Навигација

Архива новости

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Синише Лакића

На основу члана 71. Закона о високом образовању Наставно-научно вијеће Филозофског факултета у Бањој Луци, на сједници одржаној 02.07.2014. године донијело је Рјешење бр.07/3.1305-29/14 о именовању Комисије за оцјену и одбрану докторске дисертације под...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Борислава Бајића

Одлуком Наставно-научног вијећа Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 16/3.1377/14 од 10.07.2014. године именована је Комисија за оцјену подобности теме „Унапређење ефективности друмских транспортних система“ и кандидата мр Борислава Баји...

Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Бранислава Средановића

На основу одлуке Наставно-научног вијећа Машинског факултета бр. 16/3.1376/14 од 10.07.2014. године именована је комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под радним називом „Моделирање функција обрадивости у микро-...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Саше Јунгића

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци број 18-359/2014 од 16.06.2014. године, именована је Комисија за оцјену подобности теме Мр сц.мед. Саше Јунгића за израду докторске тезе под називом „Значај примјене инхибито...

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Дијане Симоновић

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени Гласник Републике Српске“ бр. 73/10, 104/11 и 84/12 и 108/13) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета ...

Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Екрема Хаџића

На основу члана 71 став 7 тачка б Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске, број 73/10, 104/11, 84/12, 108/13) те члана 54 Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставо-научно вијеће на 8. сједници одржаној 29.05.2014. године, доније...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Радомира Цвијића

Одлуком Научно-наставног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци број 14/3.851/14 од 17.07.2014. именовани смо у комисију за оцјену подобности теме и кандидата мр Радомира Цвијића за израду докторске тезе под наз...

Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Андреје Марић

Мр Андреја МАрић, виши асистент Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци, поднијела је Наставно-научном вијећу Филолошког факултета захтјев за формирање комисије за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под насловом "...

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Далиборке Тадић

На основу члана 149. Закона о високом образовању Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној ...

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Јадранке Ђурановић-Миличић

На основу члана 149 Закона о високом образовању Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13), члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 18. Статута Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, На...

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Наташе Кнежевић

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ број 73/10, 104/11, 84/12, 108/13) и члана 54. Статута Универзитета у Бањалуци и члана 18. Статута Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци, Наставно-научно вије...

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Александра Борковића

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени Гласник Републике Српске“ бр. 73/10, 104/11 и 84/12 и 108/13) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета ...

Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата мр Мариане Лукић-Тановић

На основу Одлуке Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци (број: 19/3.1461/14, од 19.06.2014. именована је Kомисија за припремање Извјештаја за оцјену подобности теме и услова кандидата мр Мариане Лукић-Тановић ...

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Бранке Чанчаревић Ђајић

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ број: 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13), члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци и члана 18. ...

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Тање Максимовић

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени Гласник Републике Српске“ бр. 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће на сједници одржаној 19.06.2014. године именовало је Комисију за прег...

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Саше Чворо

На сједници Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултта Универзитета у Бањој Луци, која је одржана 12.06.2014. године, на основу члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, донешена је Одлука број 14/3.634/14, којом је образо...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Сање Партало

Извјештај о оцјени иодобности теме пријављене докторске дисертације под насловом Развој пријатељства предшколске дјеце у институционалном васпитању кандидаткиње мр Сање Партало написала је комисија именована на сједници Наставно-научног вијећа Филозофс...

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске тезе кандидаткиње мр Јулије Алексић

На основу одлуке Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултта Универзитета у Бањој Луци, број 14/3.373/14, донијете на сједници одржаној 31.03.2014. године, образован је Комисијиа за оцјену урађене докторске дисертације кандида...

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Драгана Мацановића

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени Гласник Републике Српске“ бр. 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета на сједници одржаној д...

Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Ирене Касагић-Вујановић

На основу члана 71 став 7 тачка б Закона о високом образовању („Службени Гласник Републике Српске„ бр 73/10, 104/11, 84/12, 108/13) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 16. 06....

Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Мелихе Повлакић-Хаџиефендић

На основу одлуке Наставно-научно вијеће Филозофског факултета именовани смо у Комисију за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске тезе под насловом "Социјална подршка и прихваћеност дјеце без родотељског старања", мр Мелихе Повлакић-Хаџи...