Навигација

Архива новости

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Јоване Глушац

  На основу члана 149. тачка (1) одлуке Закона о високом образовању Наставно-научно вијеће Природно-математичког факултета на 161. Сједници донијело је Одлуку бр. 19/3.219/15 којом је именована Комисија за оцјену подобности теме за израду докторске дис...

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Мирослава Ђурића

На основу члана 71. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13), Наставно-научно вијеће Факултета, на сједници оджаној 18.12.2014. године именовало је Комисију за процјену урађене докторске дисертације мр Мирослава Ђу...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Николе Матијашевића

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 13/3.633-IV-13/15, а на основу члана 149. Закона о високом образовању, члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 20. Статута Економског факултета, на сједниц...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Љиљане Станивук

На основу члана 149. Закона о високом образовању ("Службени Гласник Републике Српске", бр 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13), члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 18. Статута Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно в...

Обавјештење о давању на увид јавности докторске дисертације кандидата мр Фејзе Беговића

Обавјештавамо јавност да је докторска дисертација кандидата мр Фејзе Беговића, под називом"Генотипске специфичности минералне исхране јагодастих воћака у култури in vitro"дата на увид јавности. Заинтересовани исту могу добити на увид у библиотеци Пољоп...

Извјештај Комисије за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Маје Симоновске

На основу члана 71. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13), Наставно-научно вијеће Факултета, на сједници оджаној 17.11.2014. године донијело је рјешење (07/3.2430-8/14) о формирању Комисије за оцјену подобности ...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Радован Белеслина

Одлуком Научно-наставног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци број 14/3.341/15 од 02.04.2015. именовани смо у комисију за оцјену подобности теме и кандидата мр Радована Белеслина, дипл. инж. грађ. за израду до...

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Малине Чворо

На сједници Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултта Универзитета у Бањој Луци, која је одржана 02.04.2015. године, на основу члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, донешена је Одлука број 14/3.346/15, којом је образо...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Шефкије Балића

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата мр Шефкије Балића, у саставу: 1. Др Душко Вулић, ванредни професор, ужа научна област Интерна медицина, Медицинс...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Сандре Новкинић

Наставно-научно вијеће Филолошког факултета је Рјешење о именовању комисије за преглед и оцјену урађене докторске дисертације мр Сандре Новкинић у сљедећем саставу: 1. Др Сања Шоштарић, ванредни професор, ужа научна област: Енглеска и америчка књижевно...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Анђелке Крстановић

Одлуком Наставно-научног вијећа Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци број 09/3.295-8б/15 која је донесена на сједници оджаној 13.03.2015. године именовани смо у Комисију за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске тезе коју је м...

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Ђуке Нинковић Барош

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени Гласник Републике Српске „бр 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13), и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 18. Статута Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно ...

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Ђорђа Раковића

Наставно-научно вијеће Правног факултета Универзитета у Бањој Луци је, на II сједници одржаној дана 16. 03. 2014. године, под бројем 12/3-255-II-5/15 донијело Одлуку о именовању Комисије за писање извјештаја о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Селме Чалук

На основу члана 149. Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске, број: 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13), члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 18. Статута Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно ...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Нине Родић Вукмир

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 18-3-215/2015 од 25.03.2015. године, именована је Комисија за оцјену подобности теме под насловом: "Инциденција тешких акутиних респираторних инфекција и обољења слич...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Амире Бећировић

На основу Одлуке Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци именована је Kомисија за припремање Извјештаја за оцјену подобности теме и услова кандидата мр Амире Бећировић за израду докторског рада у сљедећем у сас...

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Небојше Кнежевића

Одлуком Наставно-научног вијећа Технолошког факултета Универзитета у Бањoj Луци бр. 15/3.399-9/15 од 12.03.2015. године именовани смо у Комисију за оцјену и одбрану урађене докторске дисертације кандидата мр Небојше Кнежевића, под називом „Утицај струк...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Саудина Терзића

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 13/3.1313-VIII-13/14, а на основу члана 149. Закона о високом образовању, члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 20. Статута Економског факултета, именова...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Обрада Цвијетића

Извјештај о оцјени подобности пријављене докторске дисертације под насловом "Платонова филозофија као политика" кандидата мр Обрада Цвијетића, написала је комисија именована на сједници Наставно-научног вијећа Филозофског факултета у Бањој Луци одржано...

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Драгана Ћузулана

Наставно-научно вијеће Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној 04.03.2015. године, именовало је Комисију за оцјену докторске дисертације под насловом: "Етичко и онтолошко у Левинасовој филозофији" кандидата мр Драгана Ћузу...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Огњена Ерића

Одлуком Научно-наставног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 13/3.2503-III-11/14, а на основу члана 31. Правилника о наставно-научном раду за стицање звања специјалисте, магистра наука и доктора наука, те приједлога Комисије за ...

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Екрема Хаџића

На основу члана 71. став 7 тачка б Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13), те члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно научно вијеће Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Л...