Навигација

Асистенти

Ред. бр. Име Презиме Организациона јединица Ужа/е научна/е /умјетничка област/и Предмет  
1. Александар Пејаковић Академија умјетности Позоришна режија 1-8 PDF
2. Анђелка Лукић Рачић Медицински факултет Фармацеутска технологија и козметологија PDF
3. Ања Билановић Филолошки факултет Француска књижевност 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 PDF
4. Бранка Билбија Природно-математички факултет Зоологија бескичмењака, Екологија и разноврсност бескичмењака I и Екологија и разноврсност бескичмењака II PDF
5. Бранкица Марковић Медицински факултет Породична медицина PDF
6. Дарка Хербез Филолошки факултет Српски језик PDF
7. Дино Хасанагић Природно-математички факултет Биохемија PDF
8. Горан Јотић Машински факултет Мјерна техника PDF
9. Јелена Давидовић Пољопривредни факултет Супстрати и подлоге у хортикултури, Хортикултурно уређење простора, Расадничка производња и Шумске воћке PDF
10. Маја Петковић Природно-математички факултет Антропологија и Екологија човјека PDF
11. Maria Fornari Филолошки факултет Граматика италијанског језика 1 и 2 PDF
12. Marion Evelyne Gouviac Филолошки факултет Француска језик 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 PDF
13. Матеа Златковић Економски факултет Економика предузећа PDF
14. Милица Лукач Природно-математички факултет Еволуциона и системска екологија PDF
15. Младен Велетић Електротехнички факултет Телекомуникације PDF
16. Николина Бошњак Економски факултет Финансијска и актуарска математика PDF
17. Оливера Шипка Академија умјетности Цртање 1, 2, Цртање и сликање 1, 2, Сликање 1, 2, 3 и Сликање - изборни 1, 2, 3, 4 PDF
18 Радош Дабић Електротехнички факултет Електроника и електронски системи PDF
19. Сања Анђић Архитектонско-грађевински факултет Геоинформатика, фотограметрија и даљинска истраживања и Картографија (математичка, општа, дигитална, израда и умножавање планова и карата) PDF
20. Сања Пупац Академија умјетности Етномузикологија 1-10 и Етнокореологија 1-8 PDF
21. Саша Лалош Машински факултет Механика флуида и Хидраулика и пнеуматика PDF
22. Тихомир Мачкић Машински факултет Нацртана геометрија и Инжењерска графика PDF
23. Весна Марчета Филолошки факултет Француски језик 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 PDF
24. Жељко Ђурић Машински факултет Мотори СУС, Безбједност саобраћаја, Технологија одржавања мотора и возила и Моторна возила PDF