Навигација

Архива новости

Наставно-научно вијеће Правног факултета Универзитета у Бањој Луци Одлуком бр. 12/3.1070-VIII-5/12 од 17.10.2012. године именовало је Комисију за оцјену израђене докторске дисертације мр Зорана Васиљевића под називом «Привредноправни аспекти кредита - ...

Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци Сенату Универзитета у Бањој Луци Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број 18-3-734/2012 од 24.10.2012. године, са Сједнице Наставно-нау...

Наставно – научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бања Луци Сенату Универзитета у Бања Луци Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бања Луци број 18-3-733/2012  са  сједнице одржане 24.10.2012. године, именова...

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БАЊАЛУКА НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ Одлуком Наставно-научног вијећа Технолошког факултета Универзитета у Бањалуци бр. 0/02-980/10 од 08.07.2010. године именовани смо у Комисију за оцјену и одбрану урађене докторс...

Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци Сенату Универзитета у Бањој Луци Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци број: 18-3-619/2012 од 24.09.2012. године именовани смо у Комисију за...

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ  ЛУЦИ Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број 18-3-621/2012 од 24.09.2012. године, са сједнице Наставно-нау...

Научно-наставном  вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци Сенату Универзитета у Бањалуци Одлуком Научно-наставног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци број 18-3-436/2012 од 18.06.2012.године, именована је Комисијa за оцјену...

Одлуком Наставно-научног већа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 18-3-435/2012 од 19. јуна 2012. године именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата мр сци Маје Травар, за израду докторске тезе под називом „Интерферон ...

Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци Сенату Универзитета у Бањој Луци Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број 18-3-620/2012 од 24.09.2012. године, са Сједнице Наставно-науч...

НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ РУДАРСКОГ ФАКУЛТЕТА ПРИЈЕДОР УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ На двадесетдругој сједници Научно-наставног вијећа Рударског факултета Приједор Универзитета у Бањој Луци одржаној 12.07.2012.године, а у складу са чланом 71. Закона о висок...

Дана 05. 10. 2012. године са почетком у 10.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат мр Гордана Роквић браниће јавно докторску дисертацију под насловом: "Истраживање модела руралног развоја Босне и Херцеговине коресподентног са политик...

Дана 27. 09. 2012. године са почетком у 10.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат мр Бесим Салкић браниће јавно докторску дисертацију под насловом: "Карактеризација аутохтоног генофонда крушке у Босни и Херцеговини" Одбрана докторск...

Дана 21. 09. 2012. године са почетком у 14.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат мр Сретенка Марковић браниће јавно докторску дисертацију под насловом: "Прорачун референтне евапотранспирације на подручју Републике Српске у условима ...

На основу члана 71. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 73/10) Научно–наставно вијеће Филозофског факултета, на сједници одржаној 26.01. 2012. године, бр. 107-4/12, именовало је Комисију за оцјену подобности теме и ка...

НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВЕЋУ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ И КАНДИДАТА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ На основу члана 71. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 73/10), Научно...

НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ Факултет физичког васпитања и спорта Универзитет у Бањој Луци ПРЕДМЕТ: Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата мр Николине Гердијан за израду докторске тезе Одлуком Научно-наставног вијећа Факултета физичког васпитања и с...

Обавјештавамо јавност да је докторска дисертација, кандидата мр Гордане Роквић, под називом "Истраживање модела руралног развоја Босне и Херцеговине коресподентног са политиком руралног развоја Европске Уније" дата на увид јавности. Заинтересовани исту...

КОМИСИЈА ЗА ОЦЈЕНУ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ И КАНДИДАТА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ "КОМУНИКАЦИЈА УЧЕСНИКА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ ПРОЦЕСА У ДИДАКТИЧКИМ ТЕОРИЈАМА И НАСТАВНОЈ ПРАКСИ", кандидата мр Семира Шејтанића НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА Б...

На основу члана 149. Закона о високом образовању (''Службени Гласник Републике Српске'' број 73/10) и члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној дана 18.06.2012. године, донијело је од...