Навигација

Архива новости

На основу члана 149. Закона о високом образовању ( „Службени гласник Републике Српске“, број: 73/10, 104/11 и 84/12), и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно - научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 10.7.2013. године, ...

На сједници Наставно-научног вијећа Филозофског факултета у Универзитета у Бањој Луци одржаној 04. јуна 2013. године именована је Комисија за оцјену докторске дисертације кандидата мр Фикрета Миџића, директора Кантоналног архива у Бихаћу. Комисију чине...

Извјештај о оцјени подобности теме пријављене докторске дисертације под насловом Живот и научно дјело Владимира Ћоровића кандидата мр Александре Костадиновић Рачић написала је Комисија именована на сједници Наставно-научног вијећа Филозофског факултета...

На сједници Научно-наставног вијећа Шумарског факултета одржаној 15.07.2013. године (Одлука бр. 806/13 од 17.07.2013. године) именована је комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под мазивом "Својства дрвета омори...

Именована је Комисија у следећем саставу: 1. Др Надежда Ћалић, редовни професор, ужа научна област Припрема минералних сировина, Рударски факултет Приједор, Универзитет у Бања Луци – председник Комисије, 2. Др Игор Миљановић, доцент, ужа научна област ...

На основу члана 149. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 10.07.2013. године, дон...

На основу члана 149. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 73/10 ) и члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијећа Медицинског факултета на сједници одржаној дана 10.07.2013. године донијело је одлу...

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“. Број 73/10, 104/11 и 84/12), и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 10.07.2013. године, дон...

На основу члана 149. Закона о високом образовању (..Службенн гласник РС“ број 73/10, 104/11 104/11 и 84/12) и чл-54, Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно научно вијеђе Природно- математичког факултета, на сједници одржаној 18.6.2013. године, име...

На основу члана 71. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 73/10) Наставно-научног вијећа Филозофског факултета у Бањој Луци на сједници одржаној 04.06.2013. године, именовало је Комисију за оцјену подобности теме и канд...

На основу одлуке Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци од 28.09.2011. године, рјешењем број 1300-3/11 именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске тезе кандидаткиње мр Снежане Самарџи...

Подаци о Комисији:1. Др Милан Антонијевић, редовни професор Техничког факултета у Бору - Универзитет у Београду, ужа научна област Хемијска технологоја2. Др Миомир Павловић, редовни професор Технолошког факултетау Зворнику - Универзитет у Источном Сара...

Подаци о Комисији: 1. Др Дејан Љубисављевић, редовни професор, Катедра за Хидротехнику и водно-еколошко инжењерство, Грађевински факултет, Универзитет у Београду 2. Др Ненад Јаћимовић, доцент, Катедра за Хидротехнику и водно-еколошко инжењерство, Грађе...

Одлуком Научно-наставног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 18-3-311/2013 од 23.04.2013. године, именована је Комисија за оцјену подобности теме под насловом:"Распрострањеност каријеса раног дјетињства и дејство денталних лако...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 18-3-377/2013, које је одржано 04. Јуна 2013. године, именована је Комисија за оцјену подобности теме под насловом „Клиничка и радиографска анализа стања пародонцијум...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци број: 18-3-378/2013 одржаног дана 04.06.2013. године, именована је Комисија за оцјену подобности теме под насловом ''Микробиолошка анализа ефеката различитих модалитета тера...

Одлуком Научно-наставног вијећа Медицинског факултета Универзитета Бања Лука, на сједници одржаној 4.6.2013. године одлуком број 8-3-379/2013 од 4.6.2013. године именована је Комисија за оцјену подобности теме "Утицај ксеростомије као нуспојаве примје...

На основу члана 149. став (1). Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" бр. 73/10, 104/11 и 84/12) даје се сљедеће Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације мр Јосипа Билића

На основу члана 149. став (1). Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" бр. 73/10, 104/11 и 84/12) даје се сљедеће Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације мр Игора Милуновића

Састав Комисије: 1. Миодраг Ралевић, проф. др, д.и.а. Урбанизам и планирање простора, Архитектонски факултет Универзитета у Београду 2. Миленко Станковић, проф. др, Архитектонско пројектовање, Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој Луц...

Састав Комисије: 1. Др Миодраг Ралевић, редовни професор, Архитектонски факултет Београд, ужа научна област Урбанизам и планирање простора 2. Др Александра Ђукић, доцент, Архитектонски факултет Београд, ужа научна област Урбанизам и планирање простора3...

Састав Комисије: 1. Др Драго Бранковић, редовни професор, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, ужа научна област: Општа педагогија, предсједник; 2. Др Ненад Сузић, редовни професор, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, ужа научна об...

На основи члана 149. Закона о високом образовању („Службени Гласник Републике Српске" број 73/10) и члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној дана 09.02.2013. године, донијело је одлу...

Наставно-научно вијеће Филозофског факултета у Бањој Луци на сједници одржаној 10.09.2012. године рјешењем број 07/3.1185-1/12 именовало је Комисију за оцјену докторске тезе под називом "Утицај методичких модела интерактивног учења на ток наставне кому...