Навигација

Архива новости

Обавјештење о давању на увид докторске дисертације кандидата мр Зорана Маличевића

Обавјештавамо јавност да је докторска дисертација, кандидата мр Зорана Маличевића, под називом "Утицај функционалности орошивача на квалитет заштите засада јабуке у зависности од норме третирања" дата на увид јавности. Заинтересовани исту могу до...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Драгише Вукотића

Наставно-научно вијећe Филолошког факултета на 75. сједници одржаној 12.02.2016. године именовало је Комисију за писање извјештаја за оцјену теме докторске дисертације и провјеру услова кандидата. Комисија је радила у саставу: 1. Др Јулијана Вучо, р...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Оливере Поповић

Наставно-научно вијећe Филолошког факултета на 75. сједници одржаној 12.02.2016. године именовало је Комисију за писање извјештаја за оцјену теме докторске дисертације и провјеру услова кандидата. Комисија је радила у саставу: 1. Др Весна Килибарда,...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Цвијете Брајичић

Наставно-научно вијећe Филолошког факултета на 75. сједници одржаној 12.02.2016. године именовало је Комисију за писање извјештаја за оцјену теме докторске дисертације и провјеру услова кандидата. Комисија је радила у саставу: 1. Др Мила Самарџић, р...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Гордане Лубурић

Наставно-научно вијећe Филолошког факултета на 75. сједници одржаној 12.02.2016. године именовало је Комисију за писање извјештаја за оцјену теме докторске дисертације и провјеру услова кандидата. Комисија је радила у саставу: 1. Др Јулијана Вучо, р...

Обавјештење о давању на увид јавности докторске дисертације кандидата мр Марине Антић

Обавјештавамо јавност да је докторска дисертација, кандидата мр Марине Антић, под називом: "Самоникле воћке парк шуме Старчевица" дата на увид јавности.  Заинтересовани исту могу добити на увид у библиотеци Пољопривредног факултета у Бањој Луци од 1...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Адриане Арбутине

На основу члана 71 став 7 тачка б Закона о високом образовању („Службени Гласник Републике Српске„ бр 73/10, 104/11, 84/12, 108/13) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 23.12.2...