Навигација

Архива новости

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Драгана Шућура

Наставно-научно вијеће Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној 18.12.2014. године, донијело је одлуку број 07/3.2845-2/14 о именовању Комисије за оцјену урађене докторске дисертације под насловом: "Српска православна црква...

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Бранке Топић-Павковић

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени Гласник Републике Српске „бр 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13), члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 20. Статута Економског факултета, Наставно–научног вијећа Економског факултета ...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Слободана Станића

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 18-3-952/2014 од 23.12.2014.године, именована је Комисија за оцјену подобности теме под насловом „Фактори ризика за настанак инфекција оперативног мјеста на хируршким...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Горана Стојановића

На основу члана 71. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 73/10, 104/11 и 84/12), Наставно-научно вијеће Филозофског факултета у Бањој Луци на сједници оджаној 11.09.2014. године донијело је рјешење број 07/3.1666-6/14 и именовало комисију за...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Душка Поповића

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе под насловом "Феномен наде у филозофији Ернеста Блоха" кандидата мр Душка Поповића, написала је комисија именована на сједници Наставно-научног вијећа Филозофског факултета у Бањој...

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе мр Јелене Граховац

Наставно-научно вијеће Правног факултета Универзитета у Бањој Луци је, на VI сједници одржаној 15. децембра 2014. године, донијело Одлуку о именовању Комисије за подношење извјештаја о урађеној докторској дисертацији мр Јелене Граховац, број: 12/3.1355...

Извјештај о оцјени урађене докторске дисертације мр Далибора Пејаковића

Наставно-научно вијеће Правног факултета Универзитета у Бањој Луци је, на VI сједници одржаној 15. децембра 2014. године, донијело Одлуку о именовању Комисије за подношење извјештаја о урађеној докторској дисертацији мр Далибора Пејаковића број: 12/3.1...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Јелене Круљ Драшковић

Извјештај о оцјени подобности теме пријављене докторске дисертације под наслоовом "Могућност и домети усвајања мултикултурних вриједности и образовању и васпитању" кандидаткиње мр Јелене Круљ-Драшковић, написала је комисија именована на сједници Настав...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Љиљане Станивук

На основу члана 149. Закона о високом образовању ("Службени Гласник Републике Српске", бр 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13), члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 18. Статута Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно в...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Џемалудина Мутапчића

Одлуком Научно-наставног вијећа Правног факултета Универзитета у Бањој Луци именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата мр Иване Грубешић за израду докторске тезе под називом "Различитости у породичноправним односима у правним системима...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Огњена Ерића

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 13/3.2503-III-11/14, а на основу члана 31. Правилника о наставно-научном раду за стицање звања специјалисте, магистра наука и доктора наука, те приједлога Комисије за ...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Бојана Башкота

Одлуком број 13/3.2016-I-13/14, од 21.10.2014. године Наставно-научно вијеће Економског факултета именовало је комисију за оцјену подобности мр Бојана Башкота за израду докторске дисертације на тему "Енергетско-економско-еколошки инпут-аутпут модели у ...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Љиљане Танасић

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 13/3.2254-II-5/14, а на основу члана 31. Правилника о наставно-научном раду за стицање звања специјалисте, магистра наука и доктора наука, те приједлога Комисије за по...

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Фуада Џанковића

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ број 73/10, 104/11, 84/12, 108/13) и члана 54. Статута Универзитета у Бањалуци и члана 18. Статута Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци, Наставно-научно вије...

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Славојке Бештић Бронза

Наставно-научно вијеће Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној 17. новембра 2014. године, донијело је одлуку број 07/3.2430-1/14 о именовању Комисије за оцјену урађене докторске дисертације мр Славојке Бештић Бронза под на...

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Татјане Ножица Радуловић

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ број: 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13), члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, и члана 18. Статута Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научн...

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Радмиле Арбутина

На основу члана 149 Закона о високом образовању Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 73/10, 104/11 и 84/12 и 108/13) и члана 54 Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној дан...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе кандидата мр Рефика Трумића

На основу одлуке Наставно-научно вијеће Филозофског факултета именовани смо у Комисију за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске тезе под насловом "Мотивација у настави и интерперсонални однос ученика и наставника", мр Рефика Трумића, у...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе кандидата мр Аземине Дурмић

На основу одлуке Наставно-научно вијеће Филозофског факултета именовани смо у Комисију за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске тезе под насловом "Циљеви студената, универзитетска клима и амбијент оцјењивања у настави", мр Аземине Дурм...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе кандидата мр Далибора Савића

Одлуком Наставно-научног вијећа Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци бр. 08/3.1681-6/14 од 19.11.2014. године именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата мр Далибора Савића за израду докторске дисертације под називом "Ме...

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Валентине Веселиновић

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ број 73/10, 104/11, 84/12, 108/13) и члана 54. Статута Универзитета у Бањалуци и члана 18. Статута Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци, Наставно-научно вије...

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Сање Љубишић

Наставно-научно вијеће Филолошког факултета је на 61. сједници оджаној 14.11.2014. донијело Рјешење о именовању комисије за преглед и оцјену урађене докторске дисертације мр Сање Љубишић, број 09/3.1878-7/14, под називом "Филолошке и методичке вриједно...

Извјештај о оцјени теме докторске дисертације кандидата мр Перице Иванека

Одлуком Научно-наставног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци од 02.12.2013. године, број: 07/2255-3/13 изабрани смо у Комисију за оцјену теме докторске дисертације: "Стручно усавршавање наставника и образовно-васпитна постигнућа учен...