Navigacija

doc. Želimir Dragić, ma
docent

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Katedre
 • Filozofski fakultet-Studijski program: Učiteljski studij
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Metodika razredne nastave docent 24. septembar 2020.

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MUS07MIS Metodičke inovacije u razrednoj nastavi srpskog jezika i književnosti
Akademske studije prvog ciklusa
VDFZF Vaspitanje za demokratiju
LP124 Lijepo pisanje
MVZDFZF Metodika vaspitanja za demokratiju
MP148 Metodika nastave prirode i društva
MP148-07 Metodika nastave prirode i društva
MP148-07-09 Metodika nastave prirode i društva
MP148-10 Metodika nastave prirode i društva
MRS148 Metodika razredne nastave srpskog jezika i književnosti
MRS148-15 Metodika razredne nastave srpskog jezika i književnosti
MS148 Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
MS148-10 Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
PR148-15 Metodika rada sa učenicima s teškoćama u razvoju
PC135 Produženi i cjelodnevni školski boravak
PC135-10 Produženi i cjelodnevni školski boravak
UMRNS Uvod u metodiku razredne nastave srpskog jezika i književnosti
UP147 Uvod u metodiku nastave prirode i društva
ČP147 Metodika nastave početnog čitanja i pisanja
Akademske studije trećeg ciklusa
TMPKNJ Teorijsko-metodološki problemi metodike razredne nastave književnosti

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Recepcija književnog teksta u modelima inovativne nastave i verbalna kreativnost učenika mlađeg školskog uzrasta

  Časopis Naša škola
  Godina 2020
  Autori Želimir Dragić
  Volumen XXVI
  Broj 2
  Strana od 9
  Strana do 26

  Relation between phonological awareness and systematic literacy instruction: is conditionality one-way in consistent orthographies?

  Časopis Inovacije u nastavi
  Godina 2020
  Autori Želimir Dragić i Dijana Vučković
  Volumen 33
  Broj 3
  Strana od 28
  Strana do 42

  Neke didaktičko-metodičke specifičnosti organizacije i realizacije nastave u kombinovanim odjeljenjima

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2019
  Autori Želimir Dragić i Slaviša Jenjić
  Volumen 21
  Strana od 269
  Strana do 281

  Čitanje s ispitivanjem horizonta očekivanja − strategija rada na književnom tekstu

  Časopis Književnost i jezik
  Godina 2019
  Autori Želimir Dragić i Višnja Mićić
  Volumen LXVI
  Broj 2
  Strana od 371
  Strana do 379

  Efekti recepcije književnog teksta u individualizovanoj i responsibilnoj razrednoj nastavi

  DOI 10.5937/ZRFFP48-19172
  Časopis Zbornik Filozofskog fakulteta u Prištini
  Godina 2018
  Autori Želimir Dragić i Mile Ilić
  Volumen 48
  Broj 4
  Strana od 165
  Strana do 183

  Udžbenici srpskog jezika i leksičko-semantičko bogaćenje učenika mlađeg školskog uzrasta

  Časopis Naša škola
  Godina 2018
  Autori Želimir Dragić
  Volumen XXIV
  Broj 2
  Strana od 139
  Strana do 154

  Početno opismenjavanje i upoznavanje prirodne i društvene stvarnosti u okviru društvenih tokova i naučnih koncepcija

  Časopis Vaspitanje i obrazovanje
  Godina 2017
  Autori Želimir Dragić i Slaviša Jenjić
  Volumen XLII
  Broj 1-2
  Strana od 135
  Strana do 151

  Školski prostor u funkciji realizacije i unapređivanja nastave prirode i društva

  DOI 10.7251/NSK1701113J
  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2017
  Autori Slaviša Jenjić i Želimir Dragić
  Volumen XXIII
  Strana od 113
  Strana do 127

  Orf muzikoterapija u inkluzivnoj razrednoj nastavi muzičke kulture

  Časopis Učenje i nastava
  Godina 2016
  Autori Darko Ratković i Želimir Dragić
  Volumen 2
  Broj 2
  Strana od 365
  Strana do 378
  Veb adresa http://www.klettobrazovanje.org/?page_id=33

  Mogućnosti i ograničenja primjene udžbenika Priroda i društvo u usvajanju sadržaja iz zavičajne mikroregije

  DOI 10.725/RAD1624141J
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2016
  Autori Slaviša Jenjić i Želimir Dragić
  Strana od 141
  Strana do 154

  Istraživački rad učenika u projektnoj nastavi prirode i društva

  Časopis Učenje i nastava
  Godina 2016
  Autori Slaviša Jenjić i Želimir Dragić
  Strana od 547
  Strana do 570

  Uticaj brzine čitanja na uspjeh učenika mlađeg školskog uzrasta iz srpskog jezika

  Časopis Učenje i nastava
  Godina 2015
  Autori Mile Ilić, Želimir Dragić i Slaviša Jenjić
  Broj 4
  Strana od 689
  Strana do 704
  Veb adresa www.klettobrazovanje.org

  Zavisnost školskog postignuća od brzine čitanja i razumijevanje pročitanog teksta

  Časopis Učenje i nastava
  Godina 2015
  Autori Želimir Dragić
  Broj 3
  Strana od 469
  Strana do 484
  Veb adresa www.klettobrazovanje.org

Radovi sa skupova

  Recepcija književnog teksta u razvijajućoj nastavi i moralna razvijenost učenika mlađeg školskog uzrasta

  Naučni skup Nauka i nastava u vaspitno-obrazovnom kontekstu
  Publikacija Nauka i nastava u vaspitno-obrazovnom kontekstu
  Godina 2020
  Autori Želimir Dragić i Mile Ilić
  Strana od 281
  Strana do 298

  Aktuelizacija životnog iskustva učenika u savremenoj razrednoj nastavi

  Naučni skup Unapređivanje kvaliteta života djece i mladih
  Publikacija Unapređivanje kvaliteta života djece i mladih
  Godina 2019
  Autori Slaviša Jenjić i Želimir Dragić
  Strana od 93
  Strana do 100

  Povezanost demografskih promjena i organizacije razredne nastave u Republici Srpskog

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti 2017
  Publikacija Banjalučki novembarski susreti 2017
  Godina 2018
  Autori Slaviša Jenjić, Želimir Dragić i Slavoljub Lukić
  Strana od 409
  Strana do 420

  Dileme učitelja u didaktičko-metodičkom koncipiranju i realizaciji nastave srpskog jezika i prirode i društva

  Naučni skup Nauka i stvarnost
  Publikacija Nauka i stvarnost
  Godina 2018
  Autori Želimir Dragić i Slaviša Jenjić
  Strana od 223
  Strana do 236

  Analiza sadržaja nastave o prirodi i društvu u Republici Srpskoj i zemljama regiona

  Naučni skup Nauka i evrointegracvije
  DOI 10.7251/ZRNETOM11510191J
  Publikacija Nauka i evrointegracije, knjiga 10, tom 1.
  Godina 2016
  Autori Slaviša Jenjić i Želimir Dragić
  Strana od 191
  Strana do 210

  Matematička radionica u funkciji popularizacije razredne nastave matematike

  Naučni skup Metodički aspekti nastave matematike III
  Publikacija Posebna izdanja, Naučni skupovi, knjiga 19, Pedagoški fakultet Jagodina
  Godina 2015
  Autori Slaviša Jenjić i Želimir Dragić
  Strana od 143
  Strana do 157

  Učenje o prošlosti u nastavi prirode i društva-sloboda ili sposobni vladari i velika osvajanja

  Naučni skup Nauka i sloboda
  DOI 10.7251/ZRNSFFP0915783J
  Publikacija Nauka i sloboda, knjiga 9, tom 2/2, Filozofski fakultet Pale
  Godina 2015
  Autori Slaviša Jenjić i Želimir Dragić
  Strana od 783
  Strana do 789
  Veb adresa www.ffuis.edu.ba

  Spremnost za polazak u školu: Pohadjanje vrtića, roditeljska procjena i prvi utisak učitelja

  Naučni skup 21. Dani predškolskog odgoja i obrazovanja Splitsko-dalmatinske županije: Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Slaviša Jenjić, Đorđe Čekrlija i Želimir Dragić
  Strana od 229
  Strana do 240

  Ritmičke i vokalne sposobnosti učenika mleđeg školskog uzrasta seoskih i gradskih područja grada Banjaluka

  Naučni skup Nauka-društvo-tranzicija
  Publikacija Nauka-društvo-tranzicija
  Godina 2015
  Autori Darko Ratković i Želimir Dragić
  Strana od 149
  Strana do 166

  Nastavni čas i savremene nastavne strategije u nastavi prirode i društva

  Naučni skup Nastava i nauka u vremenu i prostoru
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa "Nastava i nauka u vremenu i prostoru"
  Godina 2015
  Autori Slaviša Jenjić i Želimir Dragić
  Strana od 641
  Strana do 654

  Razvoj kritičkog mišljenja učenika recepcijom bajke u razrednoj nastavi

  Naučni skup Kritičko mišljenje-faktor razvoja nauke i društva
  Publikacija Knjiga 15
  Godina 2014
  Autori Mile Ilić, Ljubomir Milutinović i Želimir Dragić
  Strana od 255
  Strana do 268

  Realizacija i inoviranje nastave prirode i društva u digitalnom dobu

  Naučni skup Kulturni identitet u digitalnom dobu
  Publikacija Zbornik radova 5 Filozofskog fakulteta Zenica
  Godina 2014
  Autori Slaviša Jenjić i Želimir Dragić
  Strana od 765
  Strana do 771
  Veb adresa http://www.unze.ba/edukacija

Ostali radovi

  Književni pregled - Tražim ono čega nema

  Izdavač Alma
  ISSN/ISBN ISSN 2217-2017
  Godina 2017
  Autori Želimir Dragić
  Strana od 125
  Strana do 130
  Veb adresa www.alma.rs

  Projekat "Unapređenje osnovnog učenja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini"

  Izdavač Civitas BiH
  Godina 2017
  Autori Želimir Dragić

Knjige

  Prilozi metodici nastave prirode i društva

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99955-59-94-6
  Godina 2017
  Autori Slaviša Jenjić i Želimir Dragić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 211

Projekti

Obrazovanje za održivi razvoj na ranom uzrastu i međugeneracijsko učenje

Koncepti koje ćemo istraživati su održivi razvoj, obrazovanje u zajednici, ekologija učenja i odnosa, univerzitetsko, predškolsko, školsko i postformalno obrazovanje. Istraživački kontekst je proistekao iz bilateralnog projekta BiH i Slovenije pod nazivom Očuvanje životne sredine: vaspitanje i obrazovanje u zajednici koji je u toku. Naše istraživanje zasniva se na tezi da je za podršku i razvoj održivosti u okruženju i dobrobiti zajednice potrebna edukacija za sve generacije ...

Broj projekta 1251307
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Aleksandra Šindić-Radić
Projektni tim doc. mr Dragan Partalo
doc. dr Sanja Partalo
Snježana Jovanović
prof. dr Brane Mikanović
prof. dr Tamara Pribišev-Beleslin
doc. Želimir Dragić, ma
Adrijana Jevtić Višnjić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.04.2020.
Završetak projekta 30.04.2021.
Vrijednost projekta 10000.0 BAM