Навигација

Архива новости

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Амире Бећировић

На основу Одлуке Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци именована је Kомисија за припремање Извјештаја за оцјену подобности теме и услова кандидата мр Амире Бећировић за израду докторског рада у сљедећем у сас...

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Небојше Кнежевића

Одлуком Наставно-научног вијећа Технолошког факултета Универзитета у Бањoj Луци бр. 15/3.399-9/15 од 12.03.2015. године именовани смо у Комисију за оцјену и одбрану урађене докторске дисертације кандидата мр Небојше Кнежевића, под називом „Утицај струк...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Саудина Терзића

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 13/3.1313-VIII-13/14, а на основу члана 149. Закона о високом образовању, члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 20. Статута Економског факултета, именова...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Обрада Цвијетића

Извјештај о оцјени подобности пријављене докторске дисертације под насловом "Платонова филозофија као политика" кандидата мр Обрада Цвијетића, написала је комисија именована на сједници Наставно-научног вијећа Филозофског факултета у Бањој Луци одржано...

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Драгана Ћузулана

Наставно-научно вијеће Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној 04.03.2015. године, именовало је Комисију за оцјену докторске дисертације под насловом: "Етичко и онтолошко у Левинасовој филозофији" кандидата мр Драгана Ћузу...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Огњена Ерића

Одлуком Научно-наставног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 13/3.2503-III-11/14, а на основу члана 31. Правилника о наставно-научном раду за стицање звања специјалисте, магистра наука и доктора наука, те приједлога Комисије за ...

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Екрема Хаџића

На основу члана 71. став 7 тачка б Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13), те члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно научно вијеће Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Л...

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Жељка Ковачевића

Дана 29.01.2015. Наставно-научно вијеће Факултета физичког васпитања и спорта актом бр. 11/3.55-5/15. именовало је Комисију за оцјену урађене докторске дисертације мр Жељка Ковачевића у саставу:1. Др Миленко Војводић, доцент, ужа научна област Теорија,...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Драгана Шућура

Наставно-научно вијеће Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној 18.12.2014. године, донијело је одлуку број 07/3.2845-2/14 о именовању Комисије за оцјену урађене докторске дисертације под насловом: "Српска православна црква...

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Бранке Топић-Павковић

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени Гласник Републике Српске „бр 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13), члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 20. Статута Економског факултета, Наставно–научног вијећа Економског факултета ...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Слободана Станића

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 18-3-952/2014 од 23.12.2014.године, именована је Комисија за оцјену подобности теме под насловом „Фактори ризика за настанак инфекција оперативног мјеста на хируршким...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Горана Стојановића

На основу члана 71. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 73/10, 104/11 и 84/12), Наставно-научно вијеће Филозофског факултета у Бањој Луци на сједници оджаној 11.09.2014. године донијело је рјешење број 07/3.1666-6/14 и именовало комисију за...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Душка Поповића

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе под насловом "Феномен наде у филозофији Ернеста Блоха" кандидата мр Душка Поповића, написала је комисија именована на сједници Наставно-научног вијећа Филозофског факултета у Бањој...

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе мр Јелене Граховац

Наставно-научно вијеће Правног факултета Универзитета у Бањој Луци је, на VI сједници одржаној 15. децембра 2014. године, донијело Одлуку о именовању Комисије за подношење извјештаја о урађеној докторској дисертацији мр Јелене Граховац, број: 12/3.1355...

Извјештај о оцјени урађене докторске дисертације мр Далибора Пејаковића

Наставно-научно вијеће Правног факултета Универзитета у Бањој Луци је, на VI сједници одржаној 15. децембра 2014. године, донијело Одлуку о именовању Комисије за подношење извјештаја о урађеној докторској дисертацији мр Далибора Пејаковића број: 12/3.1...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Јелене Круљ Драшковић

Извјештај о оцјени подобности теме пријављене докторске дисертације под наслоовом "Могућност и домети усвајања мултикултурних вриједности и образовању и васпитању" кандидаткиње мр Јелене Круљ-Драшковић, написала је комисија именована на сједници Настав...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Љиљане Станивук

На основу члана 149. Закона о високом образовању ("Службени Гласник Републике Српске", бр 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13), члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 18. Статута Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно в...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Џемалудина Мутапчића

Одлуком Научно-наставног вијећа Правног факултета Универзитета у Бањој Луци именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата мр Иване Грубешић за израду докторске тезе под називом "Различитости у породичноправним односима у правним системима...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Огњена Ерића

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 13/3.2503-III-11/14, а на основу члана 31. Правилника о наставно-научном раду за стицање звања специјалисте, магистра наука и доктора наука, те приједлога Комисије за ...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Бојана Башкота

Одлуком број 13/3.2016-I-13/14, од 21.10.2014. године Наставно-научно вијеће Економског факултета именовало је комисију за оцјену подобности мр Бојана Башкота за израду докторске дисертације на тему "Енергетско-економско-еколошки инпут-аутпут модели у ...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Љиљане Танасић

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 13/3.2254-II-5/14, а на основу члана 31. Правилника о наставно-научном раду за стицање звања специјалисте, магистра наука и доктора наука, те приједлога Комисије за по...

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Фуада Џанковића

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ број 73/10, 104/11, 84/12, 108/13) и члана 54. Статута Универзитета у Бањалуци и члана 18. Статута Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци, Наставно-научно вије...

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Славојке Бештић Бронза

Наставно-научно вијеће Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној 17. новембра 2014. године, донијело је одлуку број 07/3.2430-1/14 о именовању Комисије за оцјену урађене докторске дисертације мр Славојке Бештић Бронза под на...