Навигација

Архива новости

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Саше Мићина

  Одлуком Наставно-научног вијећа Технолошког факултета Универзитета у Бањoj Луци бр. 15/3.635-6/15 од 09.04.2015. године именовани смо у Комисију за оцјену и одбрану урађене докторске дисертације кандидата мр Саше Мићина, под називом „Корозионе каракт...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Управљање и контрола квалитета хране и пића

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Управљање и контрола квалитета хране и пића Славица Грујић

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Небојше Кнежевића

Одлуком Наставно-научног вијећа Технолошког факултета Универзитета у Бањoj Луци бр. 15/3.399-9/15 од 12.03.2015. године именовани смо у Комисију за оцјену и одбрану урађене докторске дисертације кандидата мр Небојше Кнежевића, под називом „Утицај струк...

Извјештај Комисије за писaње извјештаја за избор наставника за ужу научну област Прехрамбене технологије намирница биљног поријекла

Извјештај Комисије за писaње извјештаја за избор наставника за ужу научну област Прехрамбене технологије намирница биљног поријекла

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Еколошко инжењерство

Одлуком Наставно-научног вијећа Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци број: 15/3.1440-4,1/14 именовани смо у Комисију за писање извјештаја по расписаном Конкурсу објављеном у дневном листу "Глас Српске" од 02.07.2014. године за избор наставни...

Извјештај Комисије за писање извјештаја за избор наставника за ужу научну област Електрохемијско инжењерство

Др Миомир Павловић, редовни професор Технолошког факултета у Зворнику, Универзитет у Источном Сарајеву, ужа научна област Електрохемијско инжењерство, предсједник др Љиљана Вукић, ванредни професор Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци, ужа н...

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата мр Ладислава Василишина

Обавјештава се јавност да ће кандидат мр Ладислав Василишин јавно бранити докторску дисертацију под називом: „Задовољење РДА вриједности за минералне материје воћа у исхрани“ Одбрана докторске дисертације ће се обавити на Технолошком факултету Универзи...

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике српске“ број: 73/10 и 104/11, 84/12 и 108/13) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Технолошког факултета на сједници одржаној дана 12.05.201...

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике српске“ број: 73/10 и 104/11, 84/12 и 108/13) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Технолошког факултета на 56. редовној сједниоци, одржаној ...

Одлуком Наставно-научног вијећа Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци број: 15/3.524-8.2/14 од 13.03.2014. године именовани смо у Комисију за писање извјештаја по расписаном Конкурсу објављеном у дневном листу "Глас Српске" од 19.02.2014. год...

Одлуком Наставно-научног вијећа Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци број: 15/3.524-8.1/14 именовани смо у Комисију за писање извјештаја по расписаном Конкурсу објављеном у дневном листу "Глас Српске" од 19.02.2014. године за избор сарадника...

 Одлуком Наставно-научног вијећа Технолошког факултета Универзитета у Бањoj Луци бр. 15/3.520-4/14 oд 13.03.2014. године именовани смо у Комисију за оцјену и одбрану урађене докторске дисертације кандидата мр Борислава Малиновићa, под називом „Примјена...

Обавјештава се јавност да ће кандидат мр Саша Папуга, јавно бранити докторску дисертацију под називом: „Копиролиза отпадне пластике и биомасе“ Одбрана докторске дисертације ће се обавити на Технолошком факултету Универзитета у Бањој Луци у понедељак, 1...

Обавјештава се јавност да ће кандидат мр Александар Савић, јавно бранити докторску дисертацију под називом: „Утицај ензиматских пектолитичких третмана на производњу и антиоксидативне особине воћног вина од јабуке“ Одбрана докторске дисертације ће се об...

Закључак о исправци техничке грешке у Извјештају комисије о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Александра Савића

Одлуком Наставно-научног вијећа Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци бр. 15/3.261-5.2/14 од 13.02.2014. године именовани смо у Комисију за оцјену и одбрану урађене докторске дисертације кандидата мр Александра Савића, под називом "Утицај енз...

Одлуком Наставно-научног вијећа Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци бр. 15/3.261-5.3/14 од 13.02.2014. године именовани смо у Комисију за оцјену и одбрану урађене докторске дисертације кандидата мр Саше Папуге, под називом "Копиролиза отпад...

Исправка техничке грешке у Одлуци о именовању Комисије за избор наставника за ужу научну област ,,Прехрамбене технологије намирница животињског поријекла“ од 20.01.2014. године

Одлуком Наставно-научног вијећа Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци број: 02/04-3.3720-22/13 од 01.11.2013. године образована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање у сљедећем саставу:...

Одлуком Наставно-научног вијећа Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци број: 15/3.2784-7.1/13 од 17.12.2013. године образована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор уакадемско звање у сљедећем саставу:1. ...

Одлуком Наставно-научног вијећа Технолошког факултета Универзитета у Бања Луци бр. 15/3.1426-6/13 oд 10.07.2013.  године именовани смо у Комисију за оцјену и одбрану урађене докторске дисертације кандидата мр Биљане Пећанац, под називом „Утицај избора ...