Навигација

Виши асистенти

Ред. бр. Име Презиме Организациона јединица Ужа/е научна/е /умјетничка област/и Предмет  
1. Александар Јањић Машински факултет Математика PDF
2. Александар Краљ Пољопривредни факултет Производња и прерада млијека, Основи исхране животиња, Исхрана преживара, Исхрана непреживара, Исхрана домаћих животиња и Квалитет и безбједност хране за животиње PDF
3. Александра Доминовић Ковачевић Медицински факултет Неурологија PDF
4. Александра Фигурек Економски факултет Оцјена инвестиционих програма PDF
5. Александра Фигурек Пољопривредни факултет Трошкови и калкулације PDF
6. Алма Пртина Медицински факултет Патолошка физиологија PDF
7. Антонија Верхаз Медицински факултет Инфектологија PDF
8. Биљана Рогић Пољопривредни факултет Генетика и оплемењивање животиња, Биолошке основе сточарске производње и Говедарство PDF
9. Биљана Врањеш Машински факултет Заштита на раду и Управљање ризиком PDF
10. Биљана Вучковић Пољопривредни факултет Основе хербологије, Контрола корова и Систематика пољопривредних и коровских биљака PDF
11. Бојан Кнежевић Машински факултет Мехатроника и роботика PDF
12. Бојан Николић Природно-математички факултет Топологија, Елеметарна математика, Вјероватноћа и математика, Основе математике и Аксиоматска теорија скупова PDF
13. Борис Марјановић Природно-математички факултет Анализа 3, Анализа 4, Елементарна теорија бројева, Математичко програмирање, Парцијалне диференцијалне једначине и Диференцијалне једначине PDF
14. Борис Пашалић Пољопривредни факултет Складиштење воћа и грожђа, Паковање и транспорт воћа и грожђа, Берба, паковање и транспорт поврћа, Чување, паковање и транспорт воћа и поврћа и Складиштење, паковање и транспорт хортикултурних производа PDF
15. Борислав Малиновић Технолошки факултет Конструкциони материјали, Електрохемијско инжењерство, Корозија и заштита материјала, Пројектовање процеса у хемијској индустрији и Електрохемијско добијање енергије PDF
16. Борјана Мрђа Академија умјетности Цртање и сликање 1, 2, Сликање 1, 2, 3, 4, Вечерњи акт 1, 2, 3, 4 PDF
17. Борут Босанчић Пољопривредни факултет Биометрика PDF
18 Бранимир Њежић Пољопривредни факултет Штеточине пољопривредних биљака и Заштита воћака и винове лозе PDF
19. Далибор Томаш Економски факултет Микроекономија PDF
20. Далиборка Тадић Медицински факултет Неурологија PDF
21. Даница Савановић Технолошки факултет Управљање и контрола квалитета хране и пића PDF
22. Данијела Петровић Шумарски факултет Анатомија и својства дрвета PDF
23. Дарко Тодоровић Архитектонско-грађевински факултет Архитектонско конструкције, физика зграде, материјали и технологија грађења PDF
24. Диана Ступар Архитектонско-грађевински факултет Архитектонско пројектовање 3, Архитектонско пројектовање 4, Архитектонско пројектовање 12, Форме обликовања и Теорија форме PDF
25. Ђорђе Раковић Правни факултет Насљедно право PDF
26. Ђорђе Савић Пољопривредни факултет Физиологија домаћих животиња PDF
27. Ђорђе Савић Пољопривредни факултет Здравствена заштита животиња и Зоохигијена и узгојне болести PDF
28. Ђорђе Томић Факултет политичких наука Међународни односи и безбједност PDF
29. Драган Мићановић Архитектонско-грађевински факултет Управљање непокретностима, катастар, уређење земљишне територије и просторно планирање и Геоинформатика, фотограмерија и даљинска истраживања PDF
30. Драгица  Јојић Медицински факултет Педијатрија PDF
31. Драгољуб Боројевић Архитектонско-грађевински факултет Архитектонско пројектовање 7, Архитектонско пројектовање 11, Архитектонско пројектовање 13 и Енергетски ефикасна и одржива изградња PDF
32. Драгомир Козомара Филолошки факултет Дијалектологија српског језика 1 и 2, Фонологија и акцентологија српског књижевног језика и Фонетика српског књижевног језика PDF
33. Душан Милеуснић Медицински факултет Онкологија (радиотерапија) PDF
34. Душка Милановић Архитектонско-грађевински факултет Архитектонско пројектовање 1, Архитектонско пројектовање 2, Архитектонско пројектовање 3 и Архитектонско пројектовање 4 PDF
35. Емир Мухић Филолошки факултет Фонетика енглеског језика, Фонологија енглеског језика и Савремени енглески језик 7 и 8 PDF
36. Горан Латиновић Филозофски факултет  Национална историја PDF
37. Гордана Букара Радујковић Медицински факултет Педијатрија PDF
38. Игор Паспаљ Академија умјетности Хармонија са хармонијском анализом 1-8, Контрапункт 1-6, Анализа музичких стилова 1-2, Вокална литература 1-4, Методика теоријских предмета 3, 4, 5, 6 PDF
39. Иван Живановић Архитектонско-грађевински факултет Архитектонско пројектовање 2, Архитектонско пројектовање 3, Архитектонско пројектовање 4 и Архитектура унутрашњих простора PDF
40. Ивана Ђукић Пољопривредни факултет Физиологија биљака, Екофизиологија и Исхрана биљака PDF
41. Јасна Јуришић Рољић Филолошки факултет Грамтика енглеског језика 1, Савремени енглески 3 и 4 PDF
42. Лана Нежић Медицински факултет Фармакологија и токсикологија PDF
43. Маја Мандић Филолошки факултет Синтакса 2, Савремени енглески језик 3, 5 и 6 PDF
44. Маја Милић Алексић Архитектонско-грађевински факултет Архитектонско пројектовање 5, Архитектонско пројектовање 6, Архитектонско пројектовање 7 и Архитектонско пројектовање 12 PDF
45. Маја Травар Медицински факултет Медицинска микробиологија PDF
46. Марија Обрадовић Медицински факултет Дјечија и превентивна стоматологија PDF
47. Марина Радуљ Архитектонско-грађевински факултет Архитектонско пројектовање 5, Архитектонско пројектовање 6, Архитектонско пројектовање 7 и Архитектонско пројектовање 10 PDF
48. Михајло Савић Електротехнички факултет Рачунарске науке PDF
49. Миjана Кубурић Мацура Филолошки факултет Синтакса 1 и 2, Синтакса српског језик 1 и 2 PDF
50. Милан Балабан Филозофски факултет  Општа савремена историја 1 и 2 PDF
51. Милан Крајновић Академија умјетности Графика 1-10 и Графика - изборни 1-4 PDF
52. Милан Тица Машински факултет Машински елементи I, Машински елементи II и Сигурносна техника PDF
53. Милена Бркић Медицински факултет Интерна медицина PDF
54. Мира Спремо Медицински факултет Психијатрија PDF
55. Мирјана Мишковић Медицински факултет Психијатрија PDF
56. Младен Кнежић Електротехнички факултет Електроника и електронски системи PDF
57. Небојша Тркуља Медицински факултет Хирургија PDF
58 Немања Ђукић Факултет политичких наука Теоријска социологија PDF
59. Невена Новаковић Архитектонско-грађевински факултет Урбанизам и планирање простора PDF
60. Огњен Марић Природно-математички факултет Програмски језици, Увод у рачунарске мреже, Процедурално програмирање, Основе рачунарских система и Базе података PDF
61. Предраг Росић Медицински факултет Гинекологија, опстетриција и репродуктивна медицина PDF
62. Радомир Цвијић Архитектонско-грађевински факултет Техничке механике у грађевинарству PDF
63. Ранко Радоњић Машински факултет Технологија обраде деформисањем, Алати за обраду деформисањем, Производне технологије и Технологија обраде пластике PDF
64. Сандра Косић Јеремић Архитектонско-грађевински факултет Алгебра и геометрија PDF
65. Сања Гњато Медицински факултет Стоматолошка протетика PDF
66. Соња Виторовић Медицински факултет Онкологија (радиотерапија) PDF
67. Соња Вучен Медицински факултет Фармацеутска технологиа и козметологија PDF
68. Стево Боројевић Машински факултет Конвенционалне технологије и Трибологија, машине, алати и прибори  PDF
69. Теодора Талић Медицински факултет Физикална медицина и рехабилитација PDF
70. Верица Павлић Медицински факултет Пародонтологија и орална медицина PDF
71. Весна Рајчевић Природно-математички факултет Хидрологија и Примијењена хидрологија PDF
72. Владимир Петковић Шумарски факултет Коришћење шумских ресурса PDF
73. Војо Радић Пољопривредни факултет Оплемењивање ратарских и повртарских биљака и Сјеменска производња у ратарству и повртарству PDF
74. Жељана Јовичић Економски факултет Финансијски менаџмент PDF
75. Жељко Ивановић Електротехнички факултет Електроника и електронски системи PDF
76. Зоран Боровић Економски факултет Основи економије PDF
77. Зоран Говедар Шумарски факултет Гајење шума I PDF
78. Зоран Маличевић Машински факултет Трибологија, машине, алати и прибори PDF
79. Зоран Раилић Природно-математички факултет Механика, Термодинамика и Електромагнетизам и оптика PDF
80. Зоран Вујковић Медицински факултет Неурологија PDF
81. Зоран Вукић Медицински факултет Стоматолошка протетика PDF
82. Зоран Вукојевић Медицински факултет Неурологија PDF
83. Зорана Хркић Шумарски факултет Ботаника PDF
84. Зорана Хркић Шумарски факултет Физиологија биљака PDF
85. Зорица Ђурић Пољопривредни факултет Општа етномологија, Штетни инсекти воћака и винове лозе и Штетни инсекти ратарских и повртарских биљака PDF