Навигација

Архива новости

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидаткиње мр Душанке Данојевић

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 73/10,104/11,84/12. и 108/13), члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, и члана 18. Статута Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно...

КОРИГОВАН Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Елвисе Хоџића

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци са 166. сједнице одржане 30. јуна 2015. године, број 19/3.1678/15, а на основу члана 149. Закона о високом образовању именована је Kомисија за оцјену подобности т...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Сњежане Кевић-Зрнић

Извјештај о оцјени подобности теме пријављене докторске дисертације под насловом Методе успјешног учења и мотивација ученика, кандидаткиње мр Сњежане Кевић-Зрнић, написала је Комисија именована на сједници Наставно-научног вијећа Филозофског факултета ...

Дана 14.11.2015. године Јелена Цвијановић, дипл. инж. пољопривреде за аграрну економију и рурални развој - 180 ECTS, браниће завршни - магистарски рад на тему:"Диверзификација активности пољопривредних газдинстава као модел одрживог руралног развоја - ...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Сабине Х. Халиловић

На основу Одлуке Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета бр. 19/3.2411-1/15 од 10.09.2015. године именована је Kомисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду фокторске дисертације под називом "Исхрана, кондиција и хематолошки ...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Милице Богдановић

Одлуком Наставно-научног вијећа Филолошког факултета у Бањој Луци број 09/3.1533-14а/15 која је донесена на сједници одржаној 14.10.2015. године именовани смо у Комисију за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске тезе коју је мр Милица Б...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Саше Дуновића

  Одлуком Наставно-научног вијећа Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци број: 15/3.1928-10.1/15 од 15.10.2015. године именована је Комисија за оцјену подобности теме „Оптимизација сакупљања комуналног отпада на регионалном нивоу“ и кандидата ...

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата мр Ненада Малића

Дана 05. 11. 2015. године са почетком у 11.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат мр Ненад Малић браниће јавно докторску дисертацију под насловом:"Рекултивација станарских депосола примјеном агромелиоративних мјера и сјетвом травно-л...

Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Александра Гузијана

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број:73/10, 104/11, 84/12 и 108/13), члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 18. Статута Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Милице Чизмовић

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата пријављене докторске дисертације под називом "Заштита права жига у домаћем и праву Европске уније", мр Милице Ј. Чизмовић, написала је Комисија именован на сједници Научно-наставног вијећа Правног факултет...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Мирка Бошњака

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 13/3.1217-X-6.3/15, а на основу члана 149. Закона о високом образовању, члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 20. Статута Економског факултета, на X сјед...