Навигација

Архива новости

НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ РУДАРСКОГ ФАКУЛТЕТА ПРИЈЕДОР УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ На двадесетдругој сједници Научно-наставног вијећа Рударског факултета Приједор Универзитета у Бањој Луци одржаној 12.07.2012.године, а у складу са чланом 71. Закона о висок...

Дана 05. 10. 2012. године са почетком у 10.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат мр Гордана Роквић браниће јавно докторску дисертацију под насловом: "Истраживање модела руралног развоја Босне и Херцеговине коресподентног са политик...

Дана 27. 09. 2012. године са почетком у 10.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат мр Бесим Салкић браниће јавно докторску дисертацију под насловом: "Карактеризација аутохтоног генофонда крушке у Босни и Херцеговини" Одбрана докторск...

Дана 21. 09. 2012. године са почетком у 14.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат мр Сретенка Марковић браниће јавно докторску дисертацију под насловом: "Прорачун референтне евапотранспирације на подручју Републике Српске у условима ...

На основу члана 71. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 73/10) Научно–наставно вијеће Филозофског факултета, на сједници одржаној 26.01. 2012. године, бр. 107-4/12, именовало је Комисију за оцјену подобности теме и ка...

НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВЕЋУ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ И КАНДИДАТА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ На основу члана 71. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 73/10), Научно...

НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ Факултет физичког васпитања и спорта Универзитет у Бањој Луци ПРЕДМЕТ: Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата мр Николине Гердијан за израду докторске тезе Одлуком Научно-наставног вијећа Факултета физичког васпитања и с...

Обавјештавамо јавност да је докторска дисертација, кандидата мр Гордане Роквић, под називом "Истраживање модела руралног развоја Босне и Херцеговине коресподентног са политиком руралног развоја Европске Уније" дата на увид јавности. Заинтересовани исту...

КОМИСИЈА ЗА ОЦЈЕНУ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ И КАНДИДАТА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ "КОМУНИКАЦИЈА УЧЕСНИКА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ ПРОЦЕСА У ДИДАКТИЧКИМ ТЕОРИЈАМА И НАСТАВНОЈ ПРАКСИ", кандидата мр Семира Шејтанића НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА Б...

На основу члана 149. Закона о високом образовању (''Службени Гласник Републике Српске'' број 73/10) и члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној дана 18.06.2012. године, донијело је од...

Дана 12. 07. 2012. године са почетком у 11.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат мр Славица Самарџић браниће јавно докторску дисертацију под насловом: "Типични херцеговачки производ Сир из мијеха у функцији руралног развоја Херцегов...

На основу члана 71. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 73/10) Научно–наставно вијеће Филозофског факултета, на сједници одржаној 26.01.2012. године, бр. 107-4/12, именовало је Комисију за оцјену подобности теме и кан...

На основу члана 71. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 73/10) Научно–наставно вијеће Филозофског факултета, на сједници одржаној 26.01.2012. године, бр. 107-4/12, именовало је Комисију за оцјену подобности теме и кан...

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТАПредмет: Извештај о оцени подобности теме и кандидата мр Саше Лакете за израду докторске тезеОдлуком Наставно-научног већа Филозофског факултета Универзитета у Бањој...

Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци Сенату Универзитета у Бањој Луци Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број 0602-911/2011. од 02.12.2011. године, са Сједнице Наставно-нау...

Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци Сенату Универзитета у Бањој Луци Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци број: 0602-925/2011, од 2.12.2011. године именовани смо у Комисију за...

Универзитет у Бањој Луци Факултет физичког васпитања и спорта Научно-наставном вијећу ИЗВЈЕШТАЈ О УРАЂЕНОЈ ДОКТОРСКОЈ ДИСЕРТАЦИЈИ На основу члана 71 став 7 тачка 6 Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске, број 73/10), те члана 52...

НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци Предмет: Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата мр Екрема Хаџића за израду докторске дисертације Одлуком Наставно научног вијећа Факултета физичког васпитањ...

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ ОЈ-ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА 73, 78000 БАЊА ЛУКА НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ   Предмет:   Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата мр Саше Папуге за израду докторске тезе Одлуком Научно-наставног вијећа Технолошког ...

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ  Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета, Универзитета у Бањој Луци број: 18-3-285/2012, од 12.04.2012. године именована је Комисија ...

Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци Сенату Универзитета у Бањој Луци Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број 18-3-283/2012. од 12. 04. 2012. године, са Сједнице Наставно-н...

Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци   Сенату Универзитета у Бањалуци Одлуком Научно-наставног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци број 0602-926/2011 од 02.12.2011.године, именована је Комисијa за оцјен...

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ  ЛУЦИ Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број 18-3-282/2012 од 12.04.2012. године, са Сједнице Наставно-нау...