10.07.2013.  године именовани смо у Комисију за оцјену и одбрану урађене докторске дисертације кандидата мр Биљане Пећанац, под називом „Утицај избора ...