Навигација

Архива новости

Подаци о Комисији:1. Др Милан Антонијевић, редовни професор Техничког факултета у Бору - Универзитет у Београду, ужа научна област Хемијска технологоја2. Др Миомир Павловић, редовни професор Технолошког факултетау Зворнику - Универзитет у Источном Сара...

У организацији Удружења инжењера технологије РС , у суботу 23.02.2013. године на Технолошком факултету Универзитета у Бањој Луци, одржан је једнодневни семинар на тему:''АМБАЛАЖА И АМБАЛАЖНИ ОТПАД У ДУХУ НОВИХ ПРОПИСА''Семинару је присуствовало око 60 ...

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БАЊАЛУКА НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ Одлуком Наставно-научног вијећа Технолошког факултета Универзитета у Бањалуци бр. 0/02-980/10 од 08.07.2010. године именовани смо у Комисију за оцјену и одбрану урађене докторс...

Проф. др Мирослав Грубачић, редовни професор, на ужој научној области Прехрамбене технологије, Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник Проф. др Асима Давидовић, редовни професор, на ужој научној области Биохемијско инжењерство, Техно...

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ ОЈ-ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА 73, 78000 БАЊА ЛУКА НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ   Предмет:   Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата мр Саше Папуге за израду докторске тезе Одлуком Научно-наставног вијећа Технолошког ...

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ ОЈ-ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ Предмет: Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата мр Драженка Бјелића за израду докторске тезе Одлуком Научно-наставног вијећа Технолошког факултета Универзитета у Ба...

Др Перо Дугић, ванредни професор Технолошки факултет Универзитета у Бањалуци, ужа научна област: Органска хемијска технологија Др Јасминка Сададиновић, редовни професор Технолошки факултет Универзитета у Тузли ужа научна област: Органска хемијска техно...

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ Предмет: Извјештај Комисије о прегледу и оцјени урађене докторске дисертације Одлуком Наставно-научног вијећа Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци бр. 15/3....

Др Перо Дугић,  ванредни професор, Технолошки факултет Универзитета у Бањалуци, ужа научна област: Органска хемијска технологија Др Јасминка Сададиновић, редовни професор, Технолошки факултет Универзитета у Тузли, ужа научна област: Органска хемијск...

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БАЊАЛУКА НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ Предмет: Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске дисертације кандидата мр Татјане Ботић Одлуком Наставно-научног вијећа Технолошког факултета Универзитета у Бањалуци бр. ...

Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање сарадника за ужу научну област Графичке технологије, на наставним предметима: Увод у графичке технологије, Репрродукциона техника, Графички процеси, Технике шта...

др Зора Поповић, редовни професор Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област Неорганске хемијске технологије, предсједник; др Драгица Лазић, редовни професор Технолошког факултета у Зворнику – Универзитета у Источном Сарајеву, ...

Јавна набавка опреме и хемикалија за потребе Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци. Обавјештење о јавној набавци објављено је у „Службеном гласнику БиХ“, број: 1 од 09.01.2012. године.  

Одлуком научно-наставног вијећа Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци, број 0/02-1298/11 са 27. редовне сједнице одржане дана 13.09.2011.  именована је комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор наставника за уж...

Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање Извјештаја за избор у академско звање наставника за уже научне области: Органске хемијске технологије, на наставним предметима: Органска хемијска технологија, технологија мазива и уља, Технологија н...

На основу члана 91. Закона о високом образовању (Службени гласник РС бр. 70/03), и члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Технолошког факултета на 24. редовној сједници, одржаној 04.05.2011. године донијело је одлуку о обра...

Проф. др Влада Вељковић, редовни професор, ужа научна област: Хемијско и биохемијско инжењерство 1, Технолошки факултет Универзитета у Нишу, Лесковац       Проф. др Стеван Попов, редовни професор, ужа научна област: Биотехнологија 1, Технолошки факулт...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Електрохемијско инжењерство Јово Мандић.doc

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Прехрамбене технологије намирница биљног поријекла Ладислав Василиш.doc

 Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Управљање и контрола квалитета хране и пића Горан Вучић (.pdf)