Навигација

Архива новости

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Саше Дуновића

  Одлуком Наставно-научног вијећа Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци број: 15/3.1928-10.1/15 од 15.10.2015. године именована је Комисија за оцјену подобности теме „Оптимизација сакупљања комуналног отпада на регионалном нивоу“ и кандидата ...

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата мр Ненада Малића

Дана 05. 11. 2015. године са почетком у 11.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат мр Ненад Малић браниће јавно докторску дисертацију под насловом:"Рекултивација станарских депосола примјеном агромелиоративних мјера и сјетвом травно-л...

Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Александра Гузијана

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број:73/10, 104/11, 84/12 и 108/13), члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 18. Статута Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Милице Чизмовић

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата пријављене докторске дисертације под називом "Заштита права жига у домаћем и праву Европске уније", мр Милице Ј. Чизмовић, написала је Комисија именован на сједници Научно-наставног вијећа Правног факултет...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Мирка Бошњака

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 13/3.1217-X-6.3/15, а на основу члана 149. Закона о високом образовању, члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 20. Статута Економског факултета, на X сјед...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Викторије Бешевић-Ћомић

На основу члана 71. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 73/10, 104/11 и 84/12), Наставно-научно вијеће Факултета, на сједници оджаној 15.06.2015. године, донијело је рјешење којим је именована Комисија за оцјену подобности теме и кандидата ...

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Миодрага Лукића

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени Гласник Републике Српске „бр 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13), члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 20. Статута Економског факултета, Наставно–научно вијећe Економског факултета У...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Николе Матијашевића

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 13/3.633-IV-13/15, а на основу члана 149. Закона о високом образовању, члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 20. Статута Економског факултета, на сједниц...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Жељка Вукића

На основу члана 71. став 7. тачка б Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске, број 73/10, 104/11, 84/12, 108/13) те члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставо-научно вијеће на 20. редовној сједници одржаној 09.06.2015. г...

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата мр Фејзе Беговића

Дана 23. 07. 2015. године са почетком у 12.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат мр Фејзо Беговић браниће јавно докторску дисертацију под насловом:"Генотипске специфичности минералне исхране јагодастих воћака у култури in vitro"Одбр...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Ђорђа Мирјанића

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 18/3.514/2015 од 16.06.2015. године, именована је Комисија за оцјену подобности теме под насловом "Ефикасност природних заслађивача у заштити зубне глеђи од газираних...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Рената Хаџић

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број:73/10, 104/11, 84/12 и 108/13), члана 54.Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 18. Статута Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно ...