Навигација

Архива новости

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата мр Милице Богдановић

Кандидаткиња мр Милица Богдановић брани докторску дисертацију под називом „Компаративна анализа метафора у економском дискурсу српских и британских новинских чланака“ 22. 3. 2022. године (уторак) са почетком у 13.00 часова, у просторијама Филолошког фа...

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата мр Блаженка Вуковића

Обрана докторске дисертације мр Блаженка Вуковића под називом ,,Утицај терапије инсулинском пумпом на појаву и карактеристике хипогликемијских епизода у пацијената са типом 1 дијабетеса: анализа одговора контрарегулаторних хормона,, одржаће се да...

Обавјештење о давању на увид јавности докторске дисертације кандидата мр Стевана Тривковића

Обавјештавамо јавност да је докторска дисертација, кандидата мр Стевана Тривковића, под називом "Моделирање параметара продуктивности у функцији високоинтензивне производње пшенице (Triticum aestivum L.) у Семберији" дата на увид јавности. Заинтересов...

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата мр Тибора Денелишена

Oдбрана докторске дисертације мр Тиборa Данелишенa под називом ,,Степен раширености и релевантни предиктори присуства дрога у популацији адолесцената у Републици Српској,, одржаће се дана  11. 2. 2022. године у 11 часова у плавој сали Медицинског...

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата мр Александре Радуловић

Oдбрана докторске дисертације мр Александре Радуловић под називом ,,Дистрибуција оптерећења у моделима имплантантно ношених акрилатних надокнада,, одржаће се дана  11. 2. 2022. године у 12 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Бањалуци. ...

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата мр Светлане Митић

Кандидаткиња мр Светлана Митић брани докторску дисертацију под називом „Утицај идентитета ега на усвајање енглеског као страног језика при примени комуникацијског приступа у настави са старијим адолесцентима” 25. 2. 2022. године (петак) са почетком у 1...

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата мр Едине Балта

Oдбрана докторске дисертације мр Едине Балта под називом ,,Значај неоадјувантне терапије антрациклинима и таксанима у регресији узнапредовалог карцинома дојке,, одржаће се дана  28.1.2022. године у 12 часова у амфитеатру  Медицинског факултета у ...

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата мр Валентине Солдат Станковић

Oдбрана докторске дисертације мр Валентине Солдат Станковић под називом ,,Утицај терапије инсулинским сензитајзерима на метаболички и хормонски профил жена са синдромом полицистичних јајника,, одржаће се дана  27.1.2022. године у 12 часова у амф...

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата мр Синише Станковића

Oдбрана докторске дисертације мр Синише Станковића под називом ,,Значај перфузионе сцинтиграфије миокарда са 99mTc-mibi у прогнози коронарне болести код болесника са diabetes mellitusom tip 2,, одржаће се дана  27.1.2022. године у 14 часова у амф...

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата  др мед. Амеле Бајрић

Oдбрана докторске дисертације др мед. Амеле Бајрић под називом ,,Биокомпатибилност титанијумских ДС клипсева и стварање атхезија након лапороскопске апендектомије на анималном моделу,, одржаће се дана  26.1.2022. године у 12 часова у амфитеатру ...