Навигација

Редовни професори

Ред. бр. Име Презиме Организациона јединица Ужа/е научна/е /умјетничка област/и Предмет  
1. Асима Давидовић Технолошки факултет Основи биохемијског инжењерства, Индустријска микробиологија и Биореактори PDF
2. Бранислав Петровић Академија умјетности Виолончело 1-8, Методика виолончела 1-4 и Оркестарске дионице - виоленчело 1-8 PDF
3. Чедомир Црногорац Природно-математички факултет Хидрологија и Примјењена хидрологија PDF
4. Душко Вејновић Факултет политичких наука Социологија PDF
5. Горан Спасојевић Медицински факултет Анатомија PDF
6. Јово Мандић Технолошки факултет Електрохемијско инжењерство PDF
7. Лазо Ристић Факултет политичких наука Методологија социјалних истраживања PDF
8. Марија Бургић Радмановић Медицински факултет Психијатрија PDF
9. Миле Дмичић Правни факултет Уставно право PDF
10. Мира Милић Рударски факултет Минералогија и петрологија PDF
11. Рајко Касагић Економски факултет Пословно право PDF
12. Сандра Хотић Лазаревић Медицински факултет Интерна медицина PDF
13. Сњежана Поповић Пејчић Медицински факултет Интерна медицина PDF
14. Весна Алексић Марић Економски факултет Пословна информатика PDF
15. Здравко Миловановић Машински факултет Топлотне турбомашине, Пумпе компресори и вентилатори, Термоенергетска постројења и Генератори паре PDF
16. Живана Гаврић Медицински факултет Социјална медицина PDF
17. Звездана Рајковача Медицински факултет Физиологија PDF