Навигација

Доценти

Ред. бр. Име Презиме Организациона јединица Ужа/е научна/е /умјетничка област/и Предмет  
1. Александар Савановић Факултет политичких наука Историја политичких теорија PDF
2. Александра Хаџић Крнетић Филозофски факултет Социјално-емоционални развој и Теорија когнитивног развоја PDF
3. Бојан Гузина Факултет физичког васпитања и спорта Основе спортског тренинг и Теорија спортског тренинга PDF
4. Борис Пашалић Пољопривредни факултет Складиштење воћа и поврћа, Паковање и транспорст воћа и грожђа, Берба, паковање и чување поврћа, Складиштење, паковање и транспорт хортикултурних производа, Берба и складиштење воћа и Паковање и транспорт воћа PDF
5. Божо Радош Академија умјетности Графички дизајн 1, 2 и Графички дизајн - Изборни 1, 2 PDF
6. Бране Микановић Филозофски факултет Основи педагогије, Теорија васпитања и Компоненте васпитања PDF
7. Бранислав Гашић Медицински факултет Интерна медицина PDF
8. Далибор Кесић Филолошки факултет Граматика енглеског језика 2, Савремени енглески језик 1, 2 и 3 PDF
9. Дарко Голић Медицински факултет Патолошка физиологија PDF
10. Даворин Бајић Природно-математички факултет Географски информациони системи (ГИС), Увод у ГИС, ГИС у просторном планирању, Напредни ГИС и програми PDF
11. Ђорђе Чекрлија Филозофски факултет Психологија личности PDF
12. Ђорђе Вуковић Факултет политичких наука Политичка култура PDF
13. Драгана Пурковић Мацан Академија умјетности Сценографија и костимографија 1, 2, 3, 4, 5, 6 PDF
14. Драгојла Голуб Природно-математички факултет Зоологија хордата I, Зоологија хордата II и Екологија и разноврсност хордата PDF
15. Душка Делић Пољопривредни факултет Заштита ратарских и повртарских биљака и Заштита биља PDF
16. Душко Богдановић Природно-математички факултет Увод у алгебру, Линеарна алгебра, Елементарна математика и Математичка логика PDF
17. Francesca Righetti Филолошки факултет Савремени италијански језик 7 и 8 PDF
18 Горан Дујаковић Академија умјетности Филмска и ТВ режија 1, 2, 3, 4, 5, 6 PDF
19. Горан Граховац Факултет физичког васпитања и спорта Пливање I, Пливање II и Дијагностика и селекција у пливању PDF
20. Илија Миличић Архитектонско-грађевински факултет Техничке механике у грађевинарству PDF
21. Јагода Петровић Факултет политичких наука Увод у теорије социјалног рада PDF
22. Југослав Јоковић Електротехнички факултет Радиокомуникације I и Радиокомуникације II PDF
23. Љиљана Дринић Пољопривредни факултет Мала и средња предузећа у агробизнису, Економика прераде пољопривредних производа, Развој предузетништва у руралном подручју и Развој предузетништва у агробизнису PDF
24. Љиљана Малеш Билић Медицински факултет Медицина рада PDF
25. Марија Колунџија Природно-математички факултет Увод у програмирање, Увод у рачунарство, Рачунарски практикум 1, Рачунарски практикум 2 и Примјена рачунара у природним наукама PDF
26. Милан Симатовић Медицински факултет Хирургија (општа хирургија) PDF
27. Мира Ћук Факултет политичких наука Увод у социјалну политику PDF
28. Мира Спремо Медицински факултет Психијатрија PDF
29. Мирјана Арежина Филолошки факултет Књижевност ренесансе и Књижевност барока PDF
30. Мирко Добрњац Машински факултет Пренос топлоте и масе PDF
31. Наташа Јокић Академија умјетности Гитара 1-8, Методика гитаре 1-4 и Читање с листа PDF
32. Наташа Вилић Филозофски факултет Естетика PDF
33. Небојша Савић Пољопривредни факултет Аквакултура и Безбједност производње у аквакултури PDF
34. Никола Мићић Пољопривредни факултет Биометрика PDF
35. Нина Јањић Природно-математички факултет Анатомија биљака, Морфологија биљака, Методика наставе биологије I и II, Методика наставе екологије и заштита животне средине I и II PDF
36. Предраг Крстоношић Рударски факултет Нуклеарна медицина PDF
37. Радмила Чокорило Факултет политичких наука Радио новинарство PDF
38. Радослав Декић Природно-математички факултет Општа физиологија животиња I, Општа физиологија животиња II и Физиологија и екофизиологија животиња PDF
39. Саша Зељковић Природно-математички факултет Општа хемија, Неорганска хемија и Хемија чврстог стања PDF
40. Слободанка Пртија Филолошки факултет Класична филологија PDF
41. Стефано Адамо Филолошки факултет Италијанска култура 1 и 2 PDF
42. Сузана Готовац Атлагић Технолошки факултет Увод у нанотехнологију и наноматеријале и Нановлакна и нанотехнологија у текстилу PDF
43. Тамара Каралић Факултет физичког васпитања и спорта Техника и тактика одбојке, Теорија и методика у одбојци и Одбојка PDF
44. Татјана Михајловић Филозофски факултет Општа историја педагогије и Историја националне педагогије PDF
45. Весна Шућур Јањетовић Факултет политичких наука Теорија и методологија социјалног рада PDF
46. Војислав Дукић Шумарски факултет Прираст и принос шума и Модели раста шума PDF
47. Здравка Кезић Медицински факултет Инфектологија PDF
48. Живко Пејашиновић Машински факултет Мјерна техника PDF
49. Зорана Танасић Машински факултет Организација производње, Економика предузећа/ Економика заштите на раду, Технологија организације индустријских система и Менаџмент људским ресурсима PDF
50. Зорица Никитовић Филолошки факултет Старословенски језик 1 и 2, Упоредна граматика словенских језика 1 и 2 PDF