Navigacija

doc. mr Snježana Kević-Zrnić
docent

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Katedre
 • Filozofski fakultet-Studijski program: Pedagogija
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Metodika vaspitno-obrazovnog rada docent 29. april 2021.

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MPD10PPK Poslovna pedagoška kultura
MUS07IUO Inkluzija u obrazovanju
Akademske studije prvog ciklusa
MV135 Metodika vaspitnog rada
IO142 Inkluzivno obrazovanje
NMK132 Nastavni metod u komunikaciji
OMVR141 Osnove metodike vaspitnog rada
OMVR-15 Osnove metodike vaspitnog rada
OTFZF Obrazovna tehnologija
OTFZF-US1 Obrazovna tehnologija
PK147 Pedagoška komunikologija
SPRN131 Supervizija u profesionalnom razvoju nastavnika
UU142 Učenje učenja
UU142-15 Učenje učenja

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Kvalitetno čitanje i vođenje zabilješki u nastavi

  DOI 10.5937/inovacije1904044K
  Časopis Inovacije u nastavi
  Godina 2019
  Autori Snježana Kević-Zrnić, Tanja Stanković - Janković i Nenad Suzić
  Volumen XXXII
  Broj 4
  Strana od 44
  Strana do 56

  Efikasnost nastave u inovativnim didaktičko-metodičkim modelima

  Časopis Norma
  Godina 2016
  Autori Snježana Kević-Zrnić, Tanja Stanković - Janković i Tatjana Zirojević
  Volumen 21
  Broj 2
  Strana od 269
  Strana do 280

  Kriterijumi ocenjivanja učenika

  Časopis NASTAVA I VASPITANJE
  Godina 2014
  Autori Nenad Suzić, Tanja Stanković - Janković i Snježana Đurđević
  Broj 4
  Strana od 669
  Strana do 686

  Samoregulacijska uspješnost i emocije srednjoškolaca i studenata

  Časopis Croatian Journal of Education
  Godina 2013
  Autori Nenad Suzić, Tanja Stanković - Janković i Snježana Kević-Zrnić
  Broj 2
  Strana od 69
  Strana do 95

  High School and University Students Self-regulated Efficiency and Emotions

  Časopis Croatian Journal of Education
  Godina 2013
  Autori Nenad Suzić, Tanja Stanković - Janković i Snježana Đurđević
  Broj 2
  Strana od 69
  Strana do 95

  Primjer obrade nastavne jedinice u egzemplarnoj nastavi

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2012
  Autori Ozrenka Bjelobrk-Babić i Snježana Đurđević
  Broj 61 (231)
  Strana od 145
  Strana do 151

  Pozitivna i negativna osjećanja u odnosu na samoregulatornu efikasnost srednjoškolaca i studenata

  Časopis Pedagoška stvarnost
  Godina 2011
  Autori Tanja Stanković - Janković, Snježana Đurđević i Nenad Suzić
  Broj 1-2
  Strana od 141
  Strana do 158

  Neverbalna komunikacija u nastavi

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2010
  Autori Snježana Kević-Zrnić
  Broj 13
  Strana od 193
  Strana do 213

  Pedagoška efikasnost neverbalne komunikacije

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2005
  Autori Snježana Kević-Zrnić
  Broj 3-4
  Strana od 171
  Strana do 179

Radovi sa skupova

  Performans u nastavi

  Naučni skup International Conference EDUvision
  Publikacija Modern Approaches to Teaching the Coming Generations, EDUvision
  Godina 2019
  Autori Tanja Stanković-Janković i Snježana Kević-Zrnić
  Strana od 1002
  Strana do 1009

  Učenje i kompetencije mladih u XXI vijeku

  Naučni skup X Međunarodna naučno-stručna konferencija
  Publikacija Unapređenje kvaliteta života djece i mladih
  Godina 2019
  Autori Snježana Kević-Zrnić i Tanja Stanković-Janković
  Strana od 428
  Strana do 434

  Učenje učenja i vrednovanje škole

  Naučni skup Nauka, nastava, učenje: problemi i perspektive
  Publikacija Monografija sa međunarodnog naučnog skupa
  Godina 2019
  Autori Snježana Kević-Zrnić i Tanja Stanković - Janković
  Strana od 133
  Strana do 148

  Vođenje zabilješki, efikasno čitanje i uključenost učenika u nastavu kao pretpostavka uspješnog učenja

  Naučni skup Modern Approaches to Teaching the Coming Generations, EDUvision 2018
  Godina 2018
  Autori Snježana Kević-Zrnić, Ankica Suzić, Tanja Stanković - Janković i Nenad Suzić
  Strana od 706
  Strana do 718

  Vrijednosne orijentacije srednjoškolaca i studenata

  Naučni skup Nastava i učenje
  Godina 2012
  Autori Nenad Suzić, Tanja Stanković - Janković i Snježana Kević-Zrnić
  Strana od 259
  Strana do 268

  Stavovi studenata i nastavnika o bolonjskom procesu deset godina poslije

  Naučni skup Obrazovanje i savremeni univerzitet
  Godina 2012
  Autori Nenad Suzić, Tanja Stanković - Janković, Ozrenka Bjelobrk-Babić i Snježana Kević-Zrnić
  Strana od 165
  Strana do 179

  Stavovi o evropskim standardima i kompetencije za donošenje odluka

  Naučni skup Kvalitet nastavnog i naučnog rada i bolonjski proces
  Godina 2011
  Autori Tanja Stanković-Janković, Nenad Suzić, Snježana Kević-Zrnić i Ozrenka Bjelobrk-Babić
  Strana od 189
  Strana do 212

  Stavovi učenika prema nastavi muzičke kulture

  Naučni skup Nastava i učenje - stanje i problemi
  Godina 2011
  Autori Ozrenka Bjelobrk-Babić, Tanja Stanković - Janković i Snježana Đurđević
  Strana od 597
  Strana do 610

  Stavovi učenika prema nastavi muzičke kulture

  Naučni skup Nastava i učenje - stanje i problemi, Učiteljski fakultet u Užicu
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Nastav i učenje (stanje i problemi), Učiteljski fakultet u Užicu
  Godina 2011
  Autori Ozrenka Bjelobrk-Babić, Tanja Stanković - Janković i Snježana Đurđević
  Strana od 597
  Strana do 610

Ostali radovi

  Magistarski rad: Planiranje učenja i tehnike uspješnog učenja

  Izdavač Filozofski fakultet
  Godina 2013
  Autori Snježana Kević-Zrnić

Projekti

Srpski identitet u Bosni i Hercegovini

Projekat "Srpski identitet u Bosni i Hercegovini" podrazumijeva održavanje niza predavanja iz oblasti istorije, istorije jezika i književnosti, istorije pedagogije i istorije političke misli srpskog naroda u Bosni i Hercegovini pokrivajući istorijski period od 1463. do 1918. godine. Cilj projekta je očuvanje nacionalnog identiteta Srba u Bosni i Hercegovini, sa akcentom na očuvanju istorije i kulturne baštine...

Broj projekta 1251314
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni obrazovni
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Boško Branković
Projektni tim prof. dr Tanja Stanković - Janković
prof. dr Srđan Dušanić
mr Dragan Dragomirović
prof. dr Slaviša Jenjić
doc. mr Snježana Kević-Zrnić
Marko Aćić
prof. dr Borivoje Milošević
Finansijer MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA REPUBLIKE SRBIJE
Početak realizacije 01.06.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 2000.0 BAM

Svi za inkluzivno obrazovanje

Obrazovne politike razvijenih zemalja u Evropi i svijetu značajno su se približile postizanju osnovnog cilja inkluzivnog obrazovanja uvođenjem kvalitativnih promjena u njihov obrazovni sistem. Istraživanja na temu inkluzivnog obrazovanja (Mittler, 2000; Ainscov, 2002) sugerišu da su razvoj i napredak društva uslovljeni smanjenjem razlika u društvu...

Broj projekta 1251312
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac doc. dr Sanja Partalo
Projektni tim prof. dr Draženko Jorgić
doc. mr Snježana Kević-Zrnić
Tanja Glišić, ma
prof. dr Sanja Josifović-Elezović
prof. dr Tanja Stanković - Janković
Željana Kovačević
Ozren Trišić
Finansijer UNICEF
Početak realizacije 01.11.2020.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 45500.0 BAM